数字をアルメニア語で

数字をアルメニア語で

0
զէրօ
(ゼロ/零)
1
մեկ
2
երկու
3
երեք
4
չորս
5
հինգ
6
վեց
7
յոթ
8
ութ
9
ինը
10
տաս
11
տասնմեկ
十一
12
տասներկու
十二
13
տասներեք
十三
14
տասնչորս
十四
15
տասնհինգ
十五
16
տասնվեց
十六
17
տասնյոթ
十七
18
տասնութ
十八
19
տասնինը
十九
20
քսան
二十
21
քսանմեկ
二十一
22
քսաներկու
二十二
23
քսաներեք
二十三
24
քսանչորս
二十四
25
քսանհինգ
二十五
26
քսանվեց
二十六
27
քսանյոթ
二十七
28
քսանութ
二十八
29
քսանինը
二十九
30
երեսուն
三十
31
երեսունմեկ
三十一
32
երեսուներեք
三十二
33
երեսուներեք
三十三
34
երեսունչորս
三十四
35
երեսունհինգ
三十五
36
երեսունվեց
三十六
37
երեսունյոթ
三十七
38
երեսունութ
三十八
39
երեսունինը
三十九
40
քառասուն
四十
41
քառասունմեկ
四十一
42
քառասուներկու
四十二
43
քառասուներեք
四十三
44
քառասունչորս
四十四
45
քառասունհինգ
四十五
46
քառասունվեց
四十六
47
քառասունյոթ
四十七
48
քառասունութ
四十八
49
քառասունինը
四十九
50
հիսուն
五十
51
հիսունմեկ
五十一
52
հիսուներկու
五十二
53
հիսուներեք
五十三
54
հիսունչորս
五十四
55
հիսունհինգ
五十五
56
հիսունվեց
五十六
57
հիսունյոթ
五十七
58
հիսունութ
五十八
59
հիսունինը
五十九
60
վաթսուն
六十
61
վաթսունմեկ
六十一
62
Վաթսուն
六十二
63
վաթսուներեք
六十三
64
վաթսունչորս
六十四
65
վաթսունհինգ
六十五
66
վաթսունվեց
六十六
67
վաթսունյոթ
六十七
68
վաթսունութ
六十八
69
վաթսունինը
六十九
70
յոթանասուն
七十
71
յոթանասունմեկ
七十一
72
յոթանասուներկու
七十二
73
յոթանասուներեք
七十三
74
յոթանասունչորս
七十四
75
յոթանասունհինգ
七十五
76
յոթանասունվեց
七十六
77
յոթանասունյոթ
七十七
78
յոթանասունութ
七十八
79
յոթանասունինը
七十九
80
ութանասուն
八十
81
ութանասունմեկ
八十一
82
ութանասուներկու
八十二
83
ութանասուներեք
八十三
84
ութանասունչորս
八十四
85
ութանասունհինգ
八十五
86
ութանասունվեց
八十六
87
ութանասունյոթ
八十七
88
ութանասունութ
八十八
89
ութանասունինը
八十九
90
իննսուն
九十
91
իննսունմեկ
九十一
92
իննսուներկու
九十二
93
իննսուներեք
九十三
94
իննսունչորս
九十四
95
իննսունհինգ
九十五
96
իննսունվեց
九十六
97
իննսունյոթ
九十七
98
իննսունութ
九十八
99
իննսունինը
九十九
100
հարյուր

Comments

Loading Comments