Ағылшынша сандар

Ағылшынша сандар

#қазақағылшынSound
0нөлZero
1бірOne
2екіTwo
3үшThree
4төртFour
5бесFive
6алтыSix
7жетіSeven
8сегізEight
9тоғызNine
10онTen
11он бірEleven
12он екіTwelve
13он үшThirteen
14он төртFourteen
15он бесFifteen
16он алтыSixteen
17он жетіSeventeen
18он сегізEighteen
19он тоғызNineteen
20жиырмаTwenty
21жиырма бірTwenty one
22жиырма екіTwenty two
23жиырма үшTwenty three
24жиырма төртTwenty four
25жиырма бесTwenty five
26жиырма алтыTwenty six
27жиырма жетіTwenty seven
28жиырма сегізTwenty eight
29жиырма тоғызTwenty nine
30отызThirty
31Отыз бірThirty one
32Отыз екіThirty two
33отыз үшThirty three
34Отыз төртThirty four
35Отыз бесThirty five
36отыз алтыThirty six
37Отыз жетіThirty seven
38Отыз сегізThirty eight
39Отыз тоғызThirty nine
40қырықForty
41Қырық бірForty one
42қырық екіForty two
43қырық үшForty three
44қырық төртForty four
45қырық бесForty five
46Қырық алтыForty six
47қырық жетіForty seven
48қырық сегізForty eight
49қырық тоғызForty nine
50елуFifty
51елу бірFifty one
52елу екіFifty two
53елу үшFifty three
54елу төртFifty four
55елу бесFifty five
56елу алтыFifty six
57елу жетіFifty seven
58елу сегізFifty eight
59елу тоғызFifty nine
60алпысSixty
61Алпыс бірSixty one
62алпыс екіSixty two
63алпыс үшSixty three
64Алпыс төртSixty four
65алпыс бесSixty five
66Алпыс алтыSixty six
67Алпыс жетіSixty seven
68алпыс сегізSixty eight
69Алпыс тоғызSixty nine
70жетпісSeventy
71жетпіс бірSeventy one
72жетпіс екіSeventy two
73жетпіс үшSeventy three
74жетпіс төртSeventy four
75жетпіс бесSeventy five
76жетпіс алтыSeventy six
77жетпіс жетіSeventy seven
78жетпіс сегізSeventy eight
79жетпіс тоғызSeventy nine
80сексенEighty
81сексен бірEighty one
82сексен екіEighty two
83сексен үшEighty three
84сексен төртEighty four
85сексен бесEighty five
86сексен алтыEighty six
87сексен жетіEighty seven
88сексен сегізEighty eight
89сексен тоғызEighty nine
90тоқсанNinety
91тоқсан бірNinety one
92тоқсан екіNinety two
93тоқсан үшNinety three
94тоқсан төртNinety four
95тоқсан бесNinety five
96тоқсан алтыNinety six
97тоқсан жетіNinety seven
98тоқсан сегізNinety eight
99тоқсан тоғызNinety nine
100жүзOne hundred

Comments

Loading Comments