Хорват тіліндегі сандар

Хорват тіліндегі сандар

#қазақхорватSound
0нөлnula-
1бірjedan-
2екіdva-
3үшtri-
4төртčetiri-
5бесpet-
6алтыšest-
7жетіsedam-
8сегізosam-
9тоғызdevet-
10онdeset-
11он бірjedanaest-
12он екіdvanaest-
13он үшtrinaest-
14он төртčetrnaest-
15он бесpetnaest-
16он алтыšesnaest-
17он жетіsedamnaest-
18он сегізosamnaest-
19он тоғызdevetnaest-
20жиырмаdvadeset-
21жиырма бірdvadeset i jedan-
22жиырма екіdvadeset i dva-
23жиырма үшdvadeset i tri-
24жиырма төртdvadeset i četiri-
25жиырма бесdvadeset i pet-
26жиырма алтыdvadeset i šest-
27жиырма жетіdvadeset i sedam-
28жиырма сегізdvadeset i osam-
29жиырма тоғызdvadeset i devet-
30отызtrideset-
31Отыз бірtrideset i jedan-
32Отыз екіtrideset i dva-
33отыз үшtrideset i tri-
34Отыз төртtrideset i četiri-
35Отыз бесtrideset i pet-
36отыз алтыtrideset i šest-
37Отыз жетіtrideset i sedam-
38Отыз сегізtrideset i osam-
39Отыз тоғызtrideset i devet-
40қырықčetrdeset-
41Қырық бірčetrdeset i jedan-
42қырық екіčetrdeset i dva-
43қырық үшčetrdeset i tri-
44қырық төртčetrdeset i četiri-
45қырық бесčetrdeset i pet-
46Қырық алтыčetrdeset i šest-
47қырық жетіčetrdeset i sedam-
48қырық сегізčetrdeset osam-
49қырық тоғызčetrdeset i devet-
50елуpedeset-
51елу бірpedeset i jedan-
52елу екіpedeset i dva-
53елу үшpedeset i tri-
54елу төртpedeset i četiri-
55елу бесpedeset i pet-
56елу алтыpedeset i šest-
57елу жетіpedeset i sedam-
58елу сегізpedeset i osam-
59елу тоғызpedeset i devet-
60алпысšezdeset-
61Алпыс бірšezdeset i jedan-
62алпыс екіšezdeset i dva-
63алпыс үшšezdeset i tri-
64Алпыс төртšezdeset i četiri-
65алпыс бесšezdeset i pet-
66Алпыс алтыšezdeset i šest-
67Алпыс жетіšezdeset i sedam-
68алпыс сегізšezdeset i osam-
69Алпыс тоғызšezdeset i devet-
70жетпісsedamdeset-
71жетпіс бірsedamdeset i jedan-
72жетпіс екіsedamdeset i dva-
73жетпіс үшsedamdeset i tri-
74жетпіс төртsedamdeset i četiri-
75жетпіс бесsedamdeset i pet-
76жетпіс алтыsedamdeset i šest-
77жетпіс жетіsedamdeset i sedam-
78жетпіс сегізsedamdeset i osam-
79жетпіс тоғызsedamdeset i devet-
80сексенosamdeset-
81сексен бірosamdeset i jedan-
82сексен екіosamdeset i dva-
83сексен үшosamdeset i tri-
84сексен төртosamdeset i četiri-
85сексен бесosamdeset i pet-
86сексен алтыosamdeset i šest-
87сексен жетіosamdeset i sedam-
88сексен сегізosamdeset i osam-
89сексен тоғызosamdeset i devet-
90тоқсанdevedeset-
91тоқсан бірdevedeset i jedan-
92тоқсан екіdevedeset i dva-
93тоқсан үшdevedeset i tri-
94тоқсан төртdevedeset i četiri-
95тоқсан бесdevedeset i pet-
96тоқсан алтыdevedeset i šest-
97тоқсан жетіdevedeset i sedam-
98тоқсан сегізdevedeset i osam-
99тоқсан тоғызdevedeset i devet-
100жүзsto-

Comments

Loading Comments