Ирланд тіліндегі сандар

Ирланд тіліндегі сандар

0
naid
нөл
1
a haon
бір
2
a dó
екі
3
a trí
үш
4
a ceathair
төрт
5
a cúig
бес
6
a sé
алты
7
a seacht
жеті
8
a hocht
сегіз
9
a naoi
тоғыз
10
a deich
он
11
a haon déag
он бір
12
a dó dhéag
он екі
13
a trí déag
он үш
14
a ceathair déag
он төрт
15
a cúig déag
он бес
16
a sé déag
он алты
17
a seacht déag
он жеті
18
a hocht déag
он сегіз
19
a naoi déag
он тоғыз
20
fiche
жиырма
21
fiche a haon
жиырма бір
22
fiche a dó
жиырма екі
23
fiche a trí
жиырма үш
24
fiche a ceathair
жиырма төрт
25
fiche a cúig
жиырма бес
26
fiche a sé
жиырма алты
27
fiche a seacht
жиырма жеті
28
fiche a hocht
жиырма сегіз
29
fiche a naoi
жиырма тоғыз
30
tríocha
отыз
31
tríocha a haon
Отыз бір
32
tríocha a dó
Отыз екі
33
tríocha a trí
отыз үш
34
tríocha a ceathair
Отыз төрт
35
tríocha a cúig
Отыз бес
36
tríocha a sé
отыз алты
37
tríocha a seacht
Отыз жеті
38
tríocha a hocht
Отыз сегіз
39
tríocha a naoi
Отыз тоғыз
40
daichead
қырық
41
daichead a haon
Қырық бір
42
daichead a dó
қырық екі
43
daichead a trí
қырық үш
44
daichead a ceathair
қырық төрт
45
daichead a cúig
қырық бес
46
daichead a sé
Қырық алты
47
daichead a seacht
қырық жеті
48
daichead a hocht
қырық сегіз
49
daichead a naoi
қырық тоғыз
50
caoga
елу
51
caoga a haon
елу бір
52
caoga a dó
елу екі
53
caoga a trí
елу үш
54
caoga a ceathair
елу төрт
55
caoga a cúig
елу бес
56
caoga a sé
елу алты
57
caoga a seacht
елу жеті
58
caoga a hocht
елу сегіз
59
caoga a naoi
елу тоғыз
60
seasca
алпыс
61
seasca a haon
Алпыс бір
62
seasca a dó
алпыс екі
63
seasca a trí
алпыс үш
64
seasca a ceathair
Алпыс төрт
65
seasca a cúig
алпыс бес
66
seasca a sé
Алпыс алты
67
seasca a seacht
Алпыс жеті
68
seasca a hocht
алпыс сегіз
69
seasca a naoi
Алпыс тоғыз
70
seachtó
жетпіс
71
seachtó a haon
жетпіс бір
72
seachtó a dó
жетпіс екі
73
seachtó a trí
жетпіс үш
74
seachtó a ceathair
жетпіс төрт
75
seachtó a cúig
жетпіс бес
76
seachtó a sé
жетпіс алты
77
seachtó a seacht
жетпіс жеті
78
seachtó a hocht
жетпіс сегіз
79
seachtó a naoi
жетпіс тоғыз
80
ochtó
сексен
81
ochtó a haon
сексен бір
82
ochtó a dó
сексен екі
83
ochtó a trí
сексен үш
84
ochtó a ceathair
сексен төрт
85
ochtó a cúig
сексен бес
86
ochtó a sé
сексен алты
87
ochtó a seacht
сексен жеті
88
ochtó a hocht
сексен сегіз
89
ochtó a naoi
сексен тоғыз
90
nócha
тоқсан
91
nócha a haon
тоқсан бір
92
nócha a dó
тоқсан екі
93
nócha a trí
тоқсан үш
94
nócha a ceathair
тоқсан төрт
95
nócha a cúig
тоқсан бес
96
nócha a sé
тоқсан алты
97
nócha a seacht
тоқсан жеті
98
nócha a hocht
тоқсан сегіз
99
nócha a naoi
тоқсан тоғыз
100
céad
жүз

Comments

Loading Comments