Исландиялық сандар

Исландиялық сандар

#қазақисландSound
0нөлnúll-
1бірeinn-
2екіtveir-
3үшþrír-
4төртfjórir-
5бесfimm-
6алтыsex-
7жетіsjö-
8сегізátta-
9тоғызníu-
10онtíu-
11он бірellefu-
12он екіtólf-
13он үшþrettán-
14он төртfjórtán-
15он бесfimmtán-
16он алтыsextán-
17он жетіsautján-
18он сегізátján-
19он тоғызnítján-
20жиырмаtuttugu-
21жиырма бірtuttugu og einn-
22жиырма екіtuttugu og tveir-
23жиырма үшtuttugu og þrír-
24жиырма төртtuttugu og fjórir-
25жиырма бесtuttugu og fimm-
26жиырма алтыtuttugu og sex-
27жиырма жетіtuttugu og sjö-
28жиырма сегізtuttugu og átta-
29жиырма тоғызtuttugu og níu-
30отызþrjátíu-
31Отыз бірþrjátíu og einn-
32Отыз екіþrjátíu og tveir-
33отыз үшþrjátíu og þrír-
34Отыз төртþrjátíu og fjórir-
35Отыз бесþrjátíu og fimm-
36отыз алтыþrjátíu og sex-
37Отыз жетіþrjátíu og sjö-
38Отыз сегізþrjátíu og átta-
39Отыз тоғызþrjátíu og níu-
40қырықfjörutíu-
41Қырық бірfjörutíu og einn-
42қырық екіfjörutíu og tveir-
43қырық үшfjörutíu og þrír-
44қырық төртfjörutíu og fjórir-
45қырық бесfjörutíu og fimm-
46Қырық алтыfjörutíu og sex-
47қырық жетіfjörutíu og sjö-
48қырық сегізfjörutíu og átta-
49қырық тоғызfjörutíu og níu-
50елуfimmtíu-
51елу бірfimmtíu og einn-
52елу екіfimmtíu og tveir-
53елу үшfimmtíu og þrír-
54елу төртfimmtíu og fjórir-
55елу бесfimmtíu og fimm-
56елу алтыfimmtíu og sex-
57елу жетіfimmtíu og sjö-
58елу сегізfimmtíu og átta-
59елу тоғызfimmtíu og níu-
60алпысsextíu-
61Алпыс бірsextíu og einn-
62алпыс екіsextíu og tveir-
63алпыс үшsextíu og þrír-
64Алпыс төртsextíu og fjórir-
65алпыс бесsextíu og fimm-
66Алпыс алтыsextíu og sex-
67Алпыс жетіsextíu og sjö-
68алпыс сегізsextíu og átta-
69Алпыс тоғызsextíu og níu-
70жетпісsjötíu-
71жетпіс бірsjötíu og einn-
72жетпіс екіsjötíu og tveir-
73жетпіс үшsjötíu og þrír-
74жетпіс төртsjötíu og fjórir-
75жетпіс бесsjötíu og fimm-
76жетпіс алтыsjötíu og sex-
77жетпіс жетіsjötíu og sjö-
78жетпіс сегізsjötíu og átta-
79жетпіс тоғызsjötíu og níu-
80сексенáttatíu-
81сексен бірáttatíu og einn-
82сексен екіáttatíu og tveir-
83сексен үшáttatíu og þrír-
84сексен төртáttatíu og fjórir-
85сексен бесáttatíu og fimm-
86сексен алтыáttatíu og sex-
87сексен жетіáttatíu og sjö-
88сексен сегізáttatíu og átta-
89сексен тоғызáttatíu og níu-
90тоқсанníutíu-
91тоқсан бірníutíu og einn-
92тоқсан екіníutíu og tveir-
93тоқсан үшníutíu og þrír-
94тоқсан төртníutíu og fjórir-
95тоқсан бесníutíu og fimm-
96тоқсан алтыníutíu og sex-
97тоқсан жетіníutíu og sjö-
98тоқсан сегізníutíu og átta-
99тоқсан тоғызníutíu og níu-
100жүзhundrað-

Comments

Loading Comments