Испан тіліндегі сандар

Испан тіліндегі сандар

0
Cero
нөл
1
uno
бір
2
dos
екі
3
tres
үш
4
cuatro
төрт
5
cinco
бес
6
seis
алты
7
siete
жеті
8
ocho
сегіз
9
nueve
тоғыз
10
diez
он
11
once
он бір
12
doce
он екі
13
trece
он үш
14
catorce
он төрт
15
quince
он бес
16
dieciséis
он алты
17
diecisiete
он жеті
18
dieciocho
он сегіз
19
diecinueve
он тоғыз
20
veinte
жиырма
21
veintiuno
жиырма бір
22
veintidós
жиырма екі
23
veintitrés
жиырма үш
24
veinticuatro
жиырма төрт
25
veinticinco
жиырма бес
26
veintiséis
жиырма алты
27
veintisiete
жиырма жеті
28
veintiocho
жиырма сегіз
29
veintinueve
жиырма тоғыз
30
treinta
отыз
31
treinta y uno
Отыз бір
32
treinta y dos
Отыз екі
33
treinta y tres
отыз үш
34
treinta y cuatro
Отыз төрт
35
treinta y cinco
Отыз бес
36
treinta y seis
отыз алты
37
treinta y siete
Отыз жеті
38
treinta y ocho
Отыз сегіз
39
treinta y nueve
Отыз тоғыз
40
cuarenta
қырық
41
cuarenta y uno
Қырық бір
42
cuarenta y dos
қырық екі
43
cuarenta y tres
қырық үш
44
cuarenta y cuatro
қырық төрт
45
cuarenta y cinco
қырық бес
46
cuarenta y seis
Қырық алты
47
cuarenta y siete
қырық жеті
48
cuarenta y ocho
қырық сегіз
49
cuarenta y nueve
қырық тоғыз
50
cincuenta
елу
51
cincuenta y uno
елу бір
52
cincuenta y dos
елу екі
53
cincuenta y tres
елу үш
54
cincuenta y cuatro
елу төрт
55
cincuenta y cinco
елу бес
56
cincuenta y seis
елу алты
57
cincuenta y siete
елу жеті
58
cincuenta y ocho
елу сегіз
59
cincuenta y nueve
елу тоғыз
60
sesenta
алпыс
61
sesenta y uno
Алпыс бір
62
sesenta y dos
алпыс екі
63
sesenta y tres
алпыс үш
64
sesenta y cuatro
Алпыс төрт
65
sesenta y cinco
алпыс бес
66
sesenta y seis
Алпыс алты
67
sesenta y siete
Алпыс жеті
68
sesenta y ocho
алпыс сегіз
69
sesenta y nueve
Алпыс тоғыз
70
setenta
жетпіс
71
setenta y uno
жетпіс бір
72
setenta y dos
жетпіс екі
73
setenta y tres
жетпіс үш
74
setenta y cuatro
жетпіс төрт
75
setenta y cinco
жетпіс бес
76
setenta y seis
жетпіс алты
77
setenta y siete
жетпіс жеті
78
setenta y ocho
жетпіс сегіз
79
setenta y nueve
жетпіс тоғыз
80
ochenta
сексен
81
ochenta y uno
сексен бір
82
ochenta y dos
сексен екі
83
ochenta y tres
сексен үш
84
ochenta y cuatro
сексен төрт
85
ochenta y cinco
сексен бес
86
ochenta y seis
сексен алты
87
ochenta y siete
сексен жеті
88
ochenta y ocho
сексен сегіз
89
ochenta y nueve
сексен тоғыз
90
noventa
тоқсан
91
noventa y uno
тоқсан бір
92
noventa y dos
тоқсан екі
93
noventa y tres
тоқсан үш
94
noventa y cuatro
тоқсан төрт
95
noventa y cinco
тоқсан бес
96
noventa y seis
тоқсан алты
97
noventa y siete
тоқсан жеті
98
noventa y ocho
тоқсан сегіз
99
noventa y nueve
тоқсан тоғыз
100
cien
жүз

Comments

Loading Comments