Каталан тіліндегі сандар

Каталан тіліндегі сандар

#қазақкаталанSound
0нөлzero
1бірu
2екіdos
3үшtres
4төртquatre
5бесcinc
6алтыsis
7жетіset
8сегізvuit
9тоғызnou
10онdeu
11он бірonze
12он екіdotze
13он үшtretze
14он төртcatorze
15он бесquinze
16он алтыsetze
17он жетіdisset
18он сегізdivuit
19он тоғызdinou
20жиырмаvint
21жиырма бірvint-i-u
22жиырма екіvint-i-dos
23жиырма үшvint-i-tres
24жиырма төртvint-i-quatre
25жиырма бесvint-i-cinc
26жиырма алтыvint-i-sis
27жиырма жетіvint-i-set
28жиырма сегізvint-i-vuit
29жиырма тоғызvint-i-nou
30отызtrenta
31Отыз бірtrenta-u
32Отыз екіtrenta-dos
33отыз үшtrenta-tres
34Отыз төртtrenta-quatre
35Отыз бесtrenta-cinc
36отыз алтыtrenta-sis
37Отыз жетіtrenta-set
38Отыз сегізtrenta-vuit
39Отыз тоғызtrenta-nou
40қырықquaranta
41Қырық бірquaranta-u
42қырық екіquaranta-dos
43қырық үшquaranta-tres
44қырық төртquaranta-quatre
45қырық бесquaranta-cinc
46Қырық алтыquaranta-sis
47қырық жетіquaranta-set
48қырық сегізquaranta-vuit
49қырық тоғызquaranta-nou
50елуcinquanta
51елу бірcinquanta-u
52елу екіcinquanta-dos
53елу үшcinquanta-tres
54елу төртcinquanta-quatre
55елу бесcinquanta-cinc
56елу алтыcinquanta-sis
57елу жетіcinquanta-set
58елу сегізcinquanta-vuit
59елу тоғызcinquanta-nou
60алпысseixanta
61Алпыс бірseixanta-u
62алпыс екіseixanta-dos
63алпыс үшseixanta-tres
64Алпыс төртseixanta-quatre
65алпыс бесseixanta-cinc
66Алпыс алтыseixanta-sis
67Алпыс жетіseixanta-set
68алпыс сегізseixanta-vuit
69Алпыс тоғызseixanta-nou
70жетпісsetanta
71жетпіс бірsetanta
72жетпіс екіsetanta-dos
73жетпіс үшsetanta-tres
74жетпіс төртsetanta-quatre
75жетпіс бесsetanta-cinc
76жетпіс алтыsetanta-sis
77жетпіс жетіsetanta-set
78жетпіс сегізsetanta-vuit
79жетпіс тоғызsetanta-nou
80сексенvuitanta
81сексен бірvuitanta-u
82сексен екіvuitanta-dos
83сексен үшvuitanta-tres
84сексен төртvuitanta-quatre
85сексен бесvuitanta-cinc
86сексен алтыvuitanta-sis
87сексен жетіvuitanta-set
88сексен сегізvuitanta-vuit
89сексен тоғызvuitanta-nou
90тоқсанnoranta
91тоқсан бірnoranta-u
92тоқсан екіnoranta-dos
93тоқсан үшnoranta-tres
94тоқсан төртnoranta-quatre
95тоқсан бесnoranta-cinc
96тоқсан алтыnoranta-sis
97тоқсан жетіnoranta-set
98тоқсан сегізnoranta-vuit
99тоқсан тоғызnoranta-nou
100жүзper cent

Comments

Loading Comments