Литвадағы сандар

Литвадағы сандар

#қазақлитваSound
0нөлnulis-
1бірvienas-
2екіdu-
3үшtrys-
4төртketuri-
5бесpenki-
6алтыšeši-
7жетіseptyni-
8сегізaštuoni-
9тоғызdevyni-
10онdešimt-
11он бірvienuolika-
12он екіdvylika-
13он үшtrylika-
14он төртketuriolika-
15он бесpenkiolika-
16он алтыšešiolika-
17он жетіseptyniolika-
18он сегізaštuoniolika-
19он тоғызdevyniolika-
20жиырмаdvidešimt-
21жиырма бірdvidešimt vienas-
22жиырма екіdvidešimt du-
23жиырма үшdvidešimt trys-
24жиырма төртdvidešimt keturi-
25жиырма бесdvidešimt penki-
26жиырма алтыdvidešimt šeši-
27жиырма жетіdvidešimt septyni-
28жиырма сегізdvidešimt aštuoni-
29жиырма тоғызdvidešimt devyni-
30отызtrisdešimt-
31Отыз бірtrisdešimt vienas-
32Отыз екіtrisdešimt du-
33отыз үшtrisdešimt trys-
34Отыз төртtrisdešimt keturi-
35Отыз бесtrisdešimt penki-
36отыз алтыtrisdešimt šeši-
37Отыз жетіtrisdešimt septyni-
38Отыз сегізtrisdešimt aštuoni-
39Отыз тоғызtrisdešimt devyni-
40қырықketuriasdešimt-
41Қырық бірketuriasdešimt vienas-
42қырық екіketuriasdešimt du-
43қырық үшketuriasdešimt trys-
44қырық төртketuriasdešimt keturi-
45қырық бесketuriasdešimt penki-
46Қырық алтыketuriasdešimt šeši-
47қырық жетіketuriasdešimt septyni-
48қырық сегізketuriasdešimt aštuoni-
49қырық тоғызketuriasdešimt devyni-
50елуpenkiasdešimt-
51елу бірpenkiasdešimt vienas-
52елу екіpenkiasdešimt du-
53елу үшpenkiasdešimt trys-
54елу төртpenkiasdešimt keturi-
55елу бесpenkiasdešimt penki-
56елу алтыpenkiasdešimt šeši-
57елу жетіpenkiasdešimt septyni-
58елу сегізpenkiasdešimt aštuoni-
59елу тоғызpenkiasdešimt devyni-
60алпысšešiasdešimt-
61Алпыс бірšešiasdešimt vienas-
62алпыс екіšešiasdešimt du-
63алпыс үшšešiasdešimt trys-
64Алпыс төртšešiasdešimt keturi-
65алпыс бесšešiasdešimt penki-
66Алпыс алтыšešiasdešimt šeši-
67Алпыс жетіšešiasdešimt septyni-
68алпыс сегізšešiasdešimt aštuoni-
69Алпыс тоғызšešiasdešimt devyni-
70жетпісseptyniasdešimt-
71жетпіс бірseptyniasdešimt vienas-
72жетпіс екіseptyniasdešimt du-
73жетпіс үшseptyniasdešimt trys-
74жетпіс төртseptyniasdešimt keturi-
75жетпіс бесseptyniasdešimt penki-
76жетпіс алтыseptyniasdešimt šeši-
77жетпіс жетіseptyniasdešimt septyni-
78жетпіс сегізseptyniasdešimt aštuoni-
79жетпіс тоғызseptyniasdešimt devyni-
80сексенaštuoniasdešimt-
81сексен бірaštuoniasdešimt vienas-
82сексен екіaštuoniasdešimt du-
83сексен үшaštuoniasdešimt trys-
84сексен төртaštuoniasdešimt keturi-
85сексен бесaštuoniasdešimt penki-
86сексен алтыaštuoniasdešimt šeši-
87сексен жетіaštuoniasdešimt septyni-
88сексен сегізaštuoniasdešimt aštuoni-
89сексен тоғызaštuoniasdešimt devyni-
90тоқсанdevyniasdešimt-
91тоқсан бірdevyniasdešimt vienas-
92тоқсан екіdevyniasdešimt du-
93тоқсан үшdevyniasdešimt trys-
94тоқсан төртdevyniasdešimt keturi-
95тоқсан бесdevyniasdešimt penki-
96тоқсан алтыdevyniasdešimt šeši-
97тоқсан жетіdevyniasdešimt septyni-
98тоқсан сегізdevyniasdešimt aštuoni-
99тоқсан тоғызdevyniasdešimt devyni-
100жүзšimtas-

Comments

Loading Comments