Парсы тіліндегі сандар

Парсы тіліндегі сандар

#қазақпарсыSound
0нөлصفر-
1бірیک-
2екіدو-
3үшسه-
4төртچهار-
5бесپنج-
6алтыشش-
7жетіهفت-
8сегізهشت-
9тоғызنه-
10онده-
11он бірیازده-
12он екіدوازده-
13он үшسیزده-
14он төртچهارده-
15он бесپانزده-
16он алтыشانزده-
17он жетіهفده-
18он сегізهجده-
19он тоғызنوزده-
20жиырмаبیست-
21жиырма бірبیست و یک-
22жиырма екіبیست و دو-
23жиырма үшبیست و سه-
24жиырма төртبیست و چهار-
25жиырма бесبیست و پنج-
26жиырма алтыبیست و شش-
27жиырма жетіبیست و هفت-
28жиырма сегізبیست و هشت-
29жиырма тоғызبیست و نه-
30отызسی-
31Отыз бірسی و یک-
32Отыз екіسی و دو-
33отыз үшسی و سه-
34Отыз төртسی و چهار-
35Отыз бесسی و پنج-
36отыз алтыسی و شش-
37Отыз жетіسی و هفت-
38Отыз сегізسی و هشت-
39Отыз тоғызسی و نه-
40қырықچهل-
41Қырық бірچهل و یک-
42қырық екіچهل و دو-
43қырық үшچهل و سه-
44қырық төртچهل و چهار-
45қырық бесچهل و پنج-
46Қырық алтыچهل و شش-
47қырық жетіچهل و هفت-
48қырық сегізچهل و هشت-
49қырық тоғызچهل و نه-
50елуپنجاه-
51елу бірپنجاه و یک-
52елу екіپنجاه و دو-
53елу үшپنجاه و سه-
54елу төртپنجاه و چهار-
55елу бесپنجاه و پنج-
56елу алтыپنجاه و شش-
57елу жетіپنجاه و هفت-
58елу сегізپنجاه و هشت-
59елу тоғызپنجاه و نه-
60алпысشصت-
61Алпыс бірشصت و یک-
62алпыс екіشصت و دو-
63алпыс үшشصت و سه-
64Алпыс төртشصت و چهار-
65алпыс бесشصت و پنج-
66Алпыс алтыشصت و شش-
67Алпыс жетіشصت و هفت-
68алпыс сегізشصت و هشت-
69Алпыс тоғызشصت و نه-
70жетпісهفتاد-
71жетпіс бірهفتاد و یک-
72жетпіс екіهفتادودو-
73жетпіс үшهفتاد و سه-
74жетпіс төртهفتاد و چهار-
75жетпіс бесهفتاد و پنج-
76жетпіс алтыهفتاد و شش-
77жетпіс жетіهفتاد و هفت-
78жетпіс сегізهفتاد و هشت-
79жетпіс тоғызهفتاد و نه-
80сексенهشتاد-
81сексен бірهشتاد و یک-
82сексен екіهشتاد و دو-
83сексен үшهشتاد و سه-
84сексен төртهشتاد و چهار-
85сексен бесهشتاد و پنج-
86сексен алтыهشتاد و شش-
87сексен жетіهشتاد و هفت-
88сексен сегізهشتاد و هشت-
89сексен тоғызهشتاد و نه-
90тоқсанنود-
91тоқсан бірنود و یک-
92тоқсан екіنود و دو-
93тоқсан үшنود و سه-
94тоқсан төртنود و چهار-
95тоқсан бесنود و پنج-
96тоқсан алтыنود و شش-
97тоқсан жетіنود و هفت-
98тоқсан сегізنود و هشت-
99тоқсан тоғызنود و نه-
100жүзصد-

Comments

Loading Comments