Поляк тіліндегі сандар

Поляк тіліндегі сандар

0
zero
нөл
1
jeden
бір
2
dwa
екі
3
trzy
үш
4
cztery
төрт
5
pięć
бес
6
sześć
алты
7
siedem
жеті
8
osiem
сегіз
9
dziewięć
тоғыз
10
dziesięć
он
11
jedenaście
он бір
12
dwanaście
он екі
13
trzynaście
он үш
14
czternaście
он төрт
15
piętnaście
он бес
16
szesnaście
он алты
17
siedemnaście
он жеті
18
osiemnaście
он сегіз
19
dziewiętnaście
он тоғыз
20
dwadzieścia
жиырма
21
dwadzieścia jeden
жиырма бір
22
dwadzieścia dwa
жиырма екі
23
dwadzieścia trzy
жиырма үш
24
dwadzieścia cztery
жиырма төрт
25
dwadzieścia pięć
жиырма бес
26
dwadzieścia sześć
жиырма алты
27
dwadzieścia siedem
жиырма жеті
28
dwadzieścia osiem
жиырма сегіз
29
dwadzieścia dziewięć
жиырма тоғыз
30
trzydzieści
отыз
31
trzydzieści jeden
Отыз бір
32
trzydzieści dwa
Отыз екі
33
trzydzieści trzy
отыз үш
34
trzydzieści cztery
Отыз төрт
35
trzydzieści pięć
Отыз бес
36
trzydzieści sześć
отыз алты
37
trzydzieści siedem
Отыз жеті
38
trzydzieści osiem
Отыз сегіз
39
trzydzieści dziewięć
Отыз тоғыз
40
czterdzieści
қырық
41
czterdzieści jeden
Қырық бір
42
czterdzieści dwa
қырық екі
43
czterdzieści trzy
қырық үш
44
czterdzieści cztery
қырық төрт
45
czterdzieści pięć
қырық бес
46
czterdzieści sześć
Қырық алты
47
czterdzieści siedem
қырық жеті
48
czterdzieści osiem
қырық сегіз
49
czterdzieści dziewięć
қырық тоғыз
50
pięćdziesiąt
елу
51
pięćdziesiąt jeden
елу бір
52
pięćdziesiąt dwa
елу екі
53
pięćdziesiąt trzy
елу үш
54
pięćdziesiąt cztery
елу төрт
55
pięćdziesiąt pięć
елу бес
56
pięćdziesiąt sześć
елу алты
57
pięćdziesiąt siedem
елу жеті
58
pięćdziesiąt osiem
елу сегіз
59
pięćdziesiąt dziewięć
елу тоғыз
60
sześćdziesiąt
алпыс
61
sześćdziesiąt jeden
Алпыс бір
62
sześćdziesiąt dwa
алпыс екі
63
sześćdziesiąt trzy
алпыс үш
64
sześćdziesiąt cztery
Алпыс төрт
65
sześćdziesiąt pięć
алпыс бес
66
sześćdziesiąt sześć
Алпыс алты
67
sześćdziesiąt siedem
Алпыс жеті
68
sześćdziesiąt osiem
алпыс сегіз
69
sześćdziesiąt dziewięć
Алпыс тоғыз
70
siedemdziesiąt
жетпіс
71
siedemdziesiąt jeden
жетпіс бір
72
siedemdziesiąt dwa
жетпіс екі
73
siedemdziesiąt trzy
жетпіс үш
74
siedemdziesiąt cztery
жетпіс төрт
75
siedemdziesiąt pięć
жетпіс бес
76
siedemdziesiąt sześć
жетпіс алты
77
siedemdziesiąt siedem
жетпіс жеті
78
siedemdziesiąt osiem
жетпіс сегіз
79
siedemdziesiąt dziewięć
жетпіс тоғыз
80
osiemdziesiąt
сексен
81
osiemdziesiąt jeden
сексен бір
82
osiemdziesiąt dwa
сексен екі
83
osiemdziesiąt trzy
сексен үш
84
osiemdziesiąt cztery
сексен төрт
85
osiemdziesiąt pięć
сексен бес
86
osiemdziesiąt sześć
сексен алты
87
osiemdziesiąt siedem
сексен жеті
88
osiemdziesiąt osiem
сексен сегіз
89
osiemdziesiąt dziewięć
сексен тоғыз
90
dziewięćdziesiąt
тоқсан
91
dziewięćdziesiąt jeden
тоқсан бір
92
dziewięćdziesiąt dwa
тоқсан екі
93
dziewięćdziesiąt trzy
тоқсан үш
94
dziewięćdziesiąt cztery
тоқсан төрт
95
dziewięćdziesiąt pięć
тоқсан бес
96
dziewięćdziesiąt sześć
тоқсан алты
97
dziewięćdziesiąt siedem
тоқсан жеті
98
dziewięćdziesiąt osiem
тоқсан сегіз
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
тоқсан тоғыз
100
sto
жүз

Comments

Loading Comments