Словак тіліндегі сандар

Словак тіліндегі сандар

#қазақсловакSound
0нөлNula
1бірJeden
2екіDva
3үшTri
4төртŠtyri
5бесPäť
6алтыŠesť
7жетіSedem
8сегізOsem
9тоғызDeväť
10онDesať
11он бірJedenásť
12он екіDvanásť
13он үшTrinásť
14он төртŠtrnásť
15он бесPätnásť
16он алтыŠestnásť
17он жетіSedemnásť
18он сегізOsemnásť
19он тоғызDevätnásť
20жиырмаDvadsať
21жиырма бірDvadsaťjeden
22жиырма екіDvadsaťdva
23жиырма үшDvadsaťtri
24жиырма төртDvadsaťštyri
25жиырма бесDvadsaťpäť
26жиырма алтыDvadsaťšesť
27жиырма жетіDvadsaťsedem
28жиырма сегізDvadsaťosem
29жиырма тоғызDvadsaťdeväť
30отызTridsať
31Отыз бірTridsaťjeden
32Отыз екіTridsaťdva
33отыз үшTridsaťtri
34Отыз төртTridsaťštyri
35Отыз бесTridsaťpäť
36отыз алтыTridsaťšesť
37Отыз жетіTridsaťsedem
38Отыз сегізTridsaťosem
39Отыз тоғызTridsaťdeväť
40қырықŠtyridsať
41Қырық бірŠtyridsaťjeden
42қырық екіŠtyridsaťdva
43қырық үшŠtyridsaťdva
44қырық төртŠtyridsaťštyri
45қырық бесŠtyridsaťpäť
46Қырық алтыŠtyridsaťšesť
47қырық жетіŠtyridsaťsedem
48қырық сегізŠtyridsaťosem
49қырық тоғызŠtyridsaťdeväť
50елуPäťdesiat
51елу бірPäťdesiatjeden
52елу екіPäťdesiatdva
53елу үшPäťdesiattri
54елу төртPäťdesiatštyri
55елу бесPäťdesiatpäť
56елу алтыPäťdesiatšesť
57елу жетіPäťdesiatsedem
58елу сегізPäťdesiatosem
59елу тоғызPäťdesiatdeväť
60алпысŠesťdesiat
61Алпыс бірŠesťdesiatjeden
62алпыс екіŠesťdesiatdva
63алпыс үшŠesťdesiattri
64Алпыс төртŠesťdesiatštyri
65алпыс бесŠesťdesiatpäť
66Алпыс алтыŠesťdesiatšesť
67Алпыс жетіŠesťdesiatsedem
68алпыс сегізŠesťdesiatosem
69Алпыс тоғызŠesťdesiatdeväť
70жетпісSedemdesiat
71жетпіс бірSedemdesiatjeden
72жетпіс екіSedemdesiatdva
73жетпіс үшSedemdesiattri
74жетпіс төртSedemdesiatštyri
75жетпіс бесSedemdesiatpäť
76жетпіс алтыSedemdesiatšesť
77жетпіс жетіSedemdesiatsedem
78жетпіс сегізSedemdesiatosem
79жетпіс тоғызSedemdesiatdeväť
80сексенOsemdesiat
81сексен бірOsemdesiatjeden
82сексен екіOsemdesiatdva
83сексен үшOsemdesiattri
84сексен төртOsemdesiatštyri
85сексен бесOsemdesiatpäť
86сексен алтыOsemdesiatšesť
87сексен жетіOsemdesiatsedem
88сексен сегізOsemdesiatosem
89сексен тоғызOsemdesiatdeväť
90тоқсанDeväťdesiat
91тоқсан бірDeväťdesiatjeden
92тоқсан екіDeväťdesiatdva
93тоқсан үшDeväťdesiattri
94тоқсан төртDeväťdesiatštyri
95тоқсан бесDeväťdesiatpäť
96тоқсан алтыDeväťdesiatšesť
97тоқсан жетіDeväťdesiatsedem
98тоқсан сегізDeväťdesiatosem
99тоқсан тоғызDeväťdesiatdeväť
100жүзSto

Comments

Loading Comments