Өзбек тіліндегі сандар

Өзбек тіліндегі сандар

#қазақөзбекSound
0нөлno'l-
1бірbir-
2екіikki-
3үшuch-
4төртto'rt-
5бесbesh-
6алтыolti-
7жетіyetti-
8сегізsakkiz-
9тоғызto'qqiz-
10онo'n-
11он бірo'n bir-
12он екіo'n ikki-
13он үшo'n uch-
14он төртo'n to'rt-
15он бесo'n besh-
16он алтыo'n olti-
17он жетіo'n yetti-
18он сегізo'n sakkiz-
19он тоғызo'n to'qqiz-
20жиырмаyigirma-
21жиырма бірyigirma bir-
22жиырма екіyigirma ikki-
23жиырма үшyigirma uch-
24жиырма төртyigirma to'rt-
25жиырма бесyigirma besh-
26жиырма алтыyigirma olti-
27жиырма жетіyigirma yetti-
28жиырма сегізyigiıma sakkiz-
29жиырма тоғызyigirına to'qqiz-
30отызo'ttiz-
31Отыз бірo'ttiz bir-
32Отыз екіo'ttiz ikki-
33отыз үшo'ttiz uch-
34Отыз төртo'ttiz to'rt-
35Отыз бесo'ttiz besh-
36отыз алтыo'ttiz olti-
37Отыз жетіo'ttiz yetti-
38Отыз сегізo'ttiz sakkiz-
39Отыз тоғызo'ttiz to'qqiz-
40қырықqirq-
41Қырық бірqirq bir-
42қырық екіqirq ikki-
43қырық үшqirq uch-
44қырық төртqirq to'rt-
45қырық бесqirq besh-
46Қырық алтыqirq olti-
47қырық жетіqirq yetti-
48қырық сегізqirq sakkiz-
49қырық тоғызqirq to'qqiz-
50елуellik-
51елу бірellik bir-
52елу екіellik ikki-
53елу үшellik uch-
54елу төртellik to'rt-
55елу бесellik besh-
56елу алтыellik olti-
57елу жетіellik yetti-
58елу сегізellik sakkiz-
59елу тоғызellik to'qqiz-
60алпысoltmish-
61Алпыс бірoltmish bir-
62алпыс екіoltmish ikki-
63алпыс үшoltmish uch-
64Алпыс төртoltmish to'rt-
65алпыс бесoltmish besh-
66Алпыс алтыoltmish olti-
67Алпыс жетіoltmish yetti-
68алпыс сегізoltmish sakkiz-
69Алпыс тоғызoltmish to'qqiz-
70жетпісyetmish-
71жетпіс бірyetmish bir-
72жетпіс екіyetmish ikki-
73жетпіс үшyetmish uch-
74жетпіс төртyetmish to'rt-
75жетпіс бесyetmish besh-
76жетпіс алтыyetmish olti-
77жетпіс жетіyetmish yetti-
78жетпіс сегізyetmish sakkiz-
79жетпіс тоғызyetmish to'qqiz-
80сексенsakson-
81сексен бірsakson bir-
82сексен екіsakson ikki-
83сексен үшsakson uch-
84сексен төртsakson to'rt-
85сексен бесsakson besh-
86сексен алтыsakson olti-
87сексен жетіsakson yetti-
88сексен сегізsakson sakkiz-
89сексен тоғызsakson to'qqiz-
90тоқсанto'qson-
91тоқсан бірto'qson bir-
92тоқсан екіto'qson ikki-
93тоқсан үшto'qson uch-
94тоқсан төртto'qson to'rt-
95тоқсан бесto'qson besh-
96тоқсан алтыto'qson olti-
97тоқсан жетіto'qson yetti-
98тоқсан сегізto'qson sakkiz-
99тоқсан тоғызto'qson to'qqiz-
100жүзbir yuz-

Comments

Loading Comments