아제르바이잔 숫자

아제르바이잔 숫자

0
Sıfır
1
Bir
하나
2
Iki
3
Üç
4
Dörd
5
Beş
다섯
6
Altı
여섯
7
Yeddi
일곱
8
Səkkiz
여덟
9
Doqquz
아홉
10
On
11
On bir
열하나
12
On iki
열둘
13
On üç
열셋
14
On dörd
열넷
15
On beş
열다섯
16
On altı
열여섯
17
On yeddi
열일곱
18
On səkkiz
열여덟
19
On doqquz
열아홉
20
Iyirmi
스물
21
Iyirmi bir
스물하나
22
İyirmi iki
스물둘
23
Iyirmi üç
스물셋
24
Iyirmi dörd
스물넷
25
Iyirmi beş
스물 다섯
26
Iyirmi altı
스물 여섯
27
Iyirmi yeddi
스물 일곱
28
Iyirmi səkkiz
스물여덟
29
Iyirmi doqquz
스물아홉
30
Otuz
서른
31
Otuz bir
서른하나
32
Otuz iki
서른둘
33
Otuz üç
서른셋
34
Otuz dörd
서른넷
35
Otuz beş
서른다섯
36
Otuz altı
서른여섯
37
Otuz yeddi
서른일곱
38
Otuz səkkiz
서른여덟
39
Otuz doqquz
서른아홉
40
Qırx
마흔
41
Qırx bir
마흔하나
42
Qırx iki
마흔둘
43
Qırx üç
마흔셋
44
Qırx dörd
마흔넷
45
Qırx beş
마흔다섯
46
Qırx altı
마흔여섯
47
Qırx yeddi
마흔일곱
48
Qırx səkkiz
마흔여덟
49
Qırx doqquz
마흔아홉
50
Əlli
51
Əlli bir
쉰하나
52
Əlli iki
쉰둘
53
Əlli üç
쉰셋
54
Əlli dörd
쉰넷
55
Əlli beş
쉰다섯
56
Əlli altı
쉰여섯
57
Əlli yeddi
쉰일곱
58
Əlli səkkiz
쉰여덟
59
Əlli doqquz
쉰아홉
60
Altmış
예순
61
Altmış bir
예순하나
62
Sixty iki
예순둘
63
Altmış üç
예순셋
64
Altmış dörd
예순넷
65
Altmış beş
예순다섯
66
Altmış altı
예순여섯
67
Altmış yeddi
예순일곱
68
Altmış səkkiz
예순여덟
69
Sixty doqquz
예순아홉
70
Yetmiş
일흔
71
Yetmiş bir
일흔하나
72
Yetmiş iki
일흔둘
73
Yetmiş üç
일흔셋
74
Yetmiş dörd
일흔넷
75
Yetmiş beş
일흔다섯
76
Yetmiş altı
일흔여섯
77
Yetmiş yeddi
일흔일곱
78
Yetmiş səkkiz
일흔여덟
79
Yetmiş doqquz
일흔아홉
80
Səksən
여든
81
Səksən bir
여든하나
82
Səksən iki
여든둘
83
Səksən üç
여든셋
84
Səksən dörd
여든넷
85
Səksən beş
여든다섯
86
Səksən altı
여든여섯
87
Səksən yeddi
여든일곱
88
Səksən səkkiz
여든여덟
89
Səksən doqquz
여든아홉
90
Doxsan
아흔
91
Doxsan bir
아흔하나
92
Doxsan iki
아흔둘
93
Doxsan üç
아흔셋
94
Doxsan dörd
아흔넷
95
Doxsan beş
아흔다섯
96
Doxsan altı
아흔여섯
97
Doxsan yeddi
아흔일곱
98
Doxsan səkkiz
아흔여덟
99
Doxsan doqquz
아흔아홉
100
Yüz

Comments

Loading Comments