아르메니아 숫자

아르메니아 숫자

0
զէրօ
1
մեկ
하나
2
երկու
3
երեք
4
չորս
5
հինգ
다섯
6
վեց
여섯
7
յոթ
일곱
8
ութ
여덟
9
ինը
아홉
10
տաս
11
տասնմեկ
열하나
12
տասներկու
열둘
13
տասներեք
열셋
14
տասնչորս
열넷
15
տասնհինգ
열다섯
16
տասնվեց
열여섯
17
տասնյոթ
열일곱
18
տասնութ
열여덟
19
տասնինը
열아홉
20
քսան
스물
21
քսանմեկ
스물하나
22
քսաներկու
스물둘
23
քսաներեք
스물셋
24
քսանչորս
스물넷
25
քսանհինգ
스물 다섯
26
քսանվեց
스물 여섯
27
քսանյոթ
스물 일곱
28
քսանութ
스물여덟
29
քսանինը
스물아홉
30
երեսուն
서른
31
երեսունմեկ
서른하나
32
երեսուներեք
서른둘
33
երեսուներեք
서른셋
34
երեսունչորս
서른넷
35
երեսունհինգ
서른다섯
36
երեսունվեց
서른여섯
37
երեսունյոթ
서른일곱
38
երեսունութ
서른여덟
39
երեսունինը
서른아홉
40
քառասուն
마흔
41
քառասունմեկ
마흔하나
42
քառասուներկու
마흔둘
43
քառասուներեք
마흔셋
44
քառասունչորս
마흔넷
45
քառասունհինգ
마흔다섯
46
քառասունվեց
마흔여섯
47
քառասունյոթ
마흔일곱
48
քառասունութ
마흔여덟
49
քառասունինը
마흔아홉
50
հիսուն
51
հիսունմեկ
쉰하나
52
հիսուներկու
쉰둘
53
հիսուներեք
쉰셋
54
հիսունչորս
쉰넷
55
հիսունհինգ
쉰다섯
56
հիսունվեց
쉰여섯
57
հիսունյոթ
쉰일곱
58
հիսունութ
쉰여덟
59
հիսունինը
쉰아홉
60
վաթսուն
예순
61
վաթսունմեկ
예순하나
62
Վաթսուն
예순둘
63
վաթսուներեք
예순셋
64
վաթսունչորս
예순넷
65
վաթսունհինգ
예순다섯
66
վաթսունվեց
예순여섯
67
վաթսունյոթ
예순일곱
68
վաթսունութ
예순여덟
69
վաթսունինը
예순아홉
70
յոթանասուն
일흔
71
յոթանասունմեկ
일흔하나
72
յոթանասուներկու
일흔둘
73
յոթանասուներեք
일흔셋
74
յոթանասունչորս
일흔넷
75
յոթանասունհինգ
일흔다섯
76
յոթանասունվեց
일흔여섯
77
յոթանասունյոթ
일흔일곱
78
յոթանասունութ
일흔여덟
79
յոթանասունինը
일흔아홉
80
ութանասուն
여든
81
ութանասունմեկ
여든하나
82
ութանասուներկու
여든둘
83
ութանասուներեք
여든셋
84
ութանասունչորս
여든넷
85
ութանասունհինգ
여든다섯
86
ութանասունվեց
여든여섯
87
ութանասունյոթ
여든일곱
88
ութանասունութ
여든여덟
89
ութանասունինը
여든아홉
90
իննսուն
아흔
91
իննսունմեկ
아흔하나
92
իննսուներկու
아흔둘
93
իննսուներեք
아흔셋
94
իննսունչորս
아흔넷
95
իննսունհինգ
아흔다섯
96
իննսունվեց
아흔여섯
97
իննսունյոթ
아흔일곱
98
իննսունութ
아흔여덟
99
իննսունինը
아흔아홉
100
հարյուր

Comments

Loading Comments