라트비아어 숫자

라트비아어 숫자

0
nulle
1
viens
하나
2
divi
3
trīs
4
četri
5
pieci
다섯
6
seši
여섯
7
septiņi
일곱
8
astoņi
여덟
9
deviņi
아홉
10
desmit
11
vienpadsmit
열하나
12
divpadsmit
열둘
13
trīspadsmit
열셋
14
četrpadsmit
열넷
15
piecpadsmit
열다섯
16
sešpadsmit
열여섯
17
septiņpadsmit
열일곱
18
astoņpadsmit
열여덟
19
deviņpadsmit
열아홉
20
divdesmit
스물
21
divdesmit viens
스물하나
22
divdesmit divi
스물둘
23
divdesmit trīs
스물셋
24
divdesmit četri
스물넷
25
divdesmit pieci
스물 다섯
26
divdesmit seši
스물 여섯
27
divdesmit septiņi
스물 일곱
28
divdesmit astoņi
스물여덟
29
divdesmit deviņi
스물아홉
30
trīsdesmit
서른
31
trīsdesmit viens
서른하나
32
trīsdesmit divi
서른둘
33
trīsdesmit trīs
서른셋
34
trīsdesmit četri
서른넷
35
trīsdesmit pieci
서른다섯
36
trīsdesmit seši
서른여섯
37
trīsdesmit septiņi
서른일곱
38
trīsdesmit astoņi
서른여덟
39
trīsdesmit deviņi
서른아홉
40
četrdesmit
마흔
41
četrdesmit viens
마흔하나
42
četrdesmit divi
마흔둘
43
četrdesmit trīs
마흔셋
44
četrdesmit četri
마흔넷
45
četrdesmit pieci
마흔다섯
46
četrdesmit seši
마흔여섯
47
četrdesmit septiņi
마흔일곱
48
četrdesmit astoņi
마흔여덟
49
četrdesmit deviņi
마흔아홉
50
piecdesmit
51
piecdesmit viens
쉰하나
52
piecdesmit divi
쉰둘
53
piecdesmit trīs
쉰셋
54
piecdesmit četri
쉰넷
55
piecdesmit pieci
쉰다섯
56
piecdesmit seši
쉰여섯
57
piecdesmit sepiņi
쉰일곱
58
piecdesmit astoņi
쉰여덟
59
piecdesmit deviņi
쉰아홉
60
sešdesmit
예순
61
sešdesmit viens
예순하나
62
sešdesmit divi
예순둘
63
sešdesmit trīs
예순셋
64
sešdesmit četri
예순넷
65
sešdesmit pieci
예순다섯
66
sešdesmit seši
예순여섯
67
sešdesmit septiņi
예순일곱
68
sešdesmit astoņi
예순여덟
69
sešdesmit deviņi
예순아홉
70
septiņdesmit
일흔
71
septiņdesmit viens
일흔하나
72
septiņdesmit divi
일흔둘
73
septiņdesmit trīs
일흔셋
74
septiņdesmit četri
일흔넷
75
septiņdesmit pieci
일흔다섯
76
septiņdesmit seši
일흔여섯
77
septiņdesmit septiņi
일흔일곱
78
septiņdesmit astoņi
일흔여덟
79
septiņdesmit deviņi
일흔아홉
80
astoņdesmit
여든
81
astoņdesmit viens
여든하나
82
astoņdesmit divi
여든둘
83
astoņdesmit trīs
여든셋
84
astoņdesmit četri
여든넷
85
astoņdesmit pieci
여든다섯
86
astoņdesmit seši
여든여섯
87
astoņdesmit septiņi
여든일곱
88
astoņdesmit astoņi
여든여덟
89
astoņdesmit deviņi
여든아홉
90
deviņdesmit
아흔
91
deviņdesmit viens
아흔하나
92
deviņdesmit divi
아흔둘
93
deviņdesmit trīs
아흔셋
94
deviņdesmit četri
아흔넷
95
deviņdesmit pieci
아흔다섯
96
deviņdesmit seši
아흔여섯
97
deviņdesmit septiņi
아흔일곱
98
deviņdesmit astoņi
아흔여덟
99
deviņdesmit deviņi
아흔아홉
100
simts

Comments

Loading Comments