Skaičiai angliškai

Skaičiai angliškai

# lietuvių anglų Sound
0 nulis Zero
1 vienas One
2 du Two
3 trys Three
4 keturi Four
5 penki Five
6 šeši Six
7 septyni Seven
8 aštuoni Eight
9 devyni Nine
10 dešimt Ten
11 vienuolika Eleven
12 dvylika Twelve
13 trylika Thirteen
14 keturiolika Fourteen
15 penkiolika Fifteen
16 šešiolika Sixteen
17 septyniolika Seventeen
18 aštuoniolika Eighteen
19 devyniolika Nineteen
20 dvidešimt Twenty
21 dvidešimt vienas Twenty one
22 dvidešimt du Twenty two
23 dvidešimt trys Twenty three
24 dvidešimt keturi Twenty four
25 dvidešimt penki Twenty five
26 dvidešimt šeši Twenty six
27 dvidešimt septyni Twenty seven
28 dvidešimt aštuoni Twenty eight
29 dvidešimt devyni Twenty nine
30 trisdešimt Thirty
31 trisdešimt vienas Thirty one
32 trisdešimt du Thirty two
33 trisdešimt trys Thirty three
34 trisdešimt keturi Thirty four
35 trisdešimt penki Thirty five
36 trisdešimt šeši Thirty six
37 trisdešimt septyni Thirty seven
38 trisdešimt aštuoni Thirty eight
39 trisdešimt devyni Thirty nine
40 keturiasdešimt Forty
41 keturiasdešimt vienas Forty one
42 keturiasdešimt du Forty two
43 keturiasdešimt trys Forty three
44 keturiasdešimt keturi Forty four
45 keturiasdešimt penki Forty five
46 keturiasdešimt šeši Forty six
47 keturiasdešimt septyni Forty seven
48 keturiasdešimt aštuoni Forty eight
49 keturiasdešimt devyni Forty nine
50 penkiasdešimt Fifty
51 penkiasdešimt vienas Fifty one
52 penkiasdešimt du Fifty two
53 penkiasdešimt trys Fifty three
54 penkiasdešimt keturi Fifty four
55 penkiasdešimt penki Fifty five
56 penkiasdešimt šeši Fifty six
57 penkiasdešimt septyni Fifty seven
58 penkiasdešimt aštuoni Fifty eight
59 penkiasdešimt devyni Fifty nine
60 šešiasdešimt Sixty
61 šešiasdešimt vienas Sixty one
62 šešiasdešimt du Sixty two
63 šešiasdešimt trys Sixty three
64 šešiasdešimt keturi Sixty four
65 šešiasdešimt penki Sixty five
66 šešiasdešimt šeši Sixty six
67 šešiasdešimt septyni Sixty seven
68 šešiasdešimt aštuoni Sixty eight
69 šešiasdešimt devyni Sixty nine
70 septyniasdešimt Seventy
71 septyniasdešimt vienas Seventy one
72 septyniasdešimt du Seventy two
73 septyniasdešimt trys Seventy three
74 septyniasdešimt keturi Seventy four
75 septyniasdešimt penki Seventy five
76 septyniasdešimt šeši Seventy six
77 septyniasdešimt septyni Seventy seven
78 septyniasdešimt aštuoni Seventy eight
79 septyniasdešimt devyni Seventy nine
80 aštuoniasdešimt Eighty
81 aštuoniasdešimt vienas Eighty one
82 aštuoniasdešimt du Eighty two
83 aštuoniasdešimt trys Eighty three
84 aštuoniasdešimt keturi Eighty four
85 aštuoniasdešimt penki Eighty five
86 aštuoniasdešimt šeši Eighty six
87 aštuoniasdešimt septyni Eighty seven
88 aštuoniasdešimt aštuoni Eighty eight
89 aštuoniasdešimt devyni Eighty nine
90 devyniasdešimt Ninety
91 devyniasdešimt vienas Ninety one
92 devyniasdešimt du Ninety two
93 devyniasdešimt trys Ninety three
94 devyniasdešimt keturi Ninety four
95 devyniasdešimt penki Ninety five
96 devyniasdešimt šeši Ninety six
97 devyniasdešimt septyni Ninety seven
98 devyniasdešimt aštuoni Ninety eight
99 devyniasdešimt devyni Ninety nine
100 šimtas One hundred

Comments

Loading Comments