Skaičiai filipiniečių

Skaičiai filipiniečių

# lietuvių tagalų Sound
0 nulis sero
1 vienas isa
2 du dalawa
3 trys tatlo
4 keturi apat
5 penki lima
6 šeši anim
7 septyni pito
8 aštuoni walo
9 devyni siyam
10 dešimt sampu
11 vienuolika labingisa
12 dvylika labingdalawa
13 trylika labingtatlo
14 keturiolika labingapat
15 penkiolika labinglima
16 šešiolika labinganim
17 septyniolika labingpito
18 aštuoniolika labingwalo
19 devyniolika labingsiyam
20 dvidešimt dalawampu
21 dvidešimt vienas dalawampu't isa
22 dvidešimt du dalawampu't dalawa
23 dvidešimt trys dalawampu't tatlo
24 dvidešimt keturi dalawampu't apat
25 dvidešimt penki dalawampu't lima
26 dvidešimt šeši dalawampu't anim
27 dvidešimt septyni dalawampu't pito
28 dvidešimt aštuoni dalawampu't walo
29 dvidešimt devyni dalawampu't siyam
30 trisdešimt tatlompu
31 trisdešimt vienas tatlompu't isa
32 trisdešimt du tatlompu't dalawa
33 trisdešimt trys tatlompu't tatlo
34 trisdešimt keturi tatlompu't apat
35 trisdešimt penki tatlompu't lima
36 trisdešimt šeši tatlompu't anim
37 trisdešimt septyni tatlompu't pito
38 trisdešimt aštuoni tatlompu't walo
39 trisdešimt devyni tatlompu't siyam
40 keturiasdešimt apatnapo
41 keturiasdešimt vienas apatnapo't isa
42 keturiasdešimt du apatnapo't dalawa
43 keturiasdešimt trys apatnapo't tatlo
44 keturiasdešimt keturi apatnapo't apat
45 keturiasdešimt penki apatnapo't lima
46 keturiasdešimt šeši apatnapo't anim
47 keturiasdešimt septyni apatnapo't pito
48 keturiasdešimt aštuoni apatnapo't walo
49 keturiasdešimt devyni apatnapo't siyam
50 penkiasdešimt limampo
51 penkiasdešimt vienas limampu't isa
52 penkiasdešimt du limampu't dalawa
53 penkiasdešimt trys limampu't tatlo
54 penkiasdešimt keturi limampu't apat
55 penkiasdešimt penki limampu't lima
56 penkiasdešimt šeši limampu't anim
57 penkiasdešimt septyni limampu't pito
58 penkiasdešimt aštuoni limampu't walo
59 penkiasdešimt devyni limampu't siyam
60 šešiasdešimt animnapo
61 šešiasdešimt vienas animnapu't isa
62 šešiasdešimt du animnapu't dalawa
63 šešiasdešimt trys animnapu't tatlo
64 šešiasdešimt keturi animnapu't apat
65 šešiasdešimt penki animnapu't lima
66 šešiasdešimt šeši animnapu't anim
67 šešiasdešimt septyni animnapu't pito
68 šešiasdešimt aštuoni animnapu't walo
69 šešiasdešimt devyni animnapu't siyam
70 septyniasdešimt pitumpo
71 septyniasdešimt vienas pitumpo't isa
72 septyniasdešimt du pitumpo't dalawa
73 septyniasdešimt trys pitumpo't tatlo
74 septyniasdešimt keturi pitumpo't apat
75 septyniasdešimt penki pitumpo't lima
76 septyniasdešimt šeši pitumpo't anim
77 septyniasdešimt septyni pitumpo't pito
78 septyniasdešimt aštuoni pitumpo't walo
79 septyniasdešimt devyni pitumpo't siyam
80 aštuoniasdešimt walompu
81 aštuoniasdešimt vienas walopmu't isa
82 aštuoniasdešimt du walopmu't dalawa
83 aštuoniasdešimt trys walopmu't tatlo
84 aštuoniasdešimt keturi walopmu't apat
85 aštuoniasdešimt penki walopmu't lima
86 aštuoniasdešimt šeši walopmu't anim
87 aštuoniasdešimt septyni walopmu't pito
88 aštuoniasdešimt aštuoni walopmu't walo
89 aštuoniasdešimt devyni walopmu't siyam
90 devyniasdešimt siyamnapu
91 devyniasdešimt vienas siyamnapu't isa
92 devyniasdešimt du siyamnapu't dalawa
93 devyniasdešimt trys siyamnapu't tatlo
94 devyniasdešimt keturi siyamnapu't apat
95 devyniasdešimt penki siyamnapu't lima
96 devyniasdešimt šeši siyamnapu't anim
97 devyniasdešimt septyni siyamnapu't pito
98 devyniasdešimt aštuoni siyamnapu't walo
99 devyniasdešimt devyni siyamnapu't siyam
100 šimtas isangdaan

Comments

Loading Comments