Skaičiai graikų

Skaičiai graikų

# lietuvių graikų Sound
0 nulis μηδέν
1 vienas ένα
2 du δύο
3 trys τρία
4 keturi τέσσερα
5 penki πέντε
6 šeši έξι
7 septyni εφτά
8 aštuoni οχτώ
9 devyni εννέα
10 dešimt δέκα
11 vienuolika ένδεκα
12 dvylika δώδεκα
13 trylika δεκατρία
14 keturiolika δεκατέσσερα
15 penkiolika δεκαπέντε
16 šešiolika δεκαέξι
17 septyniolika δεκαεπτά
18 aštuoniolika δεκαοκτώ
19 devyniolika δεκαεννιά
20 dvidešimt είκοσι
21 dvidešimt vienas Είκοσι ένα
22 dvidešimt du Είκοσι δύο
23 dvidešimt trys Είκοσι τρία
24 dvidešimt keturi Είκοσι τέσσερα
25 dvidešimt penki Είκοσι πέντε
26 dvidešimt šeši Είκοσι έξι
27 dvidešimt septyni Είκοσι επτά
28 dvidešimt aštuoni Είκοσι οκτώ
29 dvidešimt devyni Είκοσι εννέα
30 trisdešimt τριάντα
31 trisdešimt vienas Τριάντα ένα
32 trisdešimt du Τριάντα δύο
33 trisdešimt trys Τριάντα τρία
34 trisdešimt keturi Τριάντα τέσσερα
35 trisdešimt penki Τριάντα πέντε
36 trisdešimt šeši Τριάντα έξι
37 trisdešimt septyni Τριάντα επτά
38 trisdešimt aštuoni Τριάντα οκτώ
39 trisdešimt devyni Τριάντα εννέα
40 keturiasdešimt σαράντα
41 keturiasdešimt vienas Σαράντα ένα
42 keturiasdešimt du Σαράντα δύο
43 keturiasdešimt trys Σαράντα τρεις
44 keturiasdešimt keturi Σαράντα τέσσερα
45 keturiasdešimt penki Σαράντα πέντε
46 keturiasdešimt šeši Σαράντα έξι
47 keturiasdešimt septyni Σαράντα επτά
48 keturiasdešimt aštuoni Σαράντα οκτώ
49 keturiasdešimt devyni Σαράντα εννέα
50 penkiasdešimt πενήντα
51 penkiasdešimt vienas Πενήντα ένα
52 penkiasdešimt du Πενήντα δύο
53 penkiasdešimt trys Πενήντα τρία
54 penkiasdešimt keturi Πενήντα τέσσερις
55 penkiasdešimt penki Πενήντα πέντε
56 penkiasdešimt šeši Πενήντα έξι
57 penkiasdešimt septyni Πενήντα επτά
58 penkiasdešimt aštuoni Πενήντα οκτώ
59 penkiasdešimt devyni Πενήντα εννέα
60 šešiasdešimt εξήντα
61 šešiasdešimt vienas Εξήντα ένα
62 šešiasdešimt du Εξήντα δύο
63 šešiasdešimt trys Εξήντα τρεις
64 šešiasdešimt keturi Εξήντα τέσσερις
65 šešiasdešimt penki Εξήντα πέντε
66 šešiasdešimt šeši Εξήντα έξι
67 šešiasdešimt septyni Εξήντα επτά
68 šešiasdešimt aštuoni Εξήντα οκτώ
69 šešiasdešimt devyni Εξήντα εννέα
70 septyniasdešimt εβδομήντα
71 septyniasdešimt vienas Εβδομήντα ένα
72 septyniasdešimt du Εβδομήντα δύο
73 septyniasdešimt trys Εβδομήντα τρία
74 septyniasdešimt keturi Εβδομήντα τέσσερα
75 septyniasdešimt penki Εβδομήντα πέντε
76 septyniasdešimt šeši Εβδομήντα έξι
77 septyniasdešimt septyni Εβδομήντα επτά
78 septyniasdešimt aštuoni Εβδομήντα οκτώ
79 septyniasdešimt devyni Εβδομήντα εννέα
80 aštuoniasdešimt ογδόντα
81 aštuoniasdešimt vienas Ογδόντα ένα
82 aštuoniasdešimt du Ογδόντα δύο
83 aštuoniasdešimt trys Ογδόντα τρεις
84 aštuoniasdešimt keturi Ογδόντα τέσσερις
85 aštuoniasdešimt penki ογδόντα πέντε
86 aštuoniasdešimt šeši Ογδόντα έξι
87 aštuoniasdešimt septyni Ογδόντα επτά
88 aštuoniasdešimt aštuoni Ογδόντα οκτώ
89 aštuoniasdešimt devyni Ογδόντα εννέα
90 devyniasdešimt ενενήντα
91 devyniasdešimt vienas Ενενήντα ένας
92 devyniasdešimt du Ενενήντα δύο
93 devyniasdešimt trys Ενενήντα τρία
94 devyniasdešimt keturi Ενενήντα τέσσερα
95 devyniasdešimt penki Ενενήντα πέντε
96 devyniasdešimt šeši Ενενήντα έξι
97 devyniasdešimt septyni Ενενήντα επτά
98 devyniasdešimt aštuoni Ενενήντα οκτώ
99 devyniasdešimt devyni Ενενήντα εννέα
100 šimtas εκατό

Comments

Loading Comments