Skaičiai lenkų

Skaičiai lenkų

# lietuvių lenkų Sound
0 nulis zero
1 vienas jeden
2 du dwa
3 trys trzy
4 keturi cztery
5 penki pięć
6 šeši sześć
7 septyni siedem
8 aštuoni osiem
9 devyni dziewięć
10 dešimt dziesięć
11 vienuolika jedenaście
12 dvylika dwanaście
13 trylika trzynaście
14 keturiolika czternaście
15 penkiolika piętnaście
16 šešiolika szesnaście
17 septyniolika siedemnaście
18 aštuoniolika osiemnaście
19 devyniolika dziewiętnaście
20 dvidešimt dwadzieścia
21 dvidešimt vienas dwadzieścia jeden
22 dvidešimt du dwadzieścia dwa
23 dvidešimt trys dwadzieścia trzy
24 dvidešimt keturi dwadzieścia cztery
25 dvidešimt penki dwadzieścia pięć
26 dvidešimt šeši dwadzieścia sześć
27 dvidešimt septyni dwadzieścia siedem
28 dvidešimt aštuoni dwadzieścia osiem
29 dvidešimt devyni dwadzieścia dziewięć
30 trisdešimt trzydzieści
31 trisdešimt vienas trzydzieści jeden
32 trisdešimt du trzydzieści dwa
33 trisdešimt trys trzydzieści trzy
34 trisdešimt keturi trzydzieści cztery
35 trisdešimt penki trzydzieści pięć
36 trisdešimt šeši trzydzieści sześć
37 trisdešimt septyni trzydzieści siedem
38 trisdešimt aštuoni trzydzieści osiem
39 trisdešimt devyni trzydzieści dziewięć
40 keturiasdešimt czterdzieści
41 keturiasdešimt vienas czterdzieści jeden
42 keturiasdešimt du czterdzieści dwa
43 keturiasdešimt trys czterdzieści trzy
44 keturiasdešimt keturi czterdzieści cztery
45 keturiasdešimt penki czterdzieści pięć
46 keturiasdešimt šeši czterdzieści sześć
47 keturiasdešimt septyni czterdzieści siedem
48 keturiasdešimt aštuoni czterdzieści osiem
49 keturiasdešimt devyni czterdzieści dziewięć
50 penkiasdešimt pięćdziesiąt
51 penkiasdešimt vienas pięćdziesiąt jeden
52 penkiasdešimt du pięćdziesiąt dwa
53 penkiasdešimt trys pięćdziesiąt trzy
54 penkiasdešimt keturi pięćdziesiąt cztery
55 penkiasdešimt penki pięćdziesiąt pięć
56 penkiasdešimt šeši pięćdziesiąt sześć
57 penkiasdešimt septyni pięćdziesiąt siedem
58 penkiasdešimt aštuoni pięćdziesiąt osiem
59 penkiasdešimt devyni pięćdziesiąt dziewięć
60 šešiasdešimt sześćdziesiąt
61 šešiasdešimt vienas sześćdziesiąt jeden
62 šešiasdešimt du sześćdziesiąt dwa
63 šešiasdešimt trys sześćdziesiąt trzy
64 šešiasdešimt keturi sześćdziesiąt cztery
65 šešiasdešimt penki sześćdziesiąt pięć
66 šešiasdešimt šeši sześćdziesiąt sześć
67 šešiasdešimt septyni sześćdziesiąt siedem
68 šešiasdešimt aštuoni sześćdziesiąt osiem
69 šešiasdešimt devyni sześćdziesiąt dziewięć
70 septyniasdešimt siedemdziesiąt
71 septyniasdešimt vienas siedemdziesiąt jeden
72 septyniasdešimt du siedemdziesiąt dwa
73 septyniasdešimt trys siedemdziesiąt trzy
74 septyniasdešimt keturi siedemdziesiąt cztery
75 septyniasdešimt penki siedemdziesiąt pięć
76 septyniasdešimt šeši siedemdziesiąt sześć
77 septyniasdešimt septyni siedemdziesiąt siedem
78 septyniasdešimt aštuoni siedemdziesiąt osiem
79 septyniasdešimt devyni siedemdziesiąt dziewięć
80 aštuoniasdešimt osiemdziesiąt
81 aštuoniasdešimt vienas osiemdziesiąt jeden
82 aštuoniasdešimt du osiemdziesiąt dwa
83 aštuoniasdešimt trys osiemdziesiąt trzy
84 aštuoniasdešimt keturi osiemdziesiąt cztery
85 aštuoniasdešimt penki osiemdziesiąt pięć
86 aštuoniasdešimt šeši osiemdziesiąt sześć
87 aštuoniasdešimt septyni osiemdziesiąt siedem
88 aštuoniasdešimt aštuoni osiemdziesiąt osiem
89 aštuoniasdešimt devyni osiemdziesiąt dziewięć
90 devyniasdešimt dziewięćdziesiąt
91 devyniasdešimt vienas dziewięćdziesiąt jeden
92 devyniasdešimt du dziewięćdziesiąt dwa
93 devyniasdešimt trys dziewięćdziesiąt trzy
94 devyniasdešimt keturi dziewięćdziesiąt cztery
95 devyniasdešimt penki dziewięćdziesiąt pięć
96 devyniasdešimt šeši dziewięćdziesiąt sześć
97 devyniasdešimt septyni dziewięćdziesiąt siedem
98 devyniasdešimt aštuoni dziewięćdziesiąt osiem
99 devyniasdešimt devyni dziewięćdziesiąt dziewięć
100 šimtas sto

Comments

Loading Comments