Skaičiai lietuvių

Skaičiai lietuvių

# lietuvių lietuvių Sound
0 nulis nulis
1 vienas vienas
2 du du
3 trys trys
4 keturi keturi
5 penki penki
6 šeši šeši
7 septyni septyni
8 aštuoni aštuoni
9 devyni devyni
10 dešimt dešimt
11 vienuolika vienuolika
12 dvylika dvylika
13 trylika trylika
14 keturiolika keturiolika
15 penkiolika penkiolika
16 šešiolika šešiolika
17 septyniolika septyniolika
18 aštuoniolika aštuoniolika
19 devyniolika devyniolika
20 dvidešimt dvidešimt
21 dvidešimt vienas dvidešimt vienas
22 dvidešimt du dvidešimt du
23 dvidešimt trys dvidešimt trys
24 dvidešimt keturi dvidešimt keturi
25 dvidešimt penki dvidešimt penki
26 dvidešimt šeši dvidešimt šeši
27 dvidešimt septyni dvidešimt septyni
28 dvidešimt aštuoni dvidešimt aštuoni
29 dvidešimt devyni dvidešimt devyni
30 trisdešimt trisdešimt
31 trisdešimt vienas trisdešimt vienas
32 trisdešimt du trisdešimt du
33 trisdešimt trys trisdešimt trys
34 trisdešimt keturi trisdešimt keturi
35 trisdešimt penki trisdešimt penki
36 trisdešimt šeši trisdešimt šeši
37 trisdešimt septyni trisdešimt septyni
38 trisdešimt aštuoni trisdešimt aštuoni
39 trisdešimt devyni trisdešimt devyni
40 keturiasdešimt keturiasdešimt
41 keturiasdešimt vienas keturiasdešimt vienas
42 keturiasdešimt du keturiasdešimt du
43 keturiasdešimt trys keturiasdešimt trys
44 keturiasdešimt keturi keturiasdešimt keturi
45 keturiasdešimt penki keturiasdešimt penki
46 keturiasdešimt šeši keturiasdešimt šeši
47 keturiasdešimt septyni keturiasdešimt septyni
48 keturiasdešimt aštuoni keturiasdešimt aštuoni
49 keturiasdešimt devyni keturiasdešimt devyni
50 penkiasdešimt penkiasdešimt
51 penkiasdešimt vienas penkiasdešimt vienas
52 penkiasdešimt du penkiasdešimt du
53 penkiasdešimt trys penkiasdešimt trys
54 penkiasdešimt keturi penkiasdešimt keturi
55 penkiasdešimt penki penkiasdešimt penki
56 penkiasdešimt šeši penkiasdešimt šeši
57 penkiasdešimt septyni penkiasdešimt septyni
58 penkiasdešimt aštuoni penkiasdešimt aštuoni
59 penkiasdešimt devyni penkiasdešimt devyni
60 šešiasdešimt šešiasdešimt
61 šešiasdešimt vienas šešiasdešimt vienas
62 šešiasdešimt du šešiasdešimt du
63 šešiasdešimt trys šešiasdešimt trys
64 šešiasdešimt keturi šešiasdešimt keturi
65 šešiasdešimt penki šešiasdešimt penki
66 šešiasdešimt šeši šešiasdešimt šeši
67 šešiasdešimt septyni šešiasdešimt septyni
68 šešiasdešimt aštuoni šešiasdešimt aštuoni
69 šešiasdešimt devyni šešiasdešimt devyni
70 septyniasdešimt septyniasdešimt
71 septyniasdešimt vienas septyniasdešimt vienas
72 septyniasdešimt du septyniasdešimt du
73 septyniasdešimt trys septyniasdešimt trys
74 septyniasdešimt keturi septyniasdešimt keturi
75 septyniasdešimt penki septyniasdešimt penki
76 septyniasdešimt šeši septyniasdešimt šeši
77 septyniasdešimt septyni septyniasdešimt septyni
78 septyniasdešimt aštuoni septyniasdešimt aštuoni
79 septyniasdešimt devyni septyniasdešimt devyni
80 aštuoniasdešimt aštuoniasdešimt
81 aštuoniasdešimt vienas aštuoniasdešimt vienas
82 aštuoniasdešimt du aštuoniasdešimt du
83 aštuoniasdešimt trys aštuoniasdešimt trys
84 aštuoniasdešimt keturi aštuoniasdešimt keturi
85 aštuoniasdešimt penki aštuoniasdešimt penki
86 aštuoniasdešimt šeši aštuoniasdešimt šeši
87 aštuoniasdešimt septyni aštuoniasdešimt septyni
88 aštuoniasdešimt aštuoni aštuoniasdešimt aštuoni
89 aštuoniasdešimt devyni aštuoniasdešimt devyni
90 devyniasdešimt devyniasdešimt
91 devyniasdešimt vienas devyniasdešimt vienas
92 devyniasdešimt du devyniasdešimt du
93 devyniasdešimt trys devyniasdešimt trys
94 devyniasdešimt keturi devyniasdešimt keturi
95 devyniasdešimt penki devyniasdešimt penki
96 devyniasdešimt šeši devyniasdešimt šeši
97 devyniasdešimt septyni devyniasdešimt septyni
98 devyniasdešimt aštuoni devyniasdešimt aštuoni
99 devyniasdešimt devyni devyniasdešimt devyni
100 šimtas šimtas

Comments

Loading Comments