Skaičiai lotynų

Skaičiai lotynų

#lietuviųlotynųSound
0nulisnihil-
1vienasūnus-
2duduo-
3trystrēs-
4keturiquattuor-
5penkiquīnque-
6šešisex-
7septyniseptem-
8aštuonioctō-
9devyninovem-
10dešimtdecem-
11vienuolikaūndecim-
12dvylikaduodēcim-
13trylikatrēdecim-
14keturiolikaquattuordecim-
15penkiolikaquīndecim-
16šešiolikasēdecim-
17septyniolikaseptendecim-
18aštuoniolikaduodēvīgintī-
19devyniolikaūndēvīgintī-
20dvidešimtvīgintī-
21dvidešimt vienasvīgintī ūnus-
22dvidešimt duvīgintī duo-
23dvidešimt trysvīgintī trēs-
24dvidešimt keturivīgintī quattuor-
25dvidešimt penkivīgintī quīnque-
26dvidešimt šešivīgintī sex-
27dvidešimt septynivīgintī septem-
28dvidešimt aštuonivīgintī octō-
29dvidešimt devynivīgintī novem-
30trisdešimttrīgintā-
31trisdešimt vienastrīgintā ūnus-
32trisdešimt dutrīgintā duo-
33trisdešimt trystrīgintā trēs-
34trisdešimt keturitrīgintā quattuor-
35trisdešimt penkitrīgintā quīnque-
36trisdešimt šešitrīgintā sex-
37trisdešimt septynitrīgintā septem-
38trisdešimt aštuonitrīgintā octō-
39trisdešimt devynitrīgintā novem-
40keturiasdešimtquadrāgintā-
41keturiasdešimt vienasquadrāgintā ūnus-
42keturiasdešimt duquadrāgintā duo-
43keturiasdešimt trysquadrāgintā trēs-
44keturiasdešimt keturiquadrāgintā quattuor-
45keturiasdešimt penkiquadrāgintā quīnque-
46keturiasdešimt šešiquadrāgintā sex-
47keturiasdešimt septyniquadrāgintā septem-
48keturiasdešimt aštuoniquadrāgintā octō-
49keturiasdešimt devyniquadrāgintā novem-
50penkiasdešimtquīnquāgintā-
51penkiasdešimt vienasquīnquāgintā ūnus-
52penkiasdešimt duquīnquāgintā duo-
53penkiasdešimt trysquīnquāgintā trēs-
54penkiasdešimt keturiquīnquāgintā quattuor-
55penkiasdešimt penkiquīnquāgintā quīnque-
56penkiasdešimt šešiquīnquāgintā sex-
57penkiasdešimt septyniquīnquāgintā septem-
58penkiasdešimt aštuoniquīnquāgintā octō-
59penkiasdešimt devyniquīnquāgintā novem-
60šešiasdešimtsexāgintā-
61šešiasdešimt vienassexāgintā ūnus-
62šešiasdešimt dusexāgintā duo-
63šešiasdešimt tryssexāgintā trēs-
64šešiasdešimt keturisexāgintā quattuor-
65šešiasdešimt penkisexāgintā quīnque-
66šešiasdešimt šešisexāgintā sex-
67šešiasdešimt septynisexāgintā septem-
68šešiasdešimt aštuonisexāgintā octō-
69šešiasdešimt devynisexāgintā novem-
70septyniasdešimtseptuāgintā-
71septyniasdešimt vienasseptuāgintā ūnus-
72septyniasdešimt duseptuāgintā duo-
73septyniasdešimt trysseptuāgintā trēs-
74septyniasdešimt keturiseptuāgintā quattuor-
75septyniasdešimt penkiseptuāgintā quīnque-
76septyniasdešimt šešiseptuāgintā sex-
77septyniasdešimt septyniseptuāgintā septem-
78septyniasdešimt aštuoniseptuāgintā octō-
79septyniasdešimt devyniseptuāgintā novem-
80aštuoniasdešimtoctōgintā-
81aštuoniasdešimt vienasoctōgintā ūnus-
82aštuoniasdešimt duoctōgintā duo-
83aštuoniasdešimt trysoctōgintā trēs-
84aštuoniasdešimt keturioctōgintā quattuor-
85aštuoniasdešimt penkioctōgintā quīnque-
86aštuoniasdešimt šešioctōgintā sex-
87aštuoniasdešimt septynioctōgintā septem-
88aštuoniasdešimt aštuonioctōgintā octo-
89aštuoniasdešimt devynioctōgintā novem-
90devyniasdešimtnōnāgintā-
91devyniasdešimt vienasnōnāgintā ūnus-
92devyniasdešimt dunōnāgintā duo-
93devyniasdešimt trysnōnāgintā trēs-
94devyniasdešimt keturinōnāgintā quattuor-
95devyniasdešimt penkinōnāgintā quīnque-
96devyniasdešimt šešinōnāgintā sex-
97devyniasdešimt septyninōnāgintā septem-
98devyniasdešimt aštuoninōnāgintā octō-
99devyniasdešimt devyninōnāgintā novem-
100šimtascentum-

Comments

Loading Comments