Skaičiai norvegų

Skaičiai norvegų

#lietuviųnorvegųSound
0nulisnull
1vienasén
2duto
3trystre
4keturifire
5penkifem
6šešiseks
7septynisju
8aštuoniåtte
9devynini
10dešimtti
11vienuolikaelleve
12dvylikatolv
13trylikatretten
14keturiolikafjorten
15penkiolikafemten
16šešiolikaseksten
17septyniolikasytten
18aštuoniolikaatten
19devyniolikanitten
20dvidešimttjue
21dvidešimt vienastjueén / én og tyve
22dvidešimt dutjueto
23dvidešimt trystjuetre
24dvidešimt keturitjuefire
25dvidešimt penkitjuefem
26dvidešimt šešitjueseks
27dvidešimt septynitjuesju
28dvidešimt aštuonitjueåtte
29dvidešimt devynitjueni
30trisdešimttretti
31trisdešimt vienastrettien
32trisdešimt dutrettito
33trisdešimt trystrettitre
34trisdešimt keturitrettifire
35trisdešimt penkitrettifem
36trisdešimt šešitrettiseks
37trisdešimt septynitrettisju
38trisdešimt aštuonitrettiåtte
39trisdešimt devynitrettini
40keturiasdešimtførti
41keturiasdešimt vienasførtien
42keturiasdešimt duførtito
43keturiasdešimt trysførtitre
44keturiasdešimt keturiførtifire
45keturiasdešimt penkiførtifem
46keturiasdešimt šešiførtiseks
47keturiasdešimt septyniførtisju
48keturiasdešimt aštuoniførtiåtte
49keturiasdešimt devyniførtini / ni og førti
50penkiasdešimtfemti
51penkiasdešimt vienasfemtién / en og femti
52penkiasdešimt dufemtito
53penkiasdešimt trysfemtitre
54penkiasdešimt keturifemtifire
55penkiasdešimt penkifemtifem
56penkiasdešimt šešifemtiseks
57penkiasdešimt septynifemtisju
58penkiasdešimt aštuonifemtiåtte
59penkiasdešimt devynifemtini
60šešiasdešimtseksti
61šešiasdešimt vienassekstien
62šešiasdešimt dusekstito
63šešiasdešimt tryssekstitre
64šešiasdešimt keturisekstifire
65šešiasdešimt penkisekstifem
66šešiasdešimt šešisekstiseks
67šešiasdešimt septynisekstisju
68šešiasdešimt aštuonisekstiåtte
69šešiasdešimt devynisekstini
70septyniasdešimtsytti
71septyniasdešimt vienassyttien
72septyniasdešimt dusyttito
73septyniasdešimt tryssyttitre
74septyniasdešimt keturisyttifire
75septyniasdešimt penkisyttifem
76septyniasdešimt šešisyttiseks
77septyniasdešimt septynisyttisju
78septyniasdešimt aštuonisyttiåtte
79septyniasdešimt devynisyttini
80aštuoniasdešimtåtti
81aštuoniasdešimt vienasåttien
82aštuoniasdešimt duåttito
83aštuoniasdešimt trysåttitre
84aštuoniasdešimt keturiåttifire
85aštuoniasdešimt penkiåttifem
86aštuoniasdešimt šešiåttiseks
87aštuoniasdešimt septyniåttisju
88aštuoniasdešimt aštuoniåttiåtte
89aštuoniasdešimt devyniåttini
90devyniasdešimtnitti
91devyniasdešimt vienasnittien
92devyniasdešimt dunittito
93devyniasdešimt trysnittitre
94devyniasdešimt keturinittifire
95devyniasdešimt penkinittifem
96devyniasdešimt šešinittiseks
97devyniasdešimt septyninittisju / syv og nitti
98devyniasdešimt aštuoninittiåtte
99devyniasdešimt devyninittini / ni og nitti
100šimtashundre

Comments

Loading Comments