Skaičiai prancūziškai

Skaičiai prancūziškai

# lietuvių prancūzų Sound
0 nulis Zéro
1 vienas un
2 du deux
3 trys trois
4 keturi quatre
5 penki cinq
6 šeši six
7 septyni sept
8 aštuoni huit
9 devyni neuf
10 dešimt dix
11 vienuolika onze
12 dvylika douze
13 trylika treize
14 keturiolika quatorze
15 penkiolika quinze
16 šešiolika seize
17 septyniolika dix-sept
18 aštuoniolika dix-huit
19 devyniolika dix-neuf
20 dvidešimt vingt
21 dvidešimt vienas vingt et un
22 dvidešimt du vingt-deux
23 dvidešimt trys vingt-trois
24 dvidešimt keturi vingt-quatre
25 dvidešimt penki vingt-cinq
26 dvidešimt šeši vingt-six
27 dvidešimt septyni vingt-sept
28 dvidešimt aštuoni vingt-huit
29 dvidešimt devyni vingt-neuf
30 trisdešimt trente
31 trisdešimt vienas trente et un
32 trisdešimt du trente-deux
33 trisdešimt trys trente-trois
34 trisdešimt keturi trente-quatre
35 trisdešimt penki trente-cinq
36 trisdešimt šeši trente-six
37 trisdešimt septyni trente-sept
38 trisdešimt aštuoni trente-huit
39 trisdešimt devyni trente-neuf
40 keturiasdešimt quarante
41 keturiasdešimt vienas quarante et un
42 keturiasdešimt du quarante-deux
43 keturiasdešimt trys quarante-trois
44 keturiasdešimt keturi quarante-quatre
45 keturiasdešimt penki quarante-cinq
46 keturiasdešimt šeši quarante-six
47 keturiasdešimt septyni quarante-sept
48 keturiasdešimt aštuoni quarante-huit
49 keturiasdešimt devyni quarante-neuf
50 penkiasdešimt cinquante
51 penkiasdešimt vienas cinquante et un
52 penkiasdešimt du cinquante-deux
53 penkiasdešimt trys cinquante-trois
54 penkiasdešimt keturi cinquante-quatre
55 penkiasdešimt penki cinquante-cinq
56 penkiasdešimt šeši cinquante-six
57 penkiasdešimt septyni cinquante-sept
58 penkiasdešimt aštuoni cinquante-huit
59 penkiasdešimt devyni cinquante-neuf
60 šešiasdešimt soixante
61 šešiasdešimt vienas soixante et un
62 šešiasdešimt du soixante-deux
63 šešiasdešimt trys soixante-trois
64 šešiasdešimt keturi soixante-quatre
65 šešiasdešimt penki soixante-cinq
66 šešiasdešimt šeši soixante-six
67 šešiasdešimt septyni soixante-sept
68 šešiasdešimt aštuoni soixante-huit
69 šešiasdešimt devyni soixante-neuf
70 septyniasdešimt soixante-dix
71 septyniasdešimt vienas soixante et onze
72 septyniasdešimt du soixante-douze
73 septyniasdešimt trys soixante-treize
74 septyniasdešimt keturi soixante-quatorze
75 septyniasdešimt penki soixante-quinze
76 septyniasdešimt šeši soixante-seize
77 septyniasdešimt septyni soixante-dix-sept
78 septyniasdešimt aštuoni soixante-dix-huit
79 septyniasdešimt devyni soixante-dix-neuf
80 aštuoniasdešimt quatre-vingt
81 aštuoniasdešimt vienas quatre-vingt-un
82 aštuoniasdešimt du quatre-vingt-deux
83 aštuoniasdešimt trys quatre-vingt-trois
84 aštuoniasdešimt keturi quatre-vingt-quatre
85 aštuoniasdešimt penki quatre-vingt-cinq
86 aštuoniasdešimt šeši quatre-vingt-six
87 aštuoniasdešimt septyni quatre-vingt-sept
88 aštuoniasdešimt aštuoni quatre-vingt-huit
89 aštuoniasdešimt devyni quatre-vingt-neuf
90 devyniasdešimt quatre-vingt-dix
91 devyniasdešimt vienas quatre-vingt-onze
92 devyniasdešimt du quatre-vingt-douze
93 devyniasdešimt trys quatre-vingt-treize
94 devyniasdešimt keturi quatre-vingt-quatorze
95 devyniasdešimt penki quatre-vingt-quinze
96 devyniasdešimt šeši quatre-vingt-seize
97 devyniasdešimt septyni quatre-vingt-dix-sept
98 devyniasdešimt aštuoni quatre-vingt-dix-huit
99 devyniasdešimt devyni quatre-vingt-dix-neuf
100 šimtas cent

Comments

Loading Comments