Skaičiai slovakų

Skaičiai slovakų

# lietuvių slovakų Sound
0 nulis Nula
1 vienas Jeden
2 du Dva
3 trys Tri
4 keturi Štyri
5 penki Päť
6 šeši Šesť
7 septyni Sedem
8 aštuoni Osem
9 devyni Deväť
10 dešimt Desať
11 vienuolika Jedenásť
12 dvylika Dvanásť
13 trylika Trinásť
14 keturiolika Štrnásť
15 penkiolika Pätnásť
16 šešiolika Šestnásť
17 septyniolika Sedemnásť
18 aštuoniolika Osemnásť
19 devyniolika Devätnásť
20 dvidešimt Dvadsať
21 dvidešimt vienas Dvadsaťjeden
22 dvidešimt du Dvadsaťdva
23 dvidešimt trys Dvadsaťtri
24 dvidešimt keturi Dvadsaťštyri
25 dvidešimt penki Dvadsaťpäť
26 dvidešimt šeši Dvadsaťšesť
27 dvidešimt septyni Dvadsaťsedem
28 dvidešimt aštuoni Dvadsaťosem
29 dvidešimt devyni Dvadsaťdeväť
30 trisdešimt Tridsať
31 trisdešimt vienas Tridsaťjeden
32 trisdešimt du Tridsaťdva
33 trisdešimt trys Tridsaťtri
34 trisdešimt keturi Tridsaťštyri
35 trisdešimt penki Tridsaťpäť
36 trisdešimt šeši Tridsaťšesť
37 trisdešimt septyni Tridsaťsedem
38 trisdešimt aštuoni Tridsaťosem
39 trisdešimt devyni Tridsaťdeväť
40 keturiasdešimt Štyridsať
41 keturiasdešimt vienas Štyridsaťjeden
42 keturiasdešimt du Štyridsaťdva
43 keturiasdešimt trys Štyridsaťdva
44 keturiasdešimt keturi Štyridsaťštyri
45 keturiasdešimt penki Štyridsaťpäť
46 keturiasdešimt šeši Štyridsaťšesť
47 keturiasdešimt septyni Štyridsaťsedem
48 keturiasdešimt aštuoni Štyridsaťosem
49 keturiasdešimt devyni Štyridsaťdeväť
50 penkiasdešimt Päťdesiat
51 penkiasdešimt vienas Päťdesiatjeden
52 penkiasdešimt du Päťdesiatdva
53 penkiasdešimt trys Päťdesiattri
54 penkiasdešimt keturi Päťdesiatštyri
55 penkiasdešimt penki Päťdesiatpäť
56 penkiasdešimt šeši Päťdesiatšesť
57 penkiasdešimt septyni Päťdesiatsedem
58 penkiasdešimt aštuoni Päťdesiatosem
59 penkiasdešimt devyni Päťdesiatdeväť
60 šešiasdešimt Šesťdesiat
61 šešiasdešimt vienas Šesťdesiatjeden
62 šešiasdešimt du Šesťdesiatdva
63 šešiasdešimt trys Šesťdesiattri
64 šešiasdešimt keturi Šesťdesiatštyri
65 šešiasdešimt penki Šesťdesiatpäť
66 šešiasdešimt šeši Šesťdesiatšesť
67 šešiasdešimt septyni Šesťdesiatsedem
68 šešiasdešimt aštuoni Šesťdesiatosem
69 šešiasdešimt devyni Šesťdesiatdeväť
70 septyniasdešimt Sedemdesiat
71 septyniasdešimt vienas Sedemdesiatjeden
72 septyniasdešimt du Sedemdesiatdva
73 septyniasdešimt trys Sedemdesiattri
74 septyniasdešimt keturi Sedemdesiatštyri
75 septyniasdešimt penki Sedemdesiatpäť
76 septyniasdešimt šeši Sedemdesiatšesť
77 septyniasdešimt septyni Sedemdesiatsedem
78 septyniasdešimt aštuoni Sedemdesiatosem
79 septyniasdešimt devyni Sedemdesiatdeväť
80 aštuoniasdešimt Osemdesiat
81 aštuoniasdešimt vienas Osemdesiatjeden
82 aštuoniasdešimt du Osemdesiatdva
83 aštuoniasdešimt trys Osemdesiattri
84 aštuoniasdešimt keturi Osemdesiatštyri
85 aštuoniasdešimt penki Osemdesiatpäť
86 aštuoniasdešimt šeši Osemdesiatšesť
87 aštuoniasdešimt septyni Osemdesiatsedem
88 aštuoniasdešimt aštuoni Osemdesiatosem
89 aštuoniasdešimt devyni Osemdesiatdeväť
90 devyniasdešimt Deväťdesiat
91 devyniasdešimt vienas Deväťdesiatjeden
92 devyniasdešimt du Deväťdesiatdva
93 devyniasdešimt trys Deväťdesiattri
94 devyniasdešimt keturi Deväťdesiatštyri
95 devyniasdešimt penki Deväťdesiatpäť
96 devyniasdešimt šeši Deväťdesiatšesť
97 devyniasdešimt septyni Deväťdesiatsedem
98 devyniasdešimt aštuoni Deväťdesiatosem
99 devyniasdešimt devyni Deväťdesiatdeväť
100 šimtas Sto

Comments

Loading Comments