Skaičiai slovakų

Skaičiai slovakų

0
Nula
nulis
1
Jeden
vienas
2
Dva
du
3
Tri
trys
4
Štyri
keturi
5
Päť
penki
6
Šesť
šeši
7
Sedem
septyni
8
Osem
aštuoni
9
Deväť
devyni
10
Desať
dešimt
11
Jedenásť
vienuolika
12
Dvanásť
dvylika
13
Trinásť
trylika
14
Štrnásť
keturiolika
15
Pätnásť
penkiolika
16
Šestnásť
šešiolika
17
Sedemnásť
septyniolika
18
Osemnásť
aštuoniolika
19
Devätnásť
devyniolika
20
Dvadsať
dvidešimt
21
Dvadsaťjeden
dvidešimt vienas
22
Dvadsaťdva
dvidešimt du
23
Dvadsaťtri
dvidešimt trys
24
Dvadsaťštyri
dvidešimt keturi
25
Dvadsaťpäť
dvidešimt penki
26
Dvadsaťšesť
dvidešimt šeši
27
Dvadsaťsedem
dvidešimt septyni
28
Dvadsaťosem
dvidešimt aštuoni
29
Dvadsaťdeväť
dvidešimt devyni
30
Tridsať
trisdešimt
31
Tridsaťjeden
trisdešimt vienas
32
Tridsaťdva
trisdešimt du
33
Tridsaťtri
trisdešimt trys
34
Tridsaťštyri
trisdešimt keturi
35
Tridsaťpäť
trisdešimt penki
36
Tridsaťšesť
trisdešimt šeši
37
Tridsaťsedem
trisdešimt septyni
38
Tridsaťosem
trisdešimt aštuoni
39
Tridsaťdeväť
trisdešimt devyni
40
Štyridsať
keturiasdešimt
41
Štyridsaťjeden
keturiasdešimt vienas
42
Štyridsaťdva
keturiasdešimt du
43
Štyridsaťdva
keturiasdešimt trys
44
Štyridsaťštyri
keturiasdešimt keturi
45
Štyridsaťpäť
keturiasdešimt penki
46
Štyridsaťšesť
keturiasdešimt šeši
47
Štyridsaťsedem
keturiasdešimt septyni
48
Štyridsaťosem
keturiasdešimt aštuoni
49
Štyridsaťdeväť
keturiasdešimt devyni
50
Päťdesiat
penkiasdešimt
51
Päťdesiatjeden
penkiasdešimt vienas
52
Päťdesiatdva
penkiasdešimt du
53
Päťdesiattri
penkiasdešimt trys
54
Päťdesiatštyri
penkiasdešimt keturi
55
Päťdesiatpäť
penkiasdešimt penki
56
Päťdesiatšesť
penkiasdešimt šeši
57
Päťdesiatsedem
penkiasdešimt septyni
58
Päťdesiatosem
penkiasdešimt aštuoni
59
Päťdesiatdeväť
penkiasdešimt devyni
60
Šesťdesiat
šešiasdešimt
61
Šesťdesiatjeden
šešiasdešimt vienas
62
Šesťdesiatdva
šešiasdešimt du
63
Šesťdesiattri
šešiasdešimt trys
64
Šesťdesiatštyri
šešiasdešimt keturi
65
Šesťdesiatpäť
šešiasdešimt penki
66
Šesťdesiatšesť
šešiasdešimt šeši
67
Šesťdesiatsedem
šešiasdešimt septyni
68
Šesťdesiatosem
šešiasdešimt aštuoni
69
Šesťdesiatdeväť
šešiasdešimt devyni
70
Sedemdesiat
septyniasdešimt
71
Sedemdesiatjeden
septyniasdešimt vienas
72
Sedemdesiatdva
septyniasdešimt du
73
Sedemdesiattri
septyniasdešimt trys
74
Sedemdesiatštyri
septyniasdešimt keturi
75
Sedemdesiatpäť
septyniasdešimt penki
76
Sedemdesiatšesť
septyniasdešimt šeši
77
Sedemdesiatsedem
septyniasdešimt septyni
78
Sedemdesiatosem
septyniasdešimt aštuoni
79
Sedemdesiatdeväť
septyniasdešimt devyni
80
Osemdesiat
aštuoniasdešimt
81
Osemdesiatjeden
aštuoniasdešimt vienas
82
Osemdesiatdva
aštuoniasdešimt du
83
Osemdesiattri
aštuoniasdešimt trys
84
Osemdesiatštyri
aštuoniasdešimt keturi
85
Osemdesiatpäť
aštuoniasdešimt penki
86
Osemdesiatšesť
aštuoniasdešimt šeši
87
Osemdesiatsedem
aštuoniasdešimt septyni
88
Osemdesiatosem
aštuoniasdešimt aštuoni
89
Osemdesiatdeväť
aštuoniasdešimt devyni
90
Deväťdesiat
devyniasdešimt
91
Deväťdesiatjeden
devyniasdešimt vienas
92
Deväťdesiatdva
devyniasdešimt du
93
Deväťdesiattri
devyniasdešimt trys
94
Deväťdesiatštyri
devyniasdešimt keturi
95
Deväťdesiatpäť
devyniasdešimt penki
96
Deväťdesiatšesť
devyniasdešimt šeši
97
Deväťdesiatsedem
devyniasdešimt septyni
98
Deväťdesiatosem
devyniasdešimt aštuoni
99
Deväťdesiatdeväť
devyniasdešimt devyni
100
Sto
šimtas

Comments

Loading Comments