Skaitļi afrikāņu valodā

Skaitļi afrikāņu valodā

#latviešuafrikāņuSound
0nullenul-
1vienseen-
2divitwee-
3trīsdrie-
4četrivier-
5piecivyf-
6sešises-
7septiņisewe-
8astoņiagt-
9deviņinege-
10desmittien-
11vienpadsmitelf-
12divpadsmittwaalf-
13trīspadsmitdertien-
14četrpadsmitveertien-
15piecpadsmitvyftien-
16sešpadsmitsestien-
17septiņpadsmitsewentien-
18astoņpadsmitagttien-
19deviņpadsmitnegentien-
20divdesmittwintig-
21divdesmit vienseen en twintig-
22divdesmit divitwee en twintig-
23divdesmit trīsdrie en twintig-
24divdesmit četrivier en twintig-
25divdesmit piecivyf en twintig-
26divdesmit sešises en twintig-
27divdesmit septiņisewe en twintig-
28divdesmit astoņiagt en twintig-
29divdesmit deviņinege en twintig-
30trīsdesmitdertig-
31trīsdesmit vienseen en dertig-
32trīsdesmit divitwee en dertig-
33trīsdesmit trīsdrie en dertig-
34trīsdesmit četrivier en dertig-
35trīsdesmit piecivyf en dertig-
36trīsdesmit sešises en dertig-
37trīsdesmit septiņisewe en dertig-
38trīsdesmit astoņiagt en dertig-
39trīsdesmit deviņinege en dertig-
40četrdesmitveertig-
41četrdesmit vienseen en veertig-
42četrdesmit divitwee en veertig-
43četrdesmit trīsdrie en veertig-
44četrdesmit četrivier en veertig-
45četrdesmit piecivyf en veertig-
46četrdesmit sešises en veertig-
47četrdesmit septiņisewe en veertig-
48četrdesmit astoņiagt en veertig-
49četrdesmit deviņinege en veertig-
50piecdesmitvyftig-
51piecdesmit vienseen en vyftig-
52piecdesmit divitwee en vyftig-
53piecdesmit trīsdrie en vyftig-
54piecdesmit četrivier en vyftig-
55piecdesmit piecivyf en vyftig-
56piecdesmit sešises en vyftig-
57piecdesmit sepiņisewe en vyftig-
58piecdesmit astoņiagt en vyftig-
59piecdesmit deviņinege en vyftig-
60sešdesmitsestig-
61sešdesmit vienseen en sestig-
62sešdesmit divitwee en sestig-
63sešdesmit trīsdrie en sestig-
64sešdesmit četrivier en sestig-
65sešdesmit piecivyf en sestig-
66sešdesmit sešises en sestig-
67sešdesmit septiņisewe en sestig-
68sešdesmit astoņiagt en sestig-
69sešdesmit deviņinege en sestig-
70septiņdesmitsewentig-
71septiņdesmit vienseen en sewentig-
72septiņdesmit divitwee en sewentig-
73septiņdesmit trīsdrie en sewentig-
74septiņdesmit četrivier en sewentig-
75septiņdesmit piecivyf en sewentig-
76septiņdesmit sešises en sewentig-
77septiņdesmit septiņisewe en sewentig-
78septiņdesmit astoņiagt en sewentig-
79septiņdesmit deviņinege en sewentig-
80astoņdesmittagtig-
81astoņdesmit vienseen en tagtig-
82astoņdesmit divitwee en tagtig-
83astoņdesmit trīsdrie en tagtig-
84astoņdesmit četrivier en tagtig-
85astoņdesmit piecivyf en tagtig-
86astoņdesmit sešises en tagtig-
87astoņdesmit septiņisewe en tagtig-
88astoņdesmit astoņiagt en tagtig-
89astoņdesmit deviņinege en tagtig-
90deviņdesmitnegentig-
91deviņdesmit vienseen en negentig-
92deviņdesmit divitwee en negentig-
93deviņdesmit trīsdrie en negentig-
94deviņdesmit četrivier en negentig-
95deviņdesmit piecivyf en negentig-
96deviņdesmit sešises en negentig-
97deviņdesmit septiņisewe en negentig-
98deviņdesmit astoņiagt en negentig-
99deviņdesmit deviņinege en negentig-
100simtseen honderd-

Comments

Loading Comments