Skaitļi bosniešu valodā

Skaitļi bosniešu valodā

0
nula
nulle
1
jedan
viens
2
dva
divi
3
tri
trīs
4
četiri
četri
5
pet
pieci
6
šest
seši
7
sedam
septiņi
8
osam
astoņi
9
devet
deviņi
10
deset
desmit
11
jedanaest
vienpadsmit
12
dvanaest
divpadsmit
13
trinaest
trīspadsmit
14
četrnaest
četrpadsmit
15
petnaest
piecpadsmit
16
šesnaest
sešpadsmit
17
sedamnaest
septiņpadsmit
18
osamnaest
astoņpadsmit
19
devetnaest
deviņpadsmit
20
dvadeset
divdesmit
21
dvadeset i jedan
divdesmit viens
22
dvadeset i dva
divdesmit divi
23
dvadeset i tri
divdesmit trīs
24
dvadeset i četiri
divdesmit četri
25
dvadeset i pet
divdesmit pieci
26
dvadeset i šest
divdesmit seši
27
dvadeset i sedam
divdesmit septiņi
28
dvadeset i osam
divdesmit astoņi
29
dvadeset i devet
divdesmit deviņi
30
trideset
trīsdesmit
31
trideset i jedan
trīsdesmit viens
32
trideset i dva
trīsdesmit divi
33
trideset i tri
trīsdesmit trīs
34
trideset i četiri
trīsdesmit četri
35
trideset i pet
trīsdesmit pieci
36
trideset i šest
trīsdesmit seši
37
trideset i sedam
trīsdesmit septiņi
38
trideset i osam
trīsdesmit astoņi
39
trideset i devet
trīsdesmit deviņi
40
četrdeset
četrdesmit
41
četrdeset i jedan
četrdesmit viens
42
četrdeset i dva
četrdesmit divi
43
četrdeset i tri
četrdesmit trīs
44
četrdeset i četiri
četrdesmit četri
45
četrdeset i pet
četrdesmit pieci
46
četrdeset i šest
četrdesmit seši
47
četrdeset i sedam
četrdesmit septiņi
48
četrdeset i osam
četrdesmit astoņi
49
četrdeset i devet
četrdesmit deviņi
50
pedeset
piecdesmit
51
pedeset i jedan
piecdesmit viens
52
pedeset i dva
piecdesmit divi
53
pedeset i tri
piecdesmit trīs
54
pedeset i četiri
piecdesmit četri
55
pedeset i pet
piecdesmit pieci
56
pedeset i šest
piecdesmit seši
57
pedeset i sedam
piecdesmit sepiņi
58
pedeset i osam
piecdesmit astoņi
59
pedeset i devet
piecdesmit deviņi
60
šezdeset
sešdesmit
61
šezdeset i jedan
sešdesmit viens
62
šezdeset i dva
sešdesmit divi
63
šezdeset i tri
sešdesmit trīs
64
šezdeset i četiri
sešdesmit četri
65
šezdeset i pet
sešdesmit pieci
66
šezdeset i šest
sešdesmit seši
67
šezdeset i sedam
sešdesmit septiņi
68
šezdeset i osam
sešdesmit astoņi
69
šezdeset i devet
sešdesmit deviņi
70
sedamdeset
septiņdesmit
71
sedamdeset i jedan
septiņdesmit viens
72
sedamdeset i dva
septiņdesmit divi
73
sedamdeset i tri
septiņdesmit trīs
74
sedamdeset i četiri
septiņdesmit četri
75
sedamdeset i pet
septiņdesmit pieci
76
sedamdeset i šest
septiņdesmit seši
77
sedamdeset i sedam
septiņdesmit septiņi
78
sedamdeset i osam
septiņdesmit astoņi
79
sedamdeset i devet
septiņdesmit deviņi
80
osamdeset
astoņdesmit
81
osamdeset i jedan
astoņdesmit viens
82
osamdeset i dva
astoņdesmit divi
83
osamdeset i tri
astoņdesmit trīs
84
osamdeset i četiri
astoņdesmit četri
85
osamdeset i pet
astoņdesmit pieci
86
osamdeset i šest
astoņdesmit seši
87
osamdeset i sedam
astoņdesmit septiņi
88
osamdeset i osam
astoņdesmit astoņi
89
osamdeset i devet
astoņdesmit deviņi
90
devedeset
deviņdesmit
91
devedeset i jedan
deviņdesmit viens
92
devedeset i dva
deviņdesmit divi
93
devedeset i tri
deviņdesmit trīs
94
devedeset i četiri
deviņdesmit četri
95
devedeset i pet
deviņdesmit pieci
96
devedeset i šest
deviņdesmit seši
97
devedeset i sedam
deviņdesmit septiņi
98
devedeset i osam
deviņdesmit astoņi
99
devedeset i devet
deviņdesmit deviņi
100
stotina
simts

Comments

Loading Comments