Skaitļi dāņu valodā

Skaitļi dāņu valodā

#latviešudāņuSound
0nullenul
1vienset
2divito
3trīstre
4četrifire
5piecifem
6sešiseks
7septiņisyv
8astoņiotte
9deviņini
10desmitti
11vienpadsmitelleve
12divpadsmittolv
13trīspadsmittretten
14četrpadsmitfjorten
15piecpadsmitfemten
16sešpadsmitseksten
17septiņpadsmitsytten
18astoņpadsmitatten
19deviņpadsmitnitten
20divdesmittyve
21divdesmit viensenogtyve
22divdesmit divitoogtyve
23divdesmit trīstreogtyve
24divdesmit četrifireogtyve
25divdesmit piecifemogtyve
26divdesmit sešiseksogtyve
27divdesmit septiņisyvogtyve
28divdesmit astoņiotteogtyve
29divdesmit deviņiniogtyve
30trīsdesmittredive
31trīsdesmit viensenogtredive
32trīsdesmit divitoogtredive
33trīsdesmit trīstreogtredive
34trīsdesmit četrifireogtredive
35trīsdesmit piecifemogtredive
36trīsdesmit sešiseksogtredive
37trīsdesmit septiņisyvogtredive
38trīsdesmit astoņiotteogtredive
39trīsdesmit deviņiniogtredive
40četrdesmitfyrre
41četrdesmit viensenogfyrre
42četrdesmit divitoogfyrre
43četrdesmit trīstreogfyrre
44četrdesmit četrifireogfyrre
45četrdesmit piecifemogfyrre
46četrdesmit sešiseksogfyrre
47četrdesmit septiņisyvogfyrre
48četrdesmit astoņiotteogfyrre
49četrdesmit deviņiniogfyrre
50piecdesmithalvtreds
51piecdesmit viensenoghalvtreds
52piecdesmit divitooghalvtreds
53piecdesmit trīstreoghalvtreds
54piecdesmit četrifireoghalvtreds
55piecdesmit piecifemoghalvtreds
56piecdesmit sešiseksoghalvtreds
57piecdesmit sepiņisyvoghalvtreds
58piecdesmit astoņiotteoghalvtreds
59piecdesmit deviņinioghalvtreds
60sešdesmittres
61sešdesmit viensenogtres
62sešdesmit divitoogtres
63sešdesmit trīstreogtres
64sešdesmit četrifireogtres
65sešdesmit piecifemogtres
66sešdesmit sešiseksogtres
67sešdesmit septiņisyvogtres
68sešdesmit astoņiotteogtres
69sešdesmit deviņiniogtres
70septiņdesmithalvfjerds
71septiņdesmit viensenoghalvfjerds
72septiņdesmit divitooghalvfjerds
73septiņdesmit trīstreoghalvfjerds
74septiņdesmit četrifireoghalvfjerds
75septiņdesmit piecifemoghalvfjerds
76septiņdesmit sešiseksoghalvfjerds
77septiņdesmit septiņisyvoghalvfjerds
78septiņdesmit astoņiotteoghalvfjerds
79septiņdesmit deviņinioghalvfjerds
80astoņdesmitfirs
81astoņdesmit viensenogfirs
82astoņdesmit divitoogfirs
83astoņdesmit trīstreogfirs
84astoņdesmit četrifireogfirs
85astoņdesmit piecifemogfirs
86astoņdesmit sešiseksogfirs
87astoņdesmit septiņisyvogfirs
88astoņdesmit astoņiotteogfirs
89astoņdesmit deviņiniogfirs
90deviņdesmithalvfems
91deviņdesmit viensenoghalvfems
92deviņdesmit divitooghalvfems
93deviņdesmit trīstreoghalvfems
94deviņdesmit četrifireoghalvfems
95deviņdesmit piecifemoghalvfems
96deviņdesmit sešiseksoghalvfems
97deviņdesmit septiņisyvoghalvfems
98deviņdesmit astoņiotteoghalvfems
99deviņdesmit deviņinioghalvfems
100simtshundrede

Comments

Loading Comments