Skaitļi holandiešu valodā

Skaitļi holandiešu valodā

#latviešuholandiešuSound
0nullenul
1vienseen
2divitwee
3trīsdrie
4četrivier
5piecivijf
6sešizes
7septiņizeven
8astoņiacht
9deviņinegen
10desmittien
11vienpadsmitelf
12divpadsmittwaalf
13trīspadsmitdertien
14četrpadsmitveertien
15piecpadsmitvijftien
16sešpadsmitzestien
17septiņpadsmitzeventien
18astoņpadsmitachttien
19deviņpadsmitnegentien
20divdesmittwintig
21divdesmit vienseenentwintig
22divdesmit divitweeëntwintig
23divdesmit trīsdrieëntwintig
24divdesmit četrivierentwintig
25divdesmit piecivijfentwintig
26divdesmit sešizesentwintig
27divdesmit septiņizevenentwintig
28divdesmit astoņiachtentwintig
29divdesmit deviņinegenentwintig
30trīsdesmitdertig
31trīsdesmit vienseenendertig
32trīsdesmit divitweeëndertig
33trīsdesmit trīsdrieëndertig
34trīsdesmit četrivierendertig
35trīsdesmit piecivijfendertig
36trīsdesmit sešizesendertig
37trīsdesmit septiņizevenendertig
38trīsdesmit astoņiachtendertig
39trīsdesmit deviņinegenendertig
40četrdesmitveertig
41četrdesmit vienseenenveertig
42četrdesmit divitweeënveertig
43četrdesmit trīsdrieënveertig
44četrdesmit četrivierenveertig
45četrdesmit piecivijfenveertig
46četrdesmit sešizesenveertig
47četrdesmit septiņizevenenveertig
48četrdesmit astoņiachtenveertig
49četrdesmit deviņinegenenveertig
50piecdesmitvijftig
51piecdesmit vienseenenvijftig
52piecdesmit divitweeënvijftig
53piecdesmit trīsdrieënvijftig
54piecdesmit četrivierenvijftig
55piecdesmit piecivijfenvijftig
56piecdesmit sešizesenvijftig
57piecdesmit sepiņizevenenvijftig
58piecdesmit astoņiachtenvijftig
59piecdesmit deviņinegenenvijftig
60sešdesmitzestig
61sešdesmit vienseenenzestig
62sešdesmit divitweeënzestig
63sešdesmit trīsdrieënzestig
64sešdesmit četrivierenzestig
65sešdesmit piecivijfenzestig
66sešdesmit sešizesenzestig
67sešdesmit septiņizevenenzestig
68sešdesmit astoņiachtenzestig
69sešdesmit deviņinegenenzestig
70septiņdesmitzeventig
71septiņdesmit vienseenenzeventig
72septiņdesmit divitweeënzeventig
73septiņdesmit trīsdrieënzeventig
74septiņdesmit četrivierenzeventig
75septiņdesmit piecivijfenzeventig
76septiņdesmit sešizesenzeventig
77septiņdesmit septiņizevenenzeventig
78septiņdesmit astoņiachtenzeventig
79septiņdesmit deviņinegenenzeventig
80astoņdesmittachtig
81astoņdesmit vienseenentachtig
82astoņdesmit divitweeëntachtig
83astoņdesmit trīsdrieëntachtig
84astoņdesmit četrivierentachtig
85astoņdesmit piecivijfentachtig
86astoņdesmit sešizesentachtig
87astoņdesmit septiņizevenentachtig
88astoņdesmit astoņiachtentachtig
89astoņdesmit deviņinegenentachtig
90deviņdesmitnegentig
91deviņdesmit vienseenennegentig
92deviņdesmit divitweeënnegentig
93deviņdesmit trīsdrieënnegentig
94deviņdesmit četrivierennegentig
95deviņdesmit piecivijfennegentig
96deviņdesmit sešizesennegentig
97deviņdesmit septiņizevenennegentig
98deviņdesmit astoņiachtennegentig
99deviņdesmit deviņinegenennegentig
100simtshonderd

Comments

Loading Comments