Skaitļi holandiešu valodā

Skaitļi holandiešu valodā

0
nul
nulle
1
een
viens
2
twee
divi
3
drie
trīs
4
vier
četri
5
vijf
pieci
6
zes
seši
7
zeven
septiņi
8
acht
astoņi
9
negen
deviņi
10
tien
desmit
11
elf
vienpadsmit
12
twaalf
divpadsmit
13
dertien
trīspadsmit
14
veertien
četrpadsmit
15
vijftien
piecpadsmit
16
zestien
sešpadsmit
17
zeventien
septiņpadsmit
18
achttien
astoņpadsmit
19
negentien
deviņpadsmit
20
twintig
divdesmit
21
eenentwintig
divdesmit viens
22
tweeëntwintig
divdesmit divi
23
drieëntwintig
divdesmit trīs
24
vierentwintig
divdesmit četri
25
vijfentwintig
divdesmit pieci
26
zesentwintig
divdesmit seši
27
zevenentwintig
divdesmit septiņi
28
achtentwintig
divdesmit astoņi
29
negenentwintig
divdesmit deviņi
30
dertig
trīsdesmit
31
eenendertig
trīsdesmit viens
32
tweeëndertig
trīsdesmit divi
33
drieëndertig
trīsdesmit trīs
34
vierendertig
trīsdesmit četri
35
vijfendertig
trīsdesmit pieci
36
zesendertig
trīsdesmit seši
37
zevenendertig
trīsdesmit septiņi
38
achtendertig
trīsdesmit astoņi
39
negenendertig
trīsdesmit deviņi
40
veertig
četrdesmit
41
eenenveertig
četrdesmit viens
42
tweeënveertig
četrdesmit divi
43
drieënveertig
četrdesmit trīs
44
vierenveertig
četrdesmit četri
45
vijfenveertig
četrdesmit pieci
46
zesenveertig
četrdesmit seši
47
zevenenveertig
četrdesmit septiņi
48
achtenveertig
četrdesmit astoņi
49
negenenveertig
četrdesmit deviņi
50
vijftig
piecdesmit
51
eenenvijftig
piecdesmit viens
52
tweeënvijftig
piecdesmit divi
53
drieënvijftig
piecdesmit trīs
54
vierenvijftig
piecdesmit četri
55
vijfenvijftig
piecdesmit pieci
56
zesenvijftig
piecdesmit seši
57
zevenenvijftig
piecdesmit sepiņi
58
achtenvijftig
piecdesmit astoņi
59
negenenvijftig
piecdesmit deviņi
60
zestig
sešdesmit
61
eenenzestig
sešdesmit viens
62
tweeënzestig
sešdesmit divi
63
drieënzestig
sešdesmit trīs
64
vierenzestig
sešdesmit četri
65
vijfenzestig
sešdesmit pieci
66
zesenzestig
sešdesmit seši
67
zevenenzestig
sešdesmit septiņi
68
achtenzestig
sešdesmit astoņi
69
negenenzestig
sešdesmit deviņi
70
zeventig
septiņdesmit
71
eenenzeventig
septiņdesmit viens
72
tweeënzeventig
septiņdesmit divi
73
drieënzeventig
septiņdesmit trīs
74
vierenzeventig
septiņdesmit četri
75
vijfenzeventig
septiņdesmit pieci
76
zesenzeventig
septiņdesmit seši
77
zevenenzeventig
septiņdesmit septiņi
78
achtenzeventig
septiņdesmit astoņi
79
negenenzeventig
septiņdesmit deviņi
80
tachtig
astoņdesmit
81
eenentachtig
astoņdesmit viens
82
tweeëntachtig
astoņdesmit divi
83
drieëntachtig
astoņdesmit trīs
84
vierentachtig
astoņdesmit četri
85
vijfentachtig
astoņdesmit pieci
86
zesentachtig
astoņdesmit seši
87
zevenentachtig
astoņdesmit septiņi
88
achtentachtig
astoņdesmit astoņi
89
negenentachtig
astoņdesmit deviņi
90
negentig
deviņdesmit
91
eenennegentig
deviņdesmit viens
92
tweeënnegentig
deviņdesmit divi
93
drieënnegentig
deviņdesmit trīs
94
vierennegentig
deviņdesmit četri
95
vijfennegentig
deviņdesmit pieci
96
zesennegentig
deviņdesmit seši
97
zevenennegentig
deviņdesmit septiņi
98
achtennegentig
deviņdesmit astoņi
99
negenennegentig
deviņdesmit deviņi
100
honderd
simts

Comments

Loading Comments