Skaitļi korejiešu valodā

Skaitļi korejiešu valodā

0
nulle
1
하나
viens
2
divi
3
trīs
4
četri
5
다섯
pieci
6
여섯
seši
7
일곱
septiņi
8
여덟
astoņi
9
아홉
deviņi
10
desmit
11
열하나
vienpadsmit
12
열둘
divpadsmit
13
열셋
trīspadsmit
14
열넷
četrpadsmit
15
열다섯
piecpadsmit
16
열여섯
sešpadsmit
17
열일곱
septiņpadsmit
18
열여덟
astoņpadsmit
19
열아홉
deviņpadsmit
20
스물
divdesmit
21
스물하나
divdesmit viens
22
스물둘
divdesmit divi
23
스물셋
divdesmit trīs
24
스물넷
divdesmit četri
25
스물 다섯
divdesmit pieci
26
스물 여섯
divdesmit seši
27
스물 일곱
divdesmit septiņi
28
스물여덟
divdesmit astoņi
29
스물아홉
divdesmit deviņi
30
서른
trīsdesmit
31
서른하나
trīsdesmit viens
32
서른둘
trīsdesmit divi
33
서른셋
trīsdesmit trīs
34
서른넷
trīsdesmit četri
35
서른다섯
trīsdesmit pieci
36
서른여섯
trīsdesmit seši
37
서른일곱
trīsdesmit septiņi
38
서른여덟
trīsdesmit astoņi
39
서른아홉
trīsdesmit deviņi
40
마흔
četrdesmit
41
마흔하나
četrdesmit viens
42
마흔둘
četrdesmit divi
43
마흔셋
četrdesmit trīs
44
마흔넷
četrdesmit četri
45
마흔다섯
četrdesmit pieci
46
마흔여섯
četrdesmit seši
47
마흔일곱
četrdesmit septiņi
48
마흔여덟
četrdesmit astoņi
49
마흔아홉
četrdesmit deviņi
50
piecdesmit
51
쉰하나
piecdesmit viens
52
쉰둘
piecdesmit divi
53
쉰셋
piecdesmit trīs
54
쉰넷
piecdesmit četri
55
쉰다섯
piecdesmit pieci
56
쉰여섯
piecdesmit seši
57
쉰일곱
piecdesmit sepiņi
58
쉰여덟
piecdesmit astoņi
59
쉰아홉
piecdesmit deviņi
60
예순
sešdesmit
61
예순하나
sešdesmit viens
62
예순둘
sešdesmit divi
63
예순셋
sešdesmit trīs
64
예순넷
sešdesmit četri
65
예순다섯
sešdesmit pieci
66
예순여섯
sešdesmit seši
67
예순일곱
sešdesmit septiņi
68
예순여덟
sešdesmit astoņi
69
예순아홉
sešdesmit deviņi
70
일흔
septiņdesmit
71
일흔하나
septiņdesmit viens
72
일흔둘
septiņdesmit divi
73
일흔셋
septiņdesmit trīs
74
일흔넷
septiņdesmit četri
75
일흔다섯
septiņdesmit pieci
76
일흔여섯
septiņdesmit seši
77
일흔일곱
septiņdesmit septiņi
78
일흔여덟
septiņdesmit astoņi
79
일흔아홉
septiņdesmit deviņi
80
여든
astoņdesmit
81
여든하나
astoņdesmit viens
82
여든둘
astoņdesmit divi
83
여든셋
astoņdesmit trīs
84
여든넷
astoņdesmit četri
85
여든다섯
astoņdesmit pieci
86
여든여섯
astoņdesmit seši
87
여든일곱
astoņdesmit septiņi
88
여든여덟
astoņdesmit astoņi
89
여든아홉
astoņdesmit deviņi
90
아흔
deviņdesmit
91
아흔하나
deviņdesmit viens
92
아흔둘
deviņdesmit divi
93
아흔셋
deviņdesmit trīs
94
아흔넷
deviņdesmit četri
95
아흔다섯
deviņdesmit pieci
96
아흔여섯
deviņdesmit seši
97
아흔일곱
deviņdesmit septiņi
98
아흔여덟
deviņdesmit astoņi
99
아흔아홉
deviņdesmit deviņi
100
simts

Comments

Loading Comments