Skaitļi latīņu valodā

Skaitļi latīņu valodā

#latviešulatīņuSound
0nullenihil-
1viensūnus-
2dividuo-
3trīstrēs-
4četriquattuor-
5pieciquīnque-
6sešisex-
7septiņiseptem-
8astoņioctō-
9deviņinovem-
10desmitdecem-
11vienpadsmitūndecim-
12divpadsmitduodēcim-
13trīspadsmittrēdecim-
14četrpadsmitquattuordecim-
15piecpadsmitquīndecim-
16sešpadsmitsēdecim-
17septiņpadsmitseptendecim-
18astoņpadsmitduodēvīgintī-
19deviņpadsmitūndēvīgintī-
20divdesmitvīgintī-
21divdesmit viensvīgintī ūnus-
22divdesmit divivīgintī duo-
23divdesmit trīsvīgintī trēs-
24divdesmit četrivīgintī quattuor-
25divdesmit piecivīgintī quīnque-
26divdesmit sešivīgintī sex-
27divdesmit septiņivīgintī septem-
28divdesmit astoņivīgintī octō-
29divdesmit deviņivīgintī novem-
30trīsdesmittrīgintā-
31trīsdesmit vienstrīgintā ūnus-
32trīsdesmit divitrīgintā duo-
33trīsdesmit trīstrīgintā trēs-
34trīsdesmit četritrīgintā quattuor-
35trīsdesmit piecitrīgintā quīnque-
36trīsdesmit sešitrīgintā sex-
37trīsdesmit septiņitrīgintā septem-
38trīsdesmit astoņitrīgintā octō-
39trīsdesmit deviņitrīgintā novem-
40četrdesmitquadrāgintā-
41četrdesmit viensquadrāgintā ūnus-
42četrdesmit diviquadrāgintā duo-
43četrdesmit trīsquadrāgintā trēs-
44četrdesmit četriquadrāgintā quattuor-
45četrdesmit pieciquadrāgintā quīnque-
46četrdesmit sešiquadrāgintā sex-
47četrdesmit septiņiquadrāgintā septem-
48četrdesmit astoņiquadrāgintā octō-
49četrdesmit deviņiquadrāgintā novem-
50piecdesmitquīnquāgintā-
51piecdesmit viensquīnquāgintā ūnus-
52piecdesmit diviquīnquāgintā duo-
53piecdesmit trīsquīnquāgintā trēs-
54piecdesmit četriquīnquāgintā quattuor-
55piecdesmit pieciquīnquāgintā quīnque-
56piecdesmit sešiquīnquāgintā sex-
57piecdesmit sepiņiquīnquāgintā septem-
58piecdesmit astoņiquīnquāgintā octō-
59piecdesmit deviņiquīnquāgintā novem-
60sešdesmitsexāgintā-
61sešdesmit vienssexāgintā ūnus-
62sešdesmit divisexāgintā duo-
63sešdesmit trīssexāgintā trēs-
64sešdesmit četrisexāgintā quattuor-
65sešdesmit piecisexāgintā quīnque-
66sešdesmit sešisexāgintā sex-
67sešdesmit septiņisexāgintā septem-
68sešdesmit astoņisexāgintā octō-
69sešdesmit deviņisexāgintā novem-
70septiņdesmitseptuāgintā-
71septiņdesmit viensseptuāgintā ūnus-
72septiņdesmit diviseptuāgintā duo-
73septiņdesmit trīsseptuāgintā trēs-
74septiņdesmit četriseptuāgintā quattuor-
75septiņdesmit pieciseptuāgintā quīnque-
76septiņdesmit sešiseptuāgintā sex-
77septiņdesmit septiņiseptuāgintā septem-
78septiņdesmit astoņiseptuāgintā octō-
79septiņdesmit deviņiseptuāgintā novem-
80astoņdesmitoctōgintā-
81astoņdesmit viensoctōgintā ūnus-
82astoņdesmit divioctōgintā duo-
83astoņdesmit trīsoctōgintā trēs-
84astoņdesmit četrioctōgintā quattuor-
85astoņdesmit piecioctōgintā quīnque-
86astoņdesmit sešioctōgintā sex-
87astoņdesmit septiņioctōgintā septem-
88astoņdesmit astoņioctōgintā octo-
89astoņdesmit deviņioctōgintā novem-
90deviņdesmitnōnāgintā-
91deviņdesmit viensnōnāgintā ūnus-
92deviņdesmit divinōnāgintā duo-
93deviņdesmit trīsnōnāgintā trēs-
94deviņdesmit četrinōnāgintā quattuor-
95deviņdesmit piecinōnāgintā quīnque-
96deviņdesmit sešinōnāgintā sex-
97deviņdesmit septiņinōnāgintā septem-
98deviņdesmit astoņinōnāgintā octō-
99deviņdesmit deviņinōnāgintā novem-
100simtscentum-

Comments

Loading Comments