Skaitļi norvēģu valodā

Skaitļi norvēģu valodā

#latviešunorvēģuSound
0nullenull
1viensén
2divito
3trīstre
4četrifire
5piecifem
6sešiseks
7septiņisju
8astoņiåtte
9deviņini
10desmitti
11vienpadsmitelleve
12divpadsmittolv
13trīspadsmittretten
14četrpadsmitfjorten
15piecpadsmitfemten
16sešpadsmitseksten
17septiņpadsmitsytten
18astoņpadsmitatten
19deviņpadsmitnitten
20divdesmittjue
21divdesmit vienstjueén / én og tyve
22divdesmit divitjueto
23divdesmit trīstjuetre
24divdesmit četritjuefire
25divdesmit piecitjuefem
26divdesmit sešitjueseks
27divdesmit septiņitjuesju
28divdesmit astoņitjueåtte
29divdesmit deviņitjueni
30trīsdesmittretti
31trīsdesmit vienstrettien
32trīsdesmit divitrettito
33trīsdesmit trīstrettitre
34trīsdesmit četritrettifire
35trīsdesmit piecitrettifem
36trīsdesmit sešitrettiseks
37trīsdesmit septiņitrettisju
38trīsdesmit astoņitrettiåtte
39trīsdesmit deviņitrettini
40četrdesmitførti
41četrdesmit viensførtien
42četrdesmit diviførtito
43četrdesmit trīsførtitre
44četrdesmit četriførtifire
45četrdesmit pieciførtifem
46četrdesmit sešiførtiseks
47četrdesmit septiņiførtisju
48četrdesmit astoņiførtiåtte
49četrdesmit deviņiførtini / ni og førti
50piecdesmitfemti
51piecdesmit viensfemtién / en og femti
52piecdesmit divifemtito
53piecdesmit trīsfemtitre
54piecdesmit četrifemtifire
55piecdesmit piecifemtifem
56piecdesmit sešifemtiseks
57piecdesmit sepiņifemtisju
58piecdesmit astoņifemtiåtte
59piecdesmit deviņifemtini
60sešdesmitseksti
61sešdesmit vienssekstien
62sešdesmit divisekstito
63sešdesmit trīssekstitre
64sešdesmit četrisekstifire
65sešdesmit piecisekstifem
66sešdesmit sešisekstiseks
67sešdesmit septiņisekstisju
68sešdesmit astoņisekstiåtte
69sešdesmit deviņisekstini
70septiņdesmitsytti
71septiņdesmit vienssyttien
72septiņdesmit divisyttito
73septiņdesmit trīssyttitre
74septiņdesmit četrisyttifire
75septiņdesmit piecisyttifem
76septiņdesmit sešisyttiseks
77septiņdesmit septiņisyttisju
78septiņdesmit astoņisyttiåtte
79septiņdesmit deviņisyttini
80astoņdesmitåtti
81astoņdesmit viensåttien
82astoņdesmit diviåttito
83astoņdesmit trīsåttitre
84astoņdesmit četriåttifire
85astoņdesmit pieciåttifem
86astoņdesmit sešiåttiseks
87astoņdesmit septiņiåttisju
88astoņdesmit astoņiåttiåtte
89astoņdesmit deviņiåttini
90deviņdesmitnitti
91deviņdesmit viensnittien
92deviņdesmit divinittito
93deviņdesmit trīsnittitre
94deviņdesmit četrinittifire
95deviņdesmit piecinittifem
96deviņdesmit sešinittiseks
97deviņdesmit septiņinittisju / syv og nitti
98deviņdesmit astoņinittiåtte
99deviņdesmit deviņinittini / ni og nitti
100simtshundre

Comments

Loading Comments