Skaitļi persiešu valodā

Skaitļi persiešu valodā

#latviešupersiešuSound
0nulleصفر-
1viensیک-
2diviدو-
3trīsسه-
4četriچهار-
5pieciپنج-
6sešiشش-
7septiņiهفت-
8astoņiهشت-
9deviņiنه-
10desmitده-
11vienpadsmitیازده-
12divpadsmitدوازده-
13trīspadsmitسیزده-
14četrpadsmitچهارده-
15piecpadsmitپانزده-
16sešpadsmitشانزده-
17septiņpadsmitهفده-
18astoņpadsmitهجده-
19deviņpadsmitنوزده-
20divdesmitبیست-
21divdesmit viensبیست و یک-
22divdesmit diviبیست و دو-
23divdesmit trīsبیست و سه-
24divdesmit četriبیست و چهار-
25divdesmit pieciبیست و پنج-
26divdesmit sešiبیست و شش-
27divdesmit septiņiبیست و هفت-
28divdesmit astoņiبیست و هشت-
29divdesmit deviņiبیست و نه-
30trīsdesmitسی-
31trīsdesmit viensسی و یک-
32trīsdesmit diviسی و دو-
33trīsdesmit trīsسی و سه-
34trīsdesmit četriسی و چهار-
35trīsdesmit pieciسی و پنج-
36trīsdesmit sešiسی و شش-
37trīsdesmit septiņiسی و هفت-
38trīsdesmit astoņiسی و هشت-
39trīsdesmit deviņiسی و نه-
40četrdesmitچهل-
41četrdesmit viensچهل و یک-
42četrdesmit diviچهل و دو-
43četrdesmit trīsچهل و سه-
44četrdesmit četriچهل و چهار-
45četrdesmit pieciچهل و پنج-
46četrdesmit sešiچهل و شش-
47četrdesmit septiņiچهل و هفت-
48četrdesmit astoņiچهل و هشت-
49četrdesmit deviņiچهل و نه-
50piecdesmitپنجاه-
51piecdesmit viensپنجاه و یک-
52piecdesmit diviپنجاه و دو-
53piecdesmit trīsپنجاه و سه-
54piecdesmit četriپنجاه و چهار-
55piecdesmit pieciپنجاه و پنج-
56piecdesmit sešiپنجاه و شش-
57piecdesmit sepiņiپنجاه و هفت-
58piecdesmit astoņiپنجاه و هشت-
59piecdesmit deviņiپنجاه و نه-
60sešdesmitشصت-
61sešdesmit viensشصت و یک-
62sešdesmit diviشصت و دو-
63sešdesmit trīsشصت و سه-
64sešdesmit četriشصت و چهار-
65sešdesmit pieciشصت و پنج-
66sešdesmit sešiشصت و شش-
67sešdesmit septiņiشصت و هفت-
68sešdesmit astoņiشصت و هشت-
69sešdesmit deviņiشصت و نه-
70septiņdesmitهفتاد-
71septiņdesmit viensهفتاد و یک-
72septiņdesmit diviهفتادودو-
73septiņdesmit trīsهفتاد و سه-
74septiņdesmit četriهفتاد و چهار-
75septiņdesmit pieciهفتاد و پنج-
76septiņdesmit sešiهفتاد و شش-
77septiņdesmit septiņiهفتاد و هفت-
78septiņdesmit astoņiهفتاد و هشت-
79septiņdesmit deviņiهفتاد و نه-
80astoņdesmitهشتاد-
81astoņdesmit viensهشتاد و یک-
82astoņdesmit diviهشتاد و دو-
83astoņdesmit trīsهشتاد و سه-
84astoņdesmit četriهشتاد و چهار-
85astoņdesmit pieciهشتاد و پنج-
86astoņdesmit sešiهشتاد و شش-
87astoņdesmit septiņiهشتاد و هفت-
88astoņdesmit astoņiهشتاد و هشت-
89astoņdesmit deviņiهشتاد و نه-
90deviņdesmitنود-
91deviņdesmit viensنود و یک-
92deviņdesmit diviنود و دو-
93deviņdesmit trīsنود و سه-
94deviņdesmit četriنود و چهار-
95deviņdesmit pieciنود و پنج-
96deviņdesmit sešiنود و شش-
97deviņdesmit septiņiنود و هفت-
98deviņdesmit astoņiنود و هشت-
99deviņdesmit deviņiنود و نه-
100simtsصد-

Comments

Loading Comments