Skaitļi persiešu valodā

Skaitļi persiešu valodā

0
صفر
nulle
1
یک
viens
2
دو
divi
3
سه
trīs
4
چهار
četri
5
پنج
pieci
6
شش
seši
7
هفت
septiņi
8
هشت
astoņi
9
نه
deviņi
10
ده
desmit
11
یازده
vienpadsmit
12
دوازده
divpadsmit
13
سیزده
trīspadsmit
14
چهارده
četrpadsmit
15
پانزده
piecpadsmit
16
شانزده
sešpadsmit
17
هفده
septiņpadsmit
18
هجده
astoņpadsmit
19
نوزده
deviņpadsmit
20
بیست
divdesmit
21
بیست و یک
divdesmit viens
22
بیست و دو
divdesmit divi
23
بیست و سه
divdesmit trīs
24
بیست و چهار
divdesmit četri
25
بیست و پنج
divdesmit pieci
26
بیست و شش
divdesmit seši
27
بیست و هفت
divdesmit septiņi
28
بیست و هشت
divdesmit astoņi
29
بیست و نه
divdesmit deviņi
30
سی
trīsdesmit
31
سی و یک
trīsdesmit viens
32
سی و دو
trīsdesmit divi
33
سی و سه
trīsdesmit trīs
34
سی و چهار
trīsdesmit četri
35
سی و پنج
trīsdesmit pieci
36
سی و شش
trīsdesmit seši
37
سی و هفت
trīsdesmit septiņi
38
سی و هشت
trīsdesmit astoņi
39
سی و نه
trīsdesmit deviņi
40
چهل
četrdesmit
41
چهل و یک
četrdesmit viens
42
چهل و دو
četrdesmit divi
43
چهل و سه
četrdesmit trīs
44
چهل و چهار
četrdesmit četri
45
چهل و پنج
četrdesmit pieci
46
چهل و شش
četrdesmit seši
47
چهل و هفت
četrdesmit septiņi
48
چهل و هشت
četrdesmit astoņi
49
چهل و نه
četrdesmit deviņi
50
پنجاه
piecdesmit
51
پنجاه و یک
piecdesmit viens
52
پنجاه و دو
piecdesmit divi
53
پنجاه و سه
piecdesmit trīs
54
پنجاه و چهار
piecdesmit četri
55
پنجاه و پنج
piecdesmit pieci
56
پنجاه و شش
piecdesmit seši
57
پنجاه و هفت
piecdesmit sepiņi
58
پنجاه و هشت
piecdesmit astoņi
59
پنجاه و نه
piecdesmit deviņi
60
شصت
sešdesmit
61
شصت و یک
sešdesmit viens
62
شصت و دو
sešdesmit divi
63
شصت و سه
sešdesmit trīs
64
شصت و چهار
sešdesmit četri
65
شصت و پنج
sešdesmit pieci
66
شصت و شش
sešdesmit seši
67
شصت و هفت
sešdesmit septiņi
68
شصت و هشت
sešdesmit astoņi
69
شصت و نه
sešdesmit deviņi
70
هفتاد
septiņdesmit
71
هفتاد و یک
septiņdesmit viens
72
هفتادودو
septiņdesmit divi
73
هفتاد و سه
septiņdesmit trīs
74
هفتاد و چهار
septiņdesmit četri
75
هفتاد و پنج
septiņdesmit pieci
76
هفتاد و شش
septiņdesmit seši
77
هفتاد و هفت
septiņdesmit septiņi
78
هفتاد و هشت
septiņdesmit astoņi
79
هفتاد و نه
septiņdesmit deviņi
80
هشتاد
astoņdesmit
81
هشتاد و یک
astoņdesmit viens
82
هشتاد و دو
astoņdesmit divi
83
هشتاد و سه
astoņdesmit trīs
84
هشتاد و چهار
astoņdesmit četri
85
هشتاد و پنج
astoņdesmit pieci
86
هشتاد و شش
astoņdesmit seši
87
هشتاد و هفت
astoņdesmit septiņi
88
هشتاد و هشت
astoņdesmit astoņi
89
هشتاد و نه
astoņdesmit deviņi
90
نود
deviņdesmit
91
نود و یک
deviņdesmit viens
92
نود و دو
deviņdesmit divi
93
نود و سه
deviņdesmit trīs
94
نود و چهار
deviņdesmit četri
95
نود و پنج
deviņdesmit pieci
96
نود و شش
deviņdesmit seši
97
نود و هفت
deviņdesmit septiņi
98
نود و هشت
deviņdesmit astoņi
99
نود و نه
deviņdesmit deviņi
100
صد
simts

Comments

Loading Comments