Skaitļi portugāļu valodā

Skaitļi portugāļu valodā

#latviešuportugāļuSound
0nulleZero
1viensUm
2diviDois
3trīsTrês
4četriQuatro
5pieciCinco
6sešiSeis
7septiņiSete
8astoņiOito
9deviņiNove
10desmitDez
11vienpadsmitOnze
12divpadsmitDoze
13trīspadsmitTreze
14četrpadsmitCatorze
15piecpadsmitQuinze
16sešpadsmitDezasseis
17septiņpadsmitDezassete
18astoņpadsmitDezoito
19deviņpadsmitDezanove
20divdesmitVinte
21divdesmit viensVinte e um
22divdesmit diviVinte e dois
23divdesmit trīsVinte e três
24divdesmit četriVinte e quatro
25divdesmit pieciVinte e cinco
26divdesmit sešiVinte e seis
27divdesmit septiņiVinte e sete
28divdesmit astoņiVinte e oito
29divdesmit deviņiVinte e nove
30trīsdesmitTrinta
31trīsdesmit viensTrinta e um
32trīsdesmit diviTrinta e dois
33trīsdesmit trīsTrinta e três
34trīsdesmit četriTrinta e quatro
35trīsdesmit pieciTrinta e cinco
36trīsdesmit sešiTrinta e seis
37trīsdesmit septiņiTrinta e sete
38trīsdesmit astoņiTrinta e oito
39trīsdesmit deviņiTrinta e nove
40četrdesmitQuarenta
41četrdesmit viensQuarenta e um
42četrdesmit diviQuarenta e dois
43četrdesmit trīsQuarenta e três
44četrdesmit četriQuarenta e quatro
45četrdesmit pieciQuarenta e cinco
46četrdesmit sešiQuarenta e seis
47četrdesmit septiņiQuarenta e sete
48četrdesmit astoņiQuarenta e oito
49četrdesmit deviņiQuarenta e nove
50piecdesmitCinquenta
51piecdesmit viensCinquenta e um
52piecdesmit diviCinquenta e dois
53piecdesmit trīsCinquenta e três
54piecdesmit četriCinquenta e quatro
55piecdesmit pieciCinquenta e cinco
56piecdesmit sešiCinquenta e seis
57piecdesmit sepiņiCinquenta e sete
58piecdesmit astoņiCinquenta e oito
59piecdesmit deviņiCinquenta e nove
60sešdesmitSessenta
61sešdesmit viensSessenta e um
62sešdesmit diviSessenta e dois
63sešdesmit trīsSessenta e três
64sešdesmit četriSessenta e quatro
65sešdesmit pieciSessenta e cinco
66sešdesmit sešiSessenta e seis
67sešdesmit septiņiSessenta e sete
68sešdesmit astoņiSessenta e oito
69sešdesmit deviņiSessenta e nove
70septiņdesmitSetenta
71septiņdesmit viensSetenta e um
72septiņdesmit diviSetenta e dois
73septiņdesmit trīsSetenta e três
74septiņdesmit četriSetenta e quatro
75septiņdesmit pieciSetenta e cinco
76septiņdesmit sešiSetenta e seis
77septiņdesmit septiņiSetenta e sete
78septiņdesmit astoņiSetenta e oito
79septiņdesmit deviņiSetenta e nove
80astoņdesmitOitenta
81astoņdesmit viensOitenta e um
82astoņdesmit diviOitenta e dois
83astoņdesmit trīsOitenta e três
84astoņdesmit četriOitenta e quatro
85astoņdesmit pieciOitenta e cinco
86astoņdesmit sešiOitenta e seis
87astoņdesmit septiņiOitenta e sete
88astoņdesmit astoņiOitenta e oito
89astoņdesmit deviņiOitenta e nove
90deviņdesmitNoventa
91deviņdesmit viensNoventa e um
92deviņdesmit diviNoventa e dois
93deviņdesmit trīsNoventa e três
94deviņdesmit četriNoventa e quatro
95deviņdesmit pieciNoventa e cinco
96deviņdesmit sešiNoventa e seis
97deviņdesmit septiņiNoventa e sete
98deviņdesmit astoņiNoventa e oito
99deviņdesmit deviņiNoventa e nove
100simtsCem

Comments

Loading Comments