Skaitļi portugāļu valodā

Skaitļi portugāļu valodā

0
Zero
nulle
1
Um
viens
2
Dois
divi
3
Três
trīs
4
Quatro
četri
5
Cinco
pieci
6
Seis
seši
7
Sete
septiņi
8
Oito
astoņi
9
Nove
deviņi
10
Dez
desmit
11
Onze
vienpadsmit
12
Doze
divpadsmit
13
Treze
trīspadsmit
14
Catorze
četrpadsmit
15
Quinze
piecpadsmit
16
Dezasseis
sešpadsmit
17
Dezassete
septiņpadsmit
18
Dezoito
astoņpadsmit
19
Dezanove
deviņpadsmit
20
Vinte
divdesmit
21
Vinte e um
divdesmit viens
22
Vinte e dois
divdesmit divi
23
Vinte e três
divdesmit trīs
24
Vinte e quatro
divdesmit četri
25
Vinte e cinco
divdesmit pieci
26
Vinte e seis
divdesmit seši
27
Vinte e sete
divdesmit septiņi
28
Vinte e oito
divdesmit astoņi
29
Vinte e nove
divdesmit deviņi
30
Trinta
trīsdesmit
31
Trinta e um
trīsdesmit viens
32
Trinta e dois
trīsdesmit divi
33
Trinta e três
trīsdesmit trīs
34
Trinta e quatro
trīsdesmit četri
35
Trinta e cinco
trīsdesmit pieci
36
Trinta e seis
trīsdesmit seši
37
Trinta e sete
trīsdesmit septiņi
38
Trinta e oito
trīsdesmit astoņi
39
Trinta e nove
trīsdesmit deviņi
40
Quarenta
četrdesmit
41
Quarenta e um
četrdesmit viens
42
Quarenta e dois
četrdesmit divi
43
Quarenta e três
četrdesmit trīs
44
Quarenta e quatro
četrdesmit četri
45
Quarenta e cinco
četrdesmit pieci
46
Quarenta e seis
četrdesmit seši
47
Quarenta e sete
četrdesmit septiņi
48
Quarenta e oito
četrdesmit astoņi
49
Quarenta e nove
četrdesmit deviņi
50
Cinquenta
piecdesmit
51
Cinquenta e um
piecdesmit viens
52
Cinquenta e dois
piecdesmit divi
53
Cinquenta e três
piecdesmit trīs
54
Cinquenta e quatro
piecdesmit četri
55
Cinquenta e cinco
piecdesmit pieci
56
Cinquenta e seis
piecdesmit seši
57
Cinquenta e sete
piecdesmit sepiņi
58
Cinquenta e oito
piecdesmit astoņi
59
Cinquenta e nove
piecdesmit deviņi
60
Sessenta
sešdesmit
61
Sessenta e um
sešdesmit viens
62
Sessenta e dois
sešdesmit divi
63
Sessenta e três
sešdesmit trīs
64
Sessenta e quatro
sešdesmit četri
65
Sessenta e cinco
sešdesmit pieci
66
Sessenta e seis
sešdesmit seši
67
Sessenta e sete
sešdesmit septiņi
68
Sessenta e oito
sešdesmit astoņi
69
Sessenta e nove
sešdesmit deviņi
70
Setenta
septiņdesmit
71
Setenta e um
septiņdesmit viens
72
Setenta e dois
septiņdesmit divi
73
Setenta e três
septiņdesmit trīs
74
Setenta e quatro
septiņdesmit četri
75
Setenta e cinco
septiņdesmit pieci
76
Setenta e seis
septiņdesmit seši
77
Setenta e sete
septiņdesmit septiņi
78
Setenta e oito
septiņdesmit astoņi
79
Setenta e nove
septiņdesmit deviņi
80
Oitenta
astoņdesmit
81
Oitenta e um
astoņdesmit viens
82
Oitenta e dois
astoņdesmit divi
83
Oitenta e três
astoņdesmit trīs
84
Oitenta e quatro
astoņdesmit četri
85
Oitenta e cinco
astoņdesmit pieci
86
Oitenta e seis
astoņdesmit seši
87
Oitenta e sete
astoņdesmit septiņi
88
Oitenta e oito
astoņdesmit astoņi
89
Oitenta e nove
astoņdesmit deviņi
90
Noventa
deviņdesmit
91
Noventa e um
deviņdesmit viens
92
Noventa e dois
deviņdesmit divi
93
Noventa e três
deviņdesmit trīs
94
Noventa e quatro
deviņdesmit četri
95
Noventa e cinco
deviņdesmit pieci
96
Noventa e seis
deviņdesmit seši
97
Noventa e sete
deviņdesmit septiņi
98
Noventa e oito
deviņdesmit astoņi
99
Noventa e nove
deviņdesmit deviņi
100
Cem
simts

Comments

Loading Comments