Skaitļi slovāku valodā

Skaitļi slovāku valodā

#latviešuslovākuSound
0nulleNula
1viensJeden
2diviDva
3trīsTri
4četriŠtyri
5pieciPäť
6sešiŠesť
7septiņiSedem
8astoņiOsem
9deviņiDeväť
10desmitDesať
11vienpadsmitJedenásť
12divpadsmitDvanásť
13trīspadsmitTrinásť
14četrpadsmitŠtrnásť
15piecpadsmitPätnásť
16sešpadsmitŠestnásť
17septiņpadsmitSedemnásť
18astoņpadsmitOsemnásť
19deviņpadsmitDevätnásť
20divdesmitDvadsať
21divdesmit viensDvadsaťjeden
22divdesmit diviDvadsaťdva
23divdesmit trīsDvadsaťtri
24divdesmit četriDvadsaťštyri
25divdesmit pieciDvadsaťpäť
26divdesmit sešiDvadsaťšesť
27divdesmit septiņiDvadsaťsedem
28divdesmit astoņiDvadsaťosem
29divdesmit deviņiDvadsaťdeväť
30trīsdesmitTridsať
31trīsdesmit viensTridsaťjeden
32trīsdesmit diviTridsaťdva
33trīsdesmit trīsTridsaťtri
34trīsdesmit četriTridsaťštyri
35trīsdesmit pieciTridsaťpäť
36trīsdesmit sešiTridsaťšesť
37trīsdesmit septiņiTridsaťsedem
38trīsdesmit astoņiTridsaťosem
39trīsdesmit deviņiTridsaťdeväť
40četrdesmitŠtyridsať
41četrdesmit viensŠtyridsaťjeden
42četrdesmit diviŠtyridsaťdva
43četrdesmit trīsŠtyridsaťdva
44četrdesmit četriŠtyridsaťštyri
45četrdesmit pieciŠtyridsaťpäť
46četrdesmit sešiŠtyridsaťšesť
47četrdesmit septiņiŠtyridsaťsedem
48četrdesmit astoņiŠtyridsaťosem
49četrdesmit deviņiŠtyridsaťdeväť
50piecdesmitPäťdesiat
51piecdesmit viensPäťdesiatjeden
52piecdesmit diviPäťdesiatdva
53piecdesmit trīsPäťdesiattri
54piecdesmit četriPäťdesiatštyri
55piecdesmit pieciPäťdesiatpäť
56piecdesmit sešiPäťdesiatšesť
57piecdesmit sepiņiPäťdesiatsedem
58piecdesmit astoņiPäťdesiatosem
59piecdesmit deviņiPäťdesiatdeväť
60sešdesmitŠesťdesiat
61sešdesmit viensŠesťdesiatjeden
62sešdesmit diviŠesťdesiatdva
63sešdesmit trīsŠesťdesiattri
64sešdesmit četriŠesťdesiatštyri
65sešdesmit pieciŠesťdesiatpäť
66sešdesmit sešiŠesťdesiatšesť
67sešdesmit septiņiŠesťdesiatsedem
68sešdesmit astoņiŠesťdesiatosem
69sešdesmit deviņiŠesťdesiatdeväť
70septiņdesmitSedemdesiat
71septiņdesmit viensSedemdesiatjeden
72septiņdesmit diviSedemdesiatdva
73septiņdesmit trīsSedemdesiattri
74septiņdesmit četriSedemdesiatštyri
75septiņdesmit pieciSedemdesiatpäť
76septiņdesmit sešiSedemdesiatšesť
77septiņdesmit septiņiSedemdesiatsedem
78septiņdesmit astoņiSedemdesiatosem
79septiņdesmit deviņiSedemdesiatdeväť
80astoņdesmitOsemdesiat
81astoņdesmit viensOsemdesiatjeden
82astoņdesmit diviOsemdesiatdva
83astoņdesmit trīsOsemdesiattri
84astoņdesmit četriOsemdesiatštyri
85astoņdesmit pieciOsemdesiatpäť
86astoņdesmit sešiOsemdesiatšesť
87astoņdesmit septiņiOsemdesiatsedem
88astoņdesmit astoņiOsemdesiatosem
89astoņdesmit deviņiOsemdesiatdeväť
90deviņdesmitDeväťdesiat
91deviņdesmit viensDeväťdesiatjeden
92deviņdesmit diviDeväťdesiatdva
93deviņdesmit trīsDeväťdesiattri
94deviņdesmit četriDeväťdesiatštyri
95deviņdesmit pieciDeväťdesiatpäť
96deviņdesmit sešiDeväťdesiatšesť
97deviņdesmit septiņiDeväťdesiatsedem
98deviņdesmit astoņiDeväťdesiatosem
99deviņdesmit deviņiDeväťdesiatdeväť
100simtsSto

Comments

Loading Comments