Skaitļi slovēņu valodā

Skaitļi slovēņu valodā

0
Nič
nulle
1
Ena
viens
2
Dve
divi
3
Tri
trīs
4
štiri
četri
5
Pet
pieci
6
šest
seši
7
Sedem
septiņi
8
Osem
astoņi
9
Devet
deviņi
10
Deset
desmit
11
Enajst
vienpadsmit
12
Dvanajst
divpadsmit
13
Trinajst
trīspadsmit
14
štirinajst
četrpadsmit
15
Petnajst
piecpadsmit
16
šestnajst
sešpadsmit
17
Sedemnajst
septiņpadsmit
18
Osemnajst
astoņpadsmit
19
Devetnajst
deviņpadsmit
20
Dvajset
divdesmit
21
Enaindvajset
divdesmit viens
22
Dvaindvajset
divdesmit divi
23
Triindvajset
divdesmit trīs
24
štiriindvajset
divdesmit četri
25
Petindvajset
divdesmit pieci
26
šestindvajset
divdesmit seši
27
Sedemindvajset
divdesmit septiņi
28
Osemindvajset
divdesmit astoņi
29
Devetindvajset
divdesmit deviņi
30
Trideset
trīsdesmit
31
Enaintrideset
trīsdesmit viens
32
Dváintrídeset
trīsdesmit divi
33
Tríintrídeset
trīsdesmit trīs
34
štíriintrídeset
trīsdesmit četri
35
Pétintrídeset
trīsdesmit pieci
36
šéstintrídeset
trīsdesmit seši
37
Sédemintrídeset
trīsdesmit septiņi
38
ósemintrídeset
trīsdesmit astoņi
39
Devétintrídeset
trīsdesmit deviņi
40
štirideset
četrdesmit
41
ênainštírideset
četrdesmit viens
42
dváinštírideset
četrdesmit divi
43
Tríinštírideset
četrdesmit trīs
44
štíriinštírideset
četrdesmit četri
45
Pétinštírideset
četrdesmit pieci
46
šéstinštírideset
četrdesmit seši
47
Sédeminštírideset
četrdesmit septiņi
48
óseminštírideset
četrdesmit astoņi
49
Devétinštírideset
četrdesmit deviņi
50
Pétdeset
piecdesmit
51
ênainpétdeset
piecdesmit viens
52
Dváinpétdeset
piecdesmit divi
53
Tríinpétdeset
piecdesmit trīs
54
štíriinpétdeset
piecdesmit četri
55
Pétinpétdeset
piecdesmit pieci
56
šéstinpétdeset
piecdesmit seši
57
sédeminpétdeset
piecdesmit sepiņi
58
óseminpétdeset
piecdesmit astoņi
59
devétinpétdeset
piecdesmit deviņi
60
šéstdeset
sešdesmit
61
ênainšéstdeset
sešdesmit viens
62
dváinšéstdeset
sešdesmit divi
63
tríinšéstdeset
sešdesmit trīs
64
štíriinšéstdeset
sešdesmit četri
65
pétinšéstdeset
sešdesmit pieci
66
šéstinšéstdeset
sešdesmit seši
67
sédeminšéstdeset
sešdesmit septiņi
68
óseminšéstdeset
sešdesmit astoņi
69
devétinšéstdeset
sešdesmit deviņi
70
Sédemdeset
septiņdesmit
71
ênainsédemdeset
septiņdesmit viens
72
dváinsédemdeset
septiņdesmit divi
73
tríinsédemdeset
septiņdesmit trīs
74
štíriinsédemdeset
septiņdesmit četri
75
pétinsédemdeset
septiņdesmit pieci
76
šéstinsédemdeset
septiņdesmit seši
77
sédeminsédemdeset
septiņdesmit septiņi
78
óseminsédemdeset
septiņdesmit astoņi
79
devétinsédemdeset
septiņdesmit deviņi
80
ósemdeset
astoņdesmit
81
ênainósemdeset
astoņdesmit viens
82
dváinósemdeset
astoņdesmit divi
83
tríinósemdeset
astoņdesmit trīs
84
štíriinósemdeset
astoņdesmit četri
85
pétinósemdeset
astoņdesmit pieci
86
šéstinósemdeset
astoņdesmit seši
87
sédeminósemdeset
astoņdesmit septiņi
88
óseminósemdeset
astoņdesmit astoņi
89
devétinósemdeset
astoņdesmit deviņi
90
devétdeset
deviņdesmit
91
ênaindevétdeset
deviņdesmit viens
92
dváindevétdeset
deviņdesmit divi
93
tríindevétdeset
deviņdesmit trīs
94
štíriindevétdeset
deviņdesmit četri
95
pétindevétdeset
deviņdesmit pieci
96
šéstindevétdeset
deviņdesmit seši
97
sédemindevétdeset
deviņdesmit septiņi
98
ósemindevétdeset
deviņdesmit astoņi
99
devétindevétdeset
deviņdesmit deviņi
100
Stó
simts

Comments

Loading Comments