Skaitļi spāņu valodā

Skaitļi spāņu valodā

#latviešuspāņuSound
0nulleCero
1viensuno
2dividos
3trīstres
4četricuatro
5piecicinco
6sešiseis
7septiņisiete
8astoņiocho
9deviņinueve
10desmitdiez
11vienpadsmitonce
12divpadsmitdoce
13trīspadsmittrece
14četrpadsmitcatorce
15piecpadsmitquince
16sešpadsmitdieciséis
17septiņpadsmitdiecisiete
18astoņpadsmitdieciocho
19deviņpadsmitdiecinueve
20divdesmitveinte
21divdesmit viensveintiuno
22divdesmit diviveintidós
23divdesmit trīsveintitrés
24divdesmit četriveinticuatro
25divdesmit pieciveinticinco
26divdesmit sešiveintiséis
27divdesmit septiņiveintisiete
28divdesmit astoņiveintiocho
29divdesmit deviņiveintinueve
30trīsdesmittreinta
31trīsdesmit vienstreinta y uno
32trīsdesmit divitreinta y dos
33trīsdesmit trīstreinta y tres
34trīsdesmit četritreinta y cuatro
35trīsdesmit piecitreinta y cinco
36trīsdesmit sešitreinta y seis
37trīsdesmit septiņitreinta y siete
38trīsdesmit astoņitreinta y ocho
39trīsdesmit deviņitreinta y nueve
40četrdesmitcuarenta
41četrdesmit vienscuarenta y uno
42četrdesmit divicuarenta y dos
43četrdesmit trīscuarenta y tres
44četrdesmit četricuarenta y cuatro
45četrdesmit piecicuarenta y cinco
46četrdesmit sešicuarenta y seis
47četrdesmit septiņicuarenta y siete
48četrdesmit astoņicuarenta y ocho
49četrdesmit deviņicuarenta y nueve
50piecdesmitcincuenta
51piecdesmit vienscincuenta y uno
52piecdesmit divicincuenta y dos
53piecdesmit trīscincuenta y tres
54piecdesmit četricincuenta y cuatro
55piecdesmit piecicincuenta y cinco
56piecdesmit sešicincuenta y seis
57piecdesmit sepiņicincuenta y siete
58piecdesmit astoņicincuenta y ocho
59piecdesmit deviņicincuenta y nueve
60sešdesmitsesenta
61sešdesmit vienssesenta y uno
62sešdesmit divisesenta y dos
63sešdesmit trīssesenta y tres
64sešdesmit četrisesenta y cuatro
65sešdesmit piecisesenta y cinco
66sešdesmit sešisesenta y seis
67sešdesmit septiņisesenta y siete
68sešdesmit astoņisesenta y ocho
69sešdesmit deviņisesenta y nueve
70septiņdesmitsetenta
71septiņdesmit vienssetenta y uno
72septiņdesmit divisetenta y dos
73septiņdesmit trīssetenta y tres
74septiņdesmit četrisetenta y cuatro
75septiņdesmit piecisetenta y cinco
76septiņdesmit sešisetenta y seis
77septiņdesmit septiņisetenta y siete
78septiņdesmit astoņisetenta y ocho
79septiņdesmit deviņisetenta y nueve
80astoņdesmitochenta
81astoņdesmit viensochenta y uno
82astoņdesmit diviochenta y dos
83astoņdesmit trīsochenta y tres
84astoņdesmit četriochenta y cuatro
85astoņdesmit pieciochenta y cinco
86astoņdesmit sešiochenta y seis
87astoņdesmit septiņiochenta y siete
88astoņdesmit astoņiochenta y ocho
89astoņdesmit deviņiochenta y nueve
90deviņdesmitnoventa
91deviņdesmit viensnoventa y uno
92deviņdesmit divinoventa y dos
93deviņdesmit trīsnoventa y tres
94deviņdesmit četrinoventa y cuatro
95deviņdesmit piecinoventa y cinco
96deviņdesmit sešinoventa y seis
97deviņdesmit septiņinoventa y siete
98deviņdesmit astoņinoventa y ocho
99deviņdesmit deviņinoventa y nueve
100simtscien

Comments

Loading Comments