Skaitļi ungāru valodā

Skaitļi ungāru valodā

#latviešuungāruSound
0nulleNulla
1viensegy
2divikettő
3trīshárom
4četrinégy
5pieciöt
6sešihat
7septiņihét
8astoņinyolc
9deviņikilenc
10desmittíz
11vienpadsmittizenegy
12divpadsmittizenkettő
13trīspadsmittizenhárom
14četrpadsmittizennégy
15piecpadsmittizenöt
16sešpadsmittizenhat
17septiņpadsmittizenhét
18astoņpadsmittizennyolc
19deviņpadsmittizenkilenc
20divdesmithúsz
21divdesmit vienshuszonegy
22divdesmit divihuszonkettő
23divdesmit trīshuszonhárom
24divdesmit četrihuszonnégy
25divdesmit piecihuszonöt
26divdesmit sešihuszonhat
27divdesmit septiņihuszonhét
28divdesmit astoņihuszonnyolc
29divdesmit deviņihuszonkilenc
30trīsdesmitharminc
31trīsdesmit viensharmincegy
32trīsdesmit diviharminckettö
33trīsdesmit trīsharminchárom
34trīsdesmit četriharmincnégy
35trīsdesmit pieciharmincöt
36trīsdesmit sešiharminchat
37trīsdesmit septiņiharminchét
38trīsdesmit astoņiharmincnyolc
39trīsdesmit deviņiharminckilenc
40četrdesmitnegyven
41četrdesmit viensnegyvenegy
42četrdesmit divinegyvenkettő
43četrdesmit trīsnegyvenhárom
44četrdesmit četrinegyvennégy
45četrdesmit piecinegyvenöt
46četrdesmit sešinegyvenhat
47četrdesmit septiņinegyvenhét
48četrdesmit astoņinegyvennyolc
49četrdesmit deviņinegyvenkilenc
50piecdesmitötven
51piecdesmit viensötvenegy
52piecdesmit diviötvenkettő
53piecdesmit trīsötvenhárom
54piecdesmit četriötvennégy
55piecdesmit pieciötvenöt
56piecdesmit sešiötvenhat
57piecdesmit sepiņiötvenhét
58piecdesmit astoņiötvennyolc
59piecdesmit deviņiötvenkilenc
60sešdesmithatvan
61sešdesmit vienshatvanegy
62sešdesmit divihatvankettő
63sešdesmit trīshatvanhárom
64sešdesmit četrihatvannégy
65sešdesmit piecihatvanöt
66sešdesmit sešihatvanhat
67sešdesmit septiņihatvanhét
68sešdesmit astoņihatvannyolc
69sešdesmit deviņihatvankilenc
70septiņdesmithetven
71septiņdesmit vienshetvenegy
72septiņdesmit divihetvenkettő
73septiņdesmit trīshetvenhárom
74septiņdesmit četrihetvennégy
75septiņdesmit piecihetvenöt
76septiņdesmit sešihetvenhat
77septiņdesmit septiņihetvenhét
78septiņdesmit astoņihetvennyolc
79septiņdesmit deviņihetvenkilenc
80astoņdesmitnyolcvan
81astoņdesmit viensnyolcvanegy
82astoņdesmit divinyolcvankettő
83astoņdesmit trīsnyolcvanhárom
84astoņdesmit četrinyolcvannégy
85astoņdesmit piecinyolcvanöt
86astoņdesmit sešinyolcvanhat
87astoņdesmit septiņinyolcvanhét
88astoņdesmit astoņinyolcvannyolc
89astoņdesmit deviņinyolvankilenc
90deviņdesmitkilencven
91deviņdesmit vienskilencvenegy
92deviņdesmit divikilencvenkettő
93deviņdesmit trīskilencvenhárom
94deviņdesmit četrikilencvennégy
95deviņdesmit piecikilencvenöt
96deviņdesmit sešikilencvenhat
97deviņdesmit septiņikilencvenhét
98deviņdesmit astoņikilencvennyolc
99deviņdesmit deviņikilencvenkilenc
100simtsszáz

Comments

Loading Comments