Skaitļi zviedru valodā

Skaitļi zviedru valodā

#latviešuzviedruSound
0nullenoll
1viensett
2divitvå
3trīstre
4četrifyra
5piecifem
6sešisex
7septiņisju
8astoņiåtta
9deviņinio
10desmittio
11vienpadsmitelva
12divpadsmittolv
13trīspadsmittretton
14četrpadsmitfjorton
15piecpadsmitfemton
16sešpadsmitsexton
17septiņpadsmitsjutton
18astoņpadsmitarton
19deviņpadsmitnitton
20divdesmittjugo
21divdesmit vienstjugoett
22divdesmit divitjugotvå
23divdesmit trīstjugotre
24divdesmit četritjugofyra
25divdesmit piecitjugofem
26divdesmit sešitjugosex
27divdesmit septiņitjugosju
28divdesmit astoņitjugoåtta
29divdesmit deviņitjugonio
30trīsdesmittrettio
31trīsdesmit vienstrettioett
32trīsdesmit divitrettiotvå
33trīsdesmit trīstrettiotre
34trīsdesmit četritrettiofyra
35trīsdesmit piecitrettiofem
36trīsdesmit sešitrettiosex
37trīsdesmit septiņitrettiosju
38trīsdesmit astoņitrettioåtta
39trīsdesmit deviņitrettionio
40četrdesmitfyrtio
41četrdesmit viensfyrtioett
42četrdesmit divifyrtiotvå
43četrdesmit trīsfyrtiotre
44četrdesmit četrifyrtiofyra
45četrdesmit piecifyrtiofem
46četrdesmit sešifyrtiosex
47četrdesmit septiņifyrtiosju
48četrdesmit astoņifyrtiåtta
49četrdesmit deviņifyrtionio
50piecdesmitfemtio
51piecdesmit viensfemtioett
52piecdesmit divifemtiotvå
53piecdesmit trīsfemtiotre
54piecdesmit četrifemtiofyra
55piecdesmit piecifemtiofem
56piecdesmit sešifemtiosex
57piecdesmit sepiņifemtiosju
58piecdesmit astoņifemtioåtta
59piecdesmit deviņifemtionio
60sešdesmitsextio
61sešdesmit vienssextioett
62sešdesmit divisextiotvå
63sešdesmit trīssextiotre
64sešdesmit četrisextiofyra
65sešdesmit piecisextiofem
66sešdesmit sešisextiosex
67sešdesmit septiņisextiosju
68sešdesmit astoņisextioåtta
69sešdesmit deviņisextionio
70septiņdesmitsjuttio
71septiņdesmit vienssjuttioett
72septiņdesmit divisjuttiotvå
73septiņdesmit trīssjuttiotre
74septiņdesmit četrisjuttiofyra
75septiņdesmit piecisjuttiofem
76septiņdesmit sešisjuttiosex
77septiņdesmit septiņisjuttiosju
78septiņdesmit astoņisjuttioåtta
79septiņdesmit deviņisjuttionio
80astoņdesmitåttio
81astoņdesmit viensåttoiett
82astoņdesmit diviåttiotvå
83astoņdesmit trīsåttiotre
84astoņdesmit četriåttiofyra
85astoņdesmit pieciåttiofem
86astoņdesmit sešiåttiosex
87astoņdesmit septiņiåttiosju
88astoņdesmit astoņiåttioåtta
89astoņdesmit deviņiåttionio
90deviņdesmitnittio
91deviņdesmit viensnittioett
92deviņdesmit divinittiotvå
93deviņdesmit trīsnittiotre
94deviņdesmit četrinittiofyra
95deviņdesmit piecinittiofem
96deviņdesmit sešinittiosex
97deviņdesmit septiņinittiosju
98deviņdesmit astoņinittioåtta
99deviņdesmit deviņinittionio
100simtshundra

Comments

Loading Comments