Броеви на албански јазик

Броеви на албански јазик

#македонскиалбанскиSound
0нулаzero-
1еденnjё-
2дваdy-
3триtre-
4четириkatёr-
5петpesё-
6шестgjashtё-
7седумshtatё-
8осумtetё-
9деветnёntё-
10десетdhjetё-
11единаесетnjёmbёdhjetё-
12дванаесетdymbёdhjetё-
13тринаесетtrembёdhjetё-
14четиринаесетkatёrmbёdhjetё-
15петнаесетpesёmbёdhjetё-
16шеснаесетgjashtёmbёdhjetё-
17седумнаесетshtatёmbёdhjetё-
18осумнаесетtetёmbёdhjetё-
19деветнаесетnёntёmbёdhjetё-
20дваесетnjёzet-
21дваесет и еденnjёzetenjё-
22дваесет и дваnjёzetedy-
23дваесет и триnjёzetetre-
24дваесет и четириnjёzetekatёr-
25дваесет и петnjёzetepesё-
26дваесет и шестnjёzetegjashtё-
27дваесет и седумnjёzeteshtatё-
28дваесет и осумnjёzetetetё-
29дваесет и деветnjёzetenёntё-
30триесетtridhjetё-
31триесет и еденtridhjetёenjё-
32триесет и дваtridhjetёedy-
33триесет и триtridhjetёetre-
34триесет и четириtridhjetёekatёr-
35триесет и петtridhjetёepesё-
36триесет и шестtridhjetёegjashtё-
37триесет и седумtridhjetёeshtatё-
38триесет и осумtridhjetёetetё-
39триесет и деветtridhjetёenёntё-
40четириесетdyzet-
41четириесет и еденdyzetenjё-
42четириесет и дваdyzetёedy-
43четириесет и триdyzetёetre-
44четириесет и четириdyzetёekatёr-
45четириесет и петdyzetёepesё-
46четириесет и шестdyzetёegjashtё-
47четириесет и седумdyzetёeshtatё-
48четириесет и осумdyzetёetetё-
49четириесет и деветdyzetёenёntё-
50педесетpesёdhjetё-
51педесет и еденpesёdhjetёenjё-
52педесет и дваpesёdhjetёedy-
53педесет и триpesёdhjetёetre-
54педесет и четириpesёdhjetёekatёr-
55педесет и петpesёdhjetёepesё-
56педесет и шестpesёdhjetёegjashtё-
57педесет и седумpesёdhjetёeshtatё-
58педесет и осумpesёdhjetёetetё-
59педесет и деветpesёdhjetёenёntё-
60шеесетgjashtёdhjetё-
61шеесет и еденgjashtёdhjetёenjё-
62шеесет и дваgjashtёdhjetёedy-
63шеесет и триgjashtёdhjetёetre-
64шеесет и четириgjashtёdhjetёekatёr-
65шеесет и петgjashtёdhjetёepesё-
66шеесет и шестgjashtёdhjetёegjashtё-
67шеесет и седумgjashtёdhjetёeshtatё-
68шеесет и осумgjashtёdhjetёetetё-
69шеесет и деветgjashtёdhjetёenёntё-
70седумдесетshtatёdhjetё-
71седумдесет и еденshtatёdhjetёenjё-
72седумдесет и дваshtatёdhjetёedy-
73седумдесет и триshtatёdhjetёetre-
74седумдесет и четириshtatёdhjetёekatёr-
75седумдесет и петshtatёdhjetёepesё-
76седумдесет и шестshtatёdhjetёegjashtё-
77седумдесет и седумshtatёdhjetёeshtatё-
78седумдесет и осумshtatёdhjetёetetё-
79седумдесет и деветshtatёdhjetёenёntё-
80осумдесетtetёdhjetё-
81осумдесет и еденtetёdhjetёenjё-
82осумдесет и дваtetёdhjetёedy-
83осумдесет и триtetёdhjetёetre-
84осумдесет и четириtetёdhjetёekatёr-
85осумдесет и петtetёdhjetёepesё-
86осумдесет и шестtetёdhjetёegjashtё-
87осумдесет и седумtetёdhjetёeshtatё-
88осумдесет и осумtetёdhjetёetetё-
89осумдесет и деветtetёdhjetёenёntё-
90деведесетnёntёdhjetё-
91деведесет и еденnёntёdhjetёenjё-
92деведесет и дваnёntёdhjetёedy-
93деведесет и триnёntёdhjetёetre-
94деведесет и четириnёntёdhjetёekatёr-
95деведесет и петnёntёdhjetёepesё-
96деведесет и шестnёntёdhjetёegjashtё-
97деведесет и седумnёntёdhjetёeshtatё-
98деведесет и осумnёntёdhjetёetetё-
99деведесет и деветnёntёdhjetёenёntё-
100стоnjёqind-

Comments

Loading Comments