Броеви на албански јазик

Броеви на албански јазик

0
zero
нула
1
njё
еден
2
dy
два
3
tre
три
4
katёr
четири
5
pesё
пет
6
gjashtё
шест
7
shtatё
седум
8
tetё
осум
9
nёntё
девет
10
dhjetё
десет
11
njёmbёdhjetё
единаесет
12
dymbёdhjetё
дванаесет
13
trembёdhjetё
тринаесет
14
katёrmbёdhjetё
четиринаесет
15
pesёmbёdhjetё
петнаесет
16
gjashtёmbёdhjetё
шеснаесет
17
shtatёmbёdhjetё
седумнаесет
18
tetёmbёdhjetё
осумнаесет
19
nёntёmbёdhjetё
деветнаесет
20
njёzet
дваесет
21
njёzetenjё
дваесет и еден
22
njёzetedy
дваесет и два
23
njёzetetre
дваесет и три
24
njёzetekatёr
дваесет и четири
25
njёzetepesё
дваесет и пет
26
njёzetegjashtё
дваесет и шест
27
njёzeteshtatё
дваесет и седум
28
njёzetetetё
дваесет и осум
29
njёzetenёntё
дваесет и девет
30
tridhjetё
триесет
31
tridhjetёenjё
триесет и еден
32
tridhjetёedy
триесет и два
33
tridhjetёetre
триесет и три
34
tridhjetёekatёr
триесет и четири
35
tridhjetёepesё
триесет и пет
36
tridhjetёegjashtё
триесет и шест
37
tridhjetёeshtatё
триесет и седум
38
tridhjetёetetё
триесет и осум
39
tridhjetёenёntё
триесет и девет
40
dyzet
четириесет
41
dyzetenjё
четириесет и еден
42
dyzetёedy
четириесет и два
43
dyzetёetre
четириесет и три
44
dyzetёekatёr
четириесет и четири
45
dyzetёepesё
четириесет и пет
46
dyzetёegjashtё
четириесет и шест
47
dyzetёeshtatё
четириесет и седум
48
dyzetёetetё
четириесет и осум
49
dyzetёenёntё
четириесет и девет
50
pesёdhjetё
педесет
51
pesёdhjetёenjё
педесет и еден
52
pesёdhjetёedy
педесет и два
53
pesёdhjetёetre
педесет и три
54
pesёdhjetёekatёr
педесет и четири
55
pesёdhjetёepesё
педесет и пет
56
pesёdhjetёegjashtё
педесет и шест
57
pesёdhjetёeshtatё
педесет и седум
58
pesёdhjetёetetё
педесет и осум
59
pesёdhjetёenёntё
педесет и девет
60
gjashtёdhjetё
шеесет
61
gjashtёdhjetёenjё
шеесет и еден
62
gjashtёdhjetёedy
шеесет и два
63
gjashtёdhjetёetre
шеесет и три
64
gjashtёdhjetёekatёr
шеесет и четири
65
gjashtёdhjetёepesё
шеесет и пет
66
gjashtёdhjetёegjashtё
шеесет и шест
67
gjashtёdhjetёeshtatё
шеесет и седум
68
gjashtёdhjetёetetё
шеесет и осум
69
gjashtёdhjetёenёntё
шеесет и девет
70
shtatёdhjetё
седумдесет
71
shtatёdhjetёenjё
седумдесет и еден
72
shtatёdhjetёedy
седумдесет и два
73
shtatёdhjetёetre
седумдесет и три
74
shtatёdhjetёekatёr
седумдесет и четири
75
shtatёdhjetёepesё
седумдесет и пет
76
shtatёdhjetёegjashtё
седумдесет и шест
77
shtatёdhjetёeshtatё
седумдесет и седум
78
shtatёdhjetёetetё
седумдесет и осум
79
shtatёdhjetёenёntё
седумдесет и девет
80
tetёdhjetё
осумдесет
81
tetёdhjetёenjё
осумдесет и еден
82
tetёdhjetёedy
осумдесет и два
83
tetёdhjetёetre
осумдесет и три
84
tetёdhjetёekatёr
осумдесет и четири
85
tetёdhjetёepesё
осумдесет и пет
86
tetёdhjetёegjashtё
осумдесет и шест
87
tetёdhjetёeshtatё
осумдесет и седум
88
tetёdhjetёetetё
осумдесет и осум
89
tetёdhjetёenёntё
осумдесет и девет
90
nёntёdhjetё
деведесет
91
nёntёdhjetёenjё
деведесет и еден
92
nёntёdhjetёedy
деведесет и два
93
nёntёdhjetёetre
деведесет и три
94
nёntёdhjetёekatёr
деведесет и четири
95
nёntёdhjetёepesё
деведесет и пет
96
nёntёdhjetёegjashtё
деведесет и шест
97
nёntёdhjetёeshtatё
деведесет и седум
98
nёntёdhjetёetetё
деведесет и осум
99
nёntёdhjetёenёntё
деведесет и девет
100
njёqind
сто

Comments

Loading Comments