Броеви на англиски

Броеви на англиски

0
Zero
нула
1
One
еден
2
Two
два
3
Three
три
4
Four
четири
5
Five
пет
6
Six
шест
7
Seven
седум
8
Eight
осум
9
Nine
девет
10
Ten
десет
11
Eleven
единаесет
12
Twelve
дванаесет
13
Thirteen
тринаесет
14
Fourteen
четиринаесет
15
Fifteen
петнаесет
16
Sixteen
шеснаесет
17
Seventeen
седумнаесет
18
Eighteen
осумнаесет
19
Nineteen
деветнаесет
20
Twenty
дваесет
21
Twenty one
дваесет и еден
22
Twenty two
дваесет и два
23
Twenty three
дваесет и три
24
Twenty four
дваесет и четири
25
Twenty five
дваесет и пет
26
Twenty six
дваесет и шест
27
Twenty seven
дваесет и седум
28
Twenty eight
дваесет и осум
29
Twenty nine
дваесет и девет
30
Thirty
триесет
31
Thirty one
триесет и еден
32
Thirty two
триесет и два
33
Thirty three
триесет и три
34
Thirty four
триесет и четири
35
Thirty five
триесет и пет
36
Thirty six
триесет и шест
37
Thirty seven
триесет и седум
38
Thirty eight
триесет и осум
39
Thirty nine
триесет и девет
40
Forty
четириесет
41
Forty one
четириесет и еден
42
Forty two
четириесет и два
43
Forty three
четириесет и три
44
Forty four
четириесет и четири
45
Forty five
четириесет и пет
46
Forty six
четириесет и шест
47
Forty seven
четириесет и седум
48
Forty eight
четириесет и осум
49
Forty nine
четириесет и девет
50
Fifty
педесет
51
Fifty one
педесет и еден
52
Fifty two
педесет и два
53
Fifty three
педесет и три
54
Fifty four
педесет и четири
55
Fifty five
педесет и пет
56
Fifty six
педесет и шест
57
Fifty seven
педесет и седум
58
Fifty eight
педесет и осум
59
Fifty nine
педесет и девет
60
Sixty
шеесет
61
Sixty one
шеесет и еден
62
Sixty two
шеесет и два
63
Sixty three
шеесет и три
64
Sixty four
шеесет и четири
65
Sixty five
шеесет и пет
66
Sixty six
шеесет и шест
67
Sixty seven
шеесет и седум
68
Sixty eight
шеесет и осум
69
Sixty nine
шеесет и девет
70
Seventy
седумдесет
71
Seventy one
седумдесет и еден
72
Seventy two
седумдесет и два
73
Seventy three
седумдесет и три
74
Seventy four
седумдесет и четири
75
Seventy five
седумдесет и пет
76
Seventy six
седумдесет и шест
77
Seventy seven
седумдесет и седум
78
Seventy eight
седумдесет и осум
79
Seventy nine
седумдесет и девет
80
Eighty
осумдесет
81
Eighty one
осумдесет и еден
82
Eighty two
осумдесет и два
83
Eighty three
осумдесет и три
84
Eighty four
осумдесет и четири
85
Eighty five
осумдесет и пет
86
Eighty six
осумдесет и шест
87
Eighty seven
осумдесет и седум
88
Eighty eight
осумдесет и осум
89
Eighty nine
осумдесет и девет
90
Ninety
деведесет
91
Ninety one
деведесет и еден
92
Ninety two
деведесет и два
93
Ninety three
деведесет и три
94
Ninety four
деведесет и четири
95
Ninety five
деведесет и пет
96
Ninety six
деведесет и шест
97
Ninety seven
деведесет и седум
98
Ninety eight
деведесет и осум
99
Ninety nine
деведесет и девет
100
One hundred
сто

Comments

Loading Comments