Броеви на дански

Броеви на дански

#македонскиданскиSound
0нулаnul
1еденet
2дваto
3триtre
4четириfire
5петfem
6шестseks
7седумsyv
8осумotte
9деветni
10десетti
11единаесетelleve
12дванаесетtolv
13тринаесетtretten
14четиринаесетfjorten
15петнаесетfemten
16шеснаесетseksten
17седумнаесетsytten
18осумнаесетatten
19деветнаесетnitten
20дваесетtyve
21дваесет и еденenogtyve
22дваесет и дваtoogtyve
23дваесет и триtreogtyve
24дваесет и четириfireogtyve
25дваесет и петfemogtyve
26дваесет и шестseksogtyve
27дваесет и седумsyvogtyve
28дваесет и осумotteogtyve
29дваесет и деветniogtyve
30триесетtredive
31триесет и еденenogtredive
32триесет и дваtoogtredive
33триесет и триtreogtredive
34триесет и четириfireogtredive
35триесет и петfemogtredive
36триесет и шестseksogtredive
37триесет и седумsyvogtredive
38триесет и осумotteogtredive
39триесет и деветniogtredive
40четириесетfyrre
41четириесет и еденenogfyrre
42четириесет и дваtoogfyrre
43четириесет и триtreogfyrre
44четириесет и четириfireogfyrre
45четириесет и петfemogfyrre
46четириесет и шестseksogfyrre
47четириесет и седумsyvogfyrre
48четириесет и осумotteogfyrre
49четириесет и деветniogfyrre
50педесетhalvtreds
51педесет и еденenoghalvtreds
52педесет и дваtooghalvtreds
53педесет и триtreoghalvtreds
54педесет и четириfireoghalvtreds
55педесет и петfemoghalvtreds
56педесет и шестseksoghalvtreds
57педесет и седумsyvoghalvtreds
58педесет и осумotteoghalvtreds
59педесет и деветnioghalvtreds
60шеесетtres
61шеесет и еденenogtres
62шеесет и дваtoogtres
63шеесет и триtreogtres
64шеесет и четириfireogtres
65шеесет и петfemogtres
66шеесет и шестseksogtres
67шеесет и седумsyvogtres
68шеесет и осумotteogtres
69шеесет и деветniogtres
70седумдесетhalvfjerds
71седумдесет и еденenoghalvfjerds
72седумдесет и дваtooghalvfjerds
73седумдесет и триtreoghalvfjerds
74седумдесет и четириfireoghalvfjerds
75седумдесет и петfemoghalvfjerds
76седумдесет и шестseksoghalvfjerds
77седумдесет и седумsyvoghalvfjerds
78седумдесет и осумotteoghalvfjerds
79седумдесет и деветnioghalvfjerds
80осумдесетfirs
81осумдесет и еденenogfirs
82осумдесет и дваtoogfirs
83осумдесет и триtreogfirs
84осумдесет и четириfireogfirs
85осумдесет и петfemogfirs
86осумдесет и шестseksogfirs
87осумдесет и седумsyvogfirs
88осумдесет и осумotteogfirs
89осумдесет и деветniogfirs
90деведесетhalvfems
91деведесет и еденenoghalvfems
92деведесет и дваtooghalvfems
93деведесет и триtreoghalvfems
94деведесет и четириfireoghalvfems
95деведесет и петfemoghalvfems
96деведесет и шестseksoghalvfems
97деведесет и седумsyvoghalvfems
98деведесет и осумotteoghalvfems
99деведесет и деветnioghalvfems
100стоhundrede

Comments

Loading Comments