Броеви на холандски

Броеви на холандски

0
nul
нула
1
een
еден
2
twee
два
3
drie
три
4
vier
четири
5
vijf
пет
6
zes
шест
7
zeven
седум
8
acht
осум
9
negen
девет
10
tien
десет
11
elf
единаесет
12
twaalf
дванаесет
13
dertien
тринаесет
14
veertien
четиринаесет
15
vijftien
петнаесет
16
zestien
шеснаесет
17
zeventien
седумнаесет
18
achttien
осумнаесет
19
negentien
деветнаесет
20
twintig
дваесет
21
eenentwintig
дваесет и еден
22
tweeëntwintig
дваесет и два
23
drieëntwintig
дваесет и три
24
vierentwintig
дваесет и четири
25
vijfentwintig
дваесет и пет
26
zesentwintig
дваесет и шест
27
zevenentwintig
дваесет и седум
28
achtentwintig
дваесет и осум
29
negenentwintig
дваесет и девет
30
dertig
триесет
31
eenendertig
триесет и еден
32
tweeëndertig
триесет и два
33
drieëndertig
триесет и три
34
vierendertig
триесет и четири
35
vijfendertig
триесет и пет
36
zesendertig
триесет и шест
37
zevenendertig
триесет и седум
38
achtendertig
триесет и осум
39
negenendertig
триесет и девет
40
veertig
четириесет
41
eenenveertig
четириесет и еден
42
tweeënveertig
четириесет и два
43
drieënveertig
четириесет и три
44
vierenveertig
четириесет и четири
45
vijfenveertig
четириесет и пет
46
zesenveertig
четириесет и шест
47
zevenenveertig
четириесет и седум
48
achtenveertig
четириесет и осум
49
negenenveertig
четириесет и девет
50
vijftig
педесет
51
eenenvijftig
педесет и еден
52
tweeënvijftig
педесет и два
53
drieënvijftig
педесет и три
54
vierenvijftig
педесет и четири
55
vijfenvijftig
педесет и пет
56
zesenvijftig
педесет и шест
57
zevenenvijftig
педесет и седум
58
achtenvijftig
педесет и осум
59
negenenvijftig
педесет и девет
60
zestig
шеесет
61
eenenzestig
шеесет и еден
62
tweeënzestig
шеесет и два
63
drieënzestig
шеесет и три
64
vierenzestig
шеесет и четири
65
vijfenzestig
шеесет и пет
66
zesenzestig
шеесет и шест
67
zevenenzestig
шеесет и седум
68
achtenzestig
шеесет и осум
69
negenenzestig
шеесет и девет
70
zeventig
седумдесет
71
eenenzeventig
седумдесет и еден
72
tweeënzeventig
седумдесет и два
73
drieënzeventig
седумдесет и три
74
vierenzeventig
седумдесет и четири
75
vijfenzeventig
седумдесет и пет
76
zesenzeventig
седумдесет и шест
77
zevenenzeventig
седумдесет и седум
78
achtenzeventig
седумдесет и осум
79
negenenzeventig
седумдесет и девет
80
tachtig
осумдесет
81
eenentachtig
осумдесет и еден
82
tweeëntachtig
осумдесет и два
83
drieëntachtig
осумдесет и три
84
vierentachtig
осумдесет и четири
85
vijfentachtig
осумдесет и пет
86
zesentachtig
осумдесет и шест
87
zevenentachtig
осумдесет и седум
88
achtentachtig
осумдесет и осум
89
negenentachtig
осумдесет и девет
90
negentig
деведесет
91
eenennegentig
деведесет и еден
92
tweeënnegentig
деведесет и два
93
drieënnegentig
деведесет и три
94
vierennegentig
деведесет и четири
95
vijfennegentig
деведесет и пет
96
zesennegentig
деведесет и шест
97
zevenennegentig
деведесет и седум
98
achtennegentig
деведесет и осум
99
negenennegentig
деведесет и девет
100
honderd
сто

Comments

Loading Comments