Броеви на италијански

Броеви на италијански

0
Zero
нула
1
uno
еден
2
due
два
3
tre
три
4
quattro
четири
5
cinque
пет
6
sei
шест
7
sette
седум
8
otto
осум
9
nove
девет
10
dieci
десет
11
undici
единаесет
12
dodici
дванаесет
13
tredici
тринаесет
14
quattordici
четиринаесет
15
quindici
петнаесет
16
sedici
шеснаесет
17
diciassette
седумнаесет
18
diciotto
осумнаесет
19
diciannove
деветнаесет
20
venti
дваесет
21
ventuno
дваесет и еден
22
ventidue
дваесет и два
23
ventitré
дваесет и три
24
ventiquattro
дваесет и четири
25
venticinque
дваесет и пет
26
ventisei
дваесет и шест
27
ventisette
дваесет и седум
28
ventotto
дваесет и осум
29
ventinove
дваесет и девет
30
trenta
триесет
31
trentuno
триесет и еден
32
trentadue
триесет и два
33
trentatré
триесет и три
34
trentaquattro
триесет и четири
35
trentacinque
триесет и пет
36
trentasei
триесет и шест
37
trentasette
триесет и седум
38
trentotto
триесет и осум
39
trentanove
триесет и девет
40
quaranta
четириесет
41
quarantuno
четириесет и еден
42
quarantadue
четириесет и два
43
quarantatré
четириесет и три
44
quarantaquattro
четириесет и четири
45
quarantacinque
четириесет и пет
46
quarantasei
четириесет и шест
47
quarantasette
четириесет и седум
48
quarantotto
четириесет и осум
49
quarantanove
четириесет и девет
50
cinquanta
педесет
51
cinquantuno
педесет и еден
52
cinquantadue
педесет и два
53
cinquantatré
педесет и три
54
cinquantaquattro
педесет и четири
55
cinquantacinque
педесет и пет
56
cinquantasei
педесет и шест
57
cinquantasette
педесет и седум
58
cinquantotto
педесет и осум
59
cinquantanove
педесет и девет
60
sessanta
шеесет
61
sessantuno
шеесет и еден
62
sessantadue
шеесет и два
63
sessantatré
шеесет и три
64
sessantaquattro
шеесет и четири
65
sessantacinque
шеесет и пет
66
sessantasei
шеесет и шест
67
sessantasette
шеесет и седум
68
sessantotto
шеесет и осум
69
sessantanove
шеесет и девет
70
settanta
седумдесет
71
settantuno
седумдесет и еден
72
settantadue
седумдесет и два
73
settantatré
седумдесет и три
74
settantaquattro
седумдесет и четири
75
settantacinque
седумдесет и пет
76
settantasei
седумдесет и шест
77
settantasette
седумдесет и седум
78
settantotto
седумдесет и осум
79
settantanove
седумдесет и девет
80
ottanta
осумдесет
81
ottantuno
осумдесет и еден
82
ottantadue
осумдесет и два
83
ottantatré
осумдесет и три
84
ottantaquattro
осумдесет и четири
85
ottantacinque
осумдесет и пет
86
ottantasei
осумдесет и шест
87
ottantasette
осумдесет и седум
88
ottantotto
осумдесет и осум
89
ottantanove
осумдесет и девет
90
novanta
деведесет
91
novantuno
деведесет и еден
92
novantadue
деведесет и два
93
novantatré
деведесет и три
94
novantaquattro
деведесет и четири
95
novantacinque
деведесет и пет
96
novantasei
деведесет и шест
97
novantasette
деведесет и седум
98
novantotto
деведесет и осум
99
novantanove
деведесет и девет
100
cento
сто

Comments

Loading Comments