Броеви на Казахстан

Броеви на Казахстан

0
нөл
нула
1
бір
еден
2
екі
два
3
үш
три
4
төрт
четири
5
бес
пет
6
алты
шест
7
жеті
седум
8
сегіз
осум
9
тоғыз
девет
10
он
десет
11
он бір
единаесет
12
он екі
дванаесет
13
он үш
тринаесет
14
он төрт
четиринаесет
15
он бес
петнаесет
16
он алты
шеснаесет
17
он жеті
седумнаесет
18
он сегіз
осумнаесет
19
он тоғыз
деветнаесет
20
жиырма
дваесет
21
жиырма бір
дваесет и еден
22
жиырма екі
дваесет и два
23
жиырма үш
дваесет и три
24
жиырма төрт
дваесет и четири
25
жиырма бес
дваесет и пет
26
жиырма алты
дваесет и шест
27
жиырма жеті
дваесет и седум
28
жиырма сегіз
дваесет и осум
29
жиырма тоғыз
дваесет и девет
30
отыз
триесет
31
Отыз бір
триесет и еден
32
Отыз екі
триесет и два
33
отыз үш
триесет и три
34
Отыз төрт
триесет и четири
35
Отыз бес
триесет и пет
36
отыз алты
триесет и шест
37
Отыз жеті
триесет и седум
38
Отыз сегіз
триесет и осум
39
Отыз тоғыз
триесет и девет
40
қырық
четириесет
41
Қырық бір
четириесет и еден
42
қырық екі
четириесет и два
43
қырық үш
четириесет и три
44
қырық төрт
четириесет и четири
45
қырық бес
четириесет и пет
46
Қырық алты
четириесет и шест
47
қырық жеті
четириесет и седум
48
қырық сегіз
четириесет и осум
49
қырық тоғыз
четириесет и девет
50
елу
педесет
51
елу бір
педесет и еден
52
елу екі
педесет и два
53
елу үш
педесет и три
54
елу төрт
педесет и четири
55
елу бес
педесет и пет
56
елу алты
педесет и шест
57
елу жеті
педесет и седум
58
елу сегіз
педесет и осум
59
елу тоғыз
педесет и девет
60
алпыс
шеесет
61
Алпыс бір
шеесет и еден
62
алпыс екі
шеесет и два
63
алпыс үш
шеесет и три
64
Алпыс төрт
шеесет и четири
65
алпыс бес
шеесет и пет
66
Алпыс алты
шеесет и шест
67
Алпыс жеті
шеесет и седум
68
алпыс сегіз
шеесет и осум
69
Алпыс тоғыз
шеесет и девет
70
жетпіс
седумдесет
71
жетпіс бір
седумдесет и еден
72
жетпіс екі
седумдесет и два
73
жетпіс үш
седумдесет и три
74
жетпіс төрт
седумдесет и четири
75
жетпіс бес
седумдесет и пет
76
жетпіс алты
седумдесет и шест
77
жетпіс жеті
седумдесет и седум
78
жетпіс сегіз
седумдесет и осум
79
жетпіс тоғыз
седумдесет и девет
80
сексен
осумдесет
81
сексен бір
осумдесет и еден
82
сексен екі
осумдесет и два
83
сексен үш
осумдесет и три
84
сексен төрт
осумдесет и четири
85
сексен бес
осумдесет и пет
86
сексен алты
осумдесет и шест
87
сексен жеті
осумдесет и седум
88
сексен сегіз
осумдесет и осум
89
сексен тоғыз
осумдесет и девет
90
тоқсан
деведесет
91
тоқсан бір
деведесет и еден
92
тоқсан екі
деведесет и два
93
тоқсан үш
деведесет и три
94
тоқсан төрт
деведесет и четири
95
тоқсан бес
деведесет и пет
96
тоқсан алты
деведесет и шест
97
тоқсан жеті
деведесет и седум
98
тоқсан сегіз
деведесет и осум
99
тоқсан тоғыз
деведесет и девет
100
жүз
сто

Comments

Loading Comments