Броеви на македонски

Броеви на македонски

0
нула
нула
1
еден
еден
2
два
два
3
три
три
4
четири
четири
5
пет
пет
6
шест
шест
7
седум
седум
8
осум
осум
9
девет
девет
10
десет
десет
11
единаесет
единаесет
12
дванаесет
дванаесет
13
тринаесет
тринаесет
14
четиринаесет
четиринаесет
15
петнаесет
петнаесет
16
шеснаесет
шеснаесет
17
седумнаесет
седумнаесет
18
осумнаесет
осумнаесет
19
деветнаесет
деветнаесет
20
дваесет
дваесет
21
дваесет и еден
дваесет и еден
22
дваесет и два
дваесет и два
23
дваесет и три
дваесет и три
24
дваесет и четири
дваесет и четири
25
дваесет и пет
дваесет и пет
26
дваесет и шест
дваесет и шест
27
дваесет и седум
дваесет и седум
28
дваесет и осум
дваесет и осум
29
дваесет и девет
дваесет и девет
30
триесет
триесет
31
триесет и еден
триесет и еден
32
триесет и два
триесет и два
33
триесет и три
триесет и три
34
триесет и четири
триесет и четири
35
триесет и пет
триесет и пет
36
триесет и шест
триесет и шест
37
триесет и седум
триесет и седум
38
триесет и осум
триесет и осум
39
триесет и девет
триесет и девет
40
четириесет
четириесет
41
четириесет и еден
четириесет и еден
42
четириесет и два
четириесет и два
43
четириесет и три
четириесет и три
44
четириесет и четири
четириесет и четири
45
четириесет и пет
четириесет и пет
46
четириесет и шест
четириесет и шест
47
четириесет и седум
четириесет и седум
48
четириесет и осум
четириесет и осум
49
четириесет и девет
четириесет и девет
50
педесет
педесет
51
педесет и еден
педесет и еден
52
педесет и два
педесет и два
53
педесет и три
педесет и три
54
педесет и четири
педесет и четири
55
педесет и пет
педесет и пет
56
педесет и шест
педесет и шест
57
педесет и седум
педесет и седум
58
педесет и осум
педесет и осум
59
педесет и девет
педесет и девет
60
шеесет
шеесет
61
шеесет и еден
шеесет и еден
62
шеесет и два
шеесет и два
63
шеесет и три
шеесет и три
64
шеесет и четири
шеесет и четири
65
шеесет и пет
шеесет и пет
66
шеесет и шест
шеесет и шест
67
шеесет и седум
шеесет и седум
68
шеесет и осум
шеесет и осум
69
шеесет и девет
шеесет и девет
70
седумдесет
седумдесет
71
седумдесет и еден
седумдесет и еден
72
седумдесет и два
седумдесет и два
73
седумдесет и три
седумдесет и три
74
седумдесет и четири
седумдесет и четири
75
седумдесет и пет
седумдесет и пет
76
седумдесет и шест
седумдесет и шест
77
седумдесет и седум
седумдесет и седум
78
седумдесет и осум
седумдесет и осум
79
седумдесет и девет
седумдесет и девет
80
осумдесет
осумдесет
81
осумдесет и еден
осумдесет и еден
82
осумдесет и два
осумдесет и два
83
осумдесет и три
осумдесет и три
84
осумдесет и четири
осумдесет и четири
85
осумдесет и пет
осумдесет и пет
86
осумдесет и шест
осумдесет и шест
87
осумдесет и седум
осумдесет и седум
88
осумдесет и осум
осумдесет и осум
89
осумдесет и девет
осумдесет и девет
90
деведесет
деведесет
91
деведесет и еден
деведесет и еден
92
деведесет и два
деведесет и два
93
деведесет и три
деведесет и три
94
деведесет и четири
деведесет и четири
95
деведесет и пет
деведесет и пет
96
деведесет и шест
деведесет и шест
97
деведесет и седум
деведесет и седум
98
деведесет и осум
деведесет и осум
99
деведесет и девет
деведесет и девет
100
сто
сто

Comments

Loading Comments