Броеви на норвешки

Броеви на норвешки

0
null
нула
1
én
еден
2
to
два
3
tre
три
4
fire
четири
5
fem
пет
6
seks
шест
7
sju
седум
8
åtte
осум
9
ni
девет
10
ti
десет
11
elleve
единаесет
12
tolv
дванаесет
13
tretten
тринаесет
14
fjorten
четиринаесет
15
femten
петнаесет
16
seksten
шеснаесет
17
sytten
седумнаесет
18
atten
осумнаесет
19
nitten
деветнаесет
20
tjue
дваесет
21
tjueén / én og tyve
дваесет и еден
22
tjueto
дваесет и два
23
tjuetre
дваесет и три
24
tjuefire
дваесет и четири
25
tjuefem
дваесет и пет
26
tjueseks
дваесет и шест
27
tjuesju
дваесет и седум
28
tjueåtte
дваесет и осум
29
tjueni
дваесет и девет
30
tretti
триесет
31
trettien
триесет и еден
32
trettito
триесет и два
33
trettitre
триесет и три
34
trettifire
триесет и четири
35
trettifem
триесет и пет
36
trettiseks
триесет и шест
37
trettisju
триесет и седум
38
trettiåtte
триесет и осум
39
trettini
триесет и девет
40
førti
четириесет
41
førtien
четириесет и еден
42
førtito
четириесет и два
43
førtitre
четириесет и три
44
førtifire
четириесет и четири
45
førtifem
четириесет и пет
46
førtiseks
четириесет и шест
47
førtisju
четириесет и седум
48
førtiåtte
четириесет и осум
49
førtini / ni og førti
четириесет и девет
50
femti
педесет
51
femtién / en og femti
педесет и еден
52
femtito
педесет и два
53
femtitre
педесет и три
54
femtifire
педесет и четири
55
femtifem
педесет и пет
56
femtiseks
педесет и шест
57
femtisju
педесет и седум
58
femtiåtte
педесет и осум
59
femtini
педесет и девет
60
seksti
шеесет
61
sekstien
шеесет и еден
62
sekstito
шеесет и два
63
sekstitre
шеесет и три
64
sekstifire
шеесет и четири
65
sekstifem
шеесет и пет
66
sekstiseks
шеесет и шест
67
sekstisju
шеесет и седум
68
sekstiåtte
шеесет и осум
69
sekstini
шеесет и девет
70
sytti
седумдесет
71
syttien
седумдесет и еден
72
syttito
седумдесет и два
73
syttitre
седумдесет и три
74
syttifire
седумдесет и четири
75
syttifem
седумдесет и пет
76
syttiseks
седумдесет и шест
77
syttisju
седумдесет и седум
78
syttiåtte
седумдесет и осум
79
syttini
седумдесет и девет
80
åtti
осумдесет
81
åttien
осумдесет и еден
82
åttito
осумдесет и два
83
åttitre
осумдесет и три
84
åttifire
осумдесет и четири
85
åttifem
осумдесет и пет
86
åttiseks
осумдесет и шест
87
åttisju
осумдесет и седум
88
åttiåtte
осумдесет и осум
89
åttini
осумдесет и девет
90
nitti
деведесет
91
nittien
деведесет и еден
92
nittito
деведесет и два
93
nittitre
деведесет и три
94
nittifire
деведесет и четири
95
nittifem
деведесет и пет
96
nittiseks
деведесет и шест
97
nittisju / syv og nitti
деведесет и седум
98
nittiåtte
деведесет и осум
99
nittini / ni og nitti
деведесет и девет
100
hundre
сто

Comments

Loading Comments