Броеви на полски

Броеви на полски

#македонскиполскиSound
0нулаzero
1еденjeden
2дваdwa
3триtrzy
4четириcztery
5петpięć
6шестsześć
7седумsiedem
8осумosiem
9деветdziewięć
10десетdziesięć
11единаесетjedenaście
12дванаесетdwanaście
13тринаесетtrzynaście
14четиринаесетczternaście
15петнаесетpiętnaście
16шеснаесетszesnaście
17седумнаесетsiedemnaście
18осумнаесетosiemnaście
19деветнаесетdziewiętnaście
20дваесетdwadzieścia
21дваесет и еденdwadzieścia jeden
22дваесет и дваdwadzieścia dwa
23дваесет и триdwadzieścia trzy
24дваесет и четириdwadzieścia cztery
25дваесет и петdwadzieścia pięć
26дваесет и шестdwadzieścia sześć
27дваесет и седумdwadzieścia siedem
28дваесет и осумdwadzieścia osiem
29дваесет и деветdwadzieścia dziewięć
30триесетtrzydzieści
31триесет и еденtrzydzieści jeden
32триесет и дваtrzydzieści dwa
33триесет и триtrzydzieści trzy
34триесет и четириtrzydzieści cztery
35триесет и петtrzydzieści pięć
36триесет и шестtrzydzieści sześć
37триесет и седумtrzydzieści siedem
38триесет и осумtrzydzieści osiem
39триесет и деветtrzydzieści dziewięć
40четириесетczterdzieści
41четириесет и еденczterdzieści jeden
42четириесет и дваczterdzieści dwa
43четириесет и триczterdzieści trzy
44четириесет и четириczterdzieści cztery
45четириесет и петczterdzieści pięć
46четириесет и шестczterdzieści sześć
47четириесет и седумczterdzieści siedem
48четириесет и осумczterdzieści osiem
49четириесет и деветczterdzieści dziewięć
50педесетpięćdziesiąt
51педесет и еденpięćdziesiąt jeden
52педесет и дваpięćdziesiąt dwa
53педесет и триpięćdziesiąt trzy
54педесет и четириpięćdziesiąt cztery
55педесет и петpięćdziesiąt pięć
56педесет и шестpięćdziesiąt sześć
57педесет и седумpięćdziesiąt siedem
58педесет и осумpięćdziesiąt osiem
59педесет и деветpięćdziesiąt dziewięć
60шеесетsześćdziesiąt
61шеесет и еденsześćdziesiąt jeden
62шеесет и дваsześćdziesiąt dwa
63шеесет и триsześćdziesiąt trzy
64шеесет и четириsześćdziesiąt cztery
65шеесет и петsześćdziesiąt pięć
66шеесет и шестsześćdziesiąt sześć
67шеесет и седумsześćdziesiąt siedem
68шеесет и осумsześćdziesiąt osiem
69шеесет и деветsześćdziesiąt dziewięć
70седумдесетsiedemdziesiąt
71седумдесет и еденsiedemdziesiąt jeden
72седумдесет и дваsiedemdziesiąt dwa
73седумдесет и триsiedemdziesiąt trzy
74седумдесет и четириsiedemdziesiąt cztery
75седумдесет и петsiedemdziesiąt pięć
76седумдесет и шестsiedemdziesiąt sześć
77седумдесет и седумsiedemdziesiąt siedem
78седумдесет и осумsiedemdziesiąt osiem
79седумдесет и деветsiedemdziesiąt dziewięć
80осумдесетosiemdziesiąt
81осумдесет и еденosiemdziesiąt jeden
82осумдесет и дваosiemdziesiąt dwa
83осумдесет и триosiemdziesiąt trzy
84осумдесет и четириosiemdziesiąt cztery
85осумдесет и петosiemdziesiąt pięć
86осумдесет и шестosiemdziesiąt sześć
87осумдесет и седумosiemdziesiąt siedem
88осумдесет и осумosiemdziesiąt osiem
89осумдесет и деветosiemdziesiąt dziewięć
90деведесетdziewięćdziesiąt
91деведесет и еденdziewięćdziesiąt jeden
92деведесет и дваdziewięćdziesiąt dwa
93деведесет и триdziewięćdziesiąt trzy
94деведесет и четириdziewięćdziesiąt cztery
95деведесет и петdziewięćdziesiąt pięć
96деведесет и шестdziewięćdziesiąt sześć
97деведесет и седумdziewięćdziesiąt siedem
98деведесет и осумdziewięćdziesiąt osiem
99деведесет и деветdziewięćdziesiąt dziewięć
100стоsto

Comments

Loading Comments