Броеви на шпански

Броеви на шпански

0
Cero
нула
1
uno
еден
2
dos
два
3
tres
три
4
cuatro
четири
5
cinco
пет
6
seis
шест
7
siete
седум
8
ocho
осум
9
nueve
девет
10
diez
десет
11
once
единаесет
12
doce
дванаесет
13
trece
тринаесет
14
catorce
четиринаесет
15
quince
петнаесет
16
dieciséis
шеснаесет
17
diecisiete
седумнаесет
18
dieciocho
осумнаесет
19
diecinueve
деветнаесет
20
veinte
дваесет
21
veintiuno
дваесет и еден
22
veintidós
дваесет и два
23
veintitrés
дваесет и три
24
veinticuatro
дваесет и четири
25
veinticinco
дваесет и пет
26
veintiséis
дваесет и шест
27
veintisiete
дваесет и седум
28
veintiocho
дваесет и осум
29
veintinueve
дваесет и девет
30
treinta
триесет
31
treinta y uno
триесет и еден
32
treinta y dos
триесет и два
33
treinta y tres
триесет и три
34
treinta y cuatro
триесет и четири
35
treinta y cinco
триесет и пет
36
treinta y seis
триесет и шест
37
treinta y siete
триесет и седум
38
treinta y ocho
триесет и осум
39
treinta y nueve
триесет и девет
40
cuarenta
четириесет
41
cuarenta y uno
четириесет и еден
42
cuarenta y dos
четириесет и два
43
cuarenta y tres
четириесет и три
44
cuarenta y cuatro
четириесет и четири
45
cuarenta y cinco
четириесет и пет
46
cuarenta y seis
четириесет и шест
47
cuarenta y siete
четириесет и седум
48
cuarenta y ocho
четириесет и осум
49
cuarenta y nueve
четириесет и девет
50
cincuenta
педесет
51
cincuenta y uno
педесет и еден
52
cincuenta y dos
педесет и два
53
cincuenta y tres
педесет и три
54
cincuenta y cuatro
педесет и четири
55
cincuenta y cinco
педесет и пет
56
cincuenta y seis
педесет и шест
57
cincuenta y siete
педесет и седум
58
cincuenta y ocho
педесет и осум
59
cincuenta y nueve
педесет и девет
60
sesenta
шеесет
61
sesenta y uno
шеесет и еден
62
sesenta y dos
шеесет и два
63
sesenta y tres
шеесет и три
64
sesenta y cuatro
шеесет и четири
65
sesenta y cinco
шеесет и пет
66
sesenta y seis
шеесет и шест
67
sesenta y siete
шеесет и седум
68
sesenta y ocho
шеесет и осум
69
sesenta y nueve
шеесет и девет
70
setenta
седумдесет
71
setenta y uno
седумдесет и еден
72
setenta y dos
седумдесет и два
73
setenta y tres
седумдесет и три
74
setenta y cuatro
седумдесет и четири
75
setenta y cinco
седумдесет и пет
76
setenta y seis
седумдесет и шест
77
setenta y siete
седумдесет и седум
78
setenta y ocho
седумдесет и осум
79
setenta y nueve
седумдесет и девет
80
ochenta
осумдесет
81
ochenta y uno
осумдесет и еден
82
ochenta y dos
осумдесет и два
83
ochenta y tres
осумдесет и три
84
ochenta y cuatro
осумдесет и четири
85
ochenta y cinco
осумдесет и пет
86
ochenta y seis
осумдесет и шест
87
ochenta y siete
осумдесет и седум
88
ochenta y ocho
осумдесет и осум
89
ochenta y nueve
осумдесет и девет
90
noventa
деведесет
91
noventa y uno
деведесет и еден
92
noventa y dos
деведесет и два
93
noventa y tres
деведесет и три
94
noventa y cuatro
деведесет и четири
95
noventa y cinco
деведесет и пет
96
noventa y seis
деведесет и шест
97
noventa y siete
деведесет и седум
98
noventa y ocho
деведесет и осум
99
noventa y nueve
деведесет и девет
100
cien
сто

Comments

Loading Comments