Индонез хэл дээр тоонууд

Индонез хэл дээр тоонууд

#МонголИндонезиSound
0тэгnol
1нэгsatu
2хоёрdua
3гуравtiga
4дөрөвempat
5тавlima
6зургааenam
7долооtujuh
8наймdelapan
9есsembilan
10аравsepuluh
11арван нэгsebelas
12арван хоёрdua belas
13арван гуравtiga belas
14арван дөрөвempat belas
15арван тавlima belas
16арван зургааenam belas
17арван долооtujuh belas
18арван наймdelapan belas
19арван есsembilan belas
20хорьdua puluh
21хорин нэгdua puluh satu
22хорин хоёрdua puluh dua
23хорин гуравdua puluh tiga
24хорин дөрөвdua puluh empat
25хорин тавdua puluh lima
26хорин зургааdua puluh enam
27хорин долооdua puluh tujuh
28хорин наймdua puluh delapan
29хорин есdua puluh sembilan
30гучtiga puluh
31гуч нэгtiga puluh satu
32гуч хоёрtiga puluh dua
33гуч гуравtiga puluh tiga
34гуч дөрөвtiga puluh empat
35гуч тавtiga puluh lima
36гуч зургааtiga puluh enam
37гуч долооtiga puluh tujuh
38гуч наймtiga puluh delapan
39гуч есtiga puluh sembilan
40дөчempat puluh
41дөч нэгempat puluh satu
42дөч хоёрempat puluh dua
43дөч гуравempat puluh tiga
44дөч дөрөвempat puluh empat
45дөч тавempat puluh lima
46дөч зургааempat puluh enam
47дөч долооempat puluh tujuh
48дөч наймempat puluh delapan
49дөч есempat puluh sembilan
50тавиlima puluh
51тави нэгlima puluh satu
52тави хоёрlima puluh dua
53тави гуравlima puluh tiga
54тави дөрөвlima puluh empat
55тави тавlima puluh lima
56тави зургааlima puluh enam
57тави долооlima puluh tujuh
58тави наймlima puluh delapan
59тави есlima puluh sembilan
60жарenam puluh
61жар нэгenam puluh satu
62жар хоёрenam puluh dua
63жар гуравenam puluh tiga
64жар дөрөвenam puluh empat
65жар тавenam puluh lima
66жар зургааenam puluh enam
67жар долооenam puluh tujuh
68жар наймenam puluh delapan
69жар есenam puluh sembilan
70далtujuh puluh
71дал нэгtujuh puluh satu
72дал хоёрtujuh puluh dua
73дал гуравtujuh puluh tiga
74дал дөрөвtujuh puluh empat
75дал тавtujuh puluh lima
76дал зургааtujuh puluh enam
77дал долооtujuh puluh tujuh
78дал наймtujuh puluh delapan
79дал есtujuh puluh sembilan
80наяdelapan puluh
81ная нэгdelapan puluh satu
82ная хоёрdelapan puluh dua
83ная гуравdelapan puluh tiga
84ная дөрөвdelapan puluh empat
85ная тавdelapan puluh lima
86ная зургааdelapan puluh enam
87ная долооdelapan puluh tujuh
88ная наймdelapan puluh delapan
89ная есdelapan puluh sembilan
90ерsembilan puluh
91ер нэгsembilan puluh satu
92ер хоёрsembilan puluh dua
93ер гуравsembilan puluh tiga
94ер дөрөвsembilan puluh empat
95ер тавsembilan puluh lima
96ер зургааsembilan puluh enam
97ер долооsembilan puluh tujuh
98ер наймsembilan puluh delapan
99ер есsembilan puluh sembilan
100нэг зууseratus

Comments

Loading Comments