Исланд дахь тоонууд

Исланд дахь тоонууд

0
núll
тэг
1
einn
нэг
2
tveir
хоёр
3
þrír
гурав
4
fjórir
дөрөв
5
fimm
тав
6
sex
зургаа
7
sjö
долоо
8
átta
найм
9
níu
ес
10
tíu
арав
11
ellefu
арван нэг
12
tólf
арван хоёр
13
þrettán
арван гурав
14
fjórtán
арван дөрөв
15
fimmtán
арван тав
16
sextán
арван зургаа
17
sautján
арван долоо
18
átján
арван найм
19
nítján
арван ес
20
tuttugu
хорь
21
tuttugu og einn
хорин нэг
22
tuttugu og tveir
хорин хоёр
23
tuttugu og þrír
хорин гурав
24
tuttugu og fjórir
хорин дөрөв
25
tuttugu og fimm
хорин тав
26
tuttugu og sex
хорин зургаа
27
tuttugu og sjö
хорин долоо
28
tuttugu og átta
хорин найм
29
tuttugu og níu
хорин ес
30
þrjátíu
гуч
31
þrjátíu og einn
гуч нэг
32
þrjátíu og tveir
гуч хоёр
33
þrjátíu og þrír
гуч гурав
34
þrjátíu og fjórir
гуч дөрөв
35
þrjátíu og fimm
гуч тав
36
þrjátíu og sex
гуч зургаа
37
þrjátíu og sjö
гуч долоо
38
þrjátíu og átta
гуч найм
39
þrjátíu og níu
гуч ес
40
fjörutíu
дөч
41
fjörutíu og einn
дөч нэг
42
fjörutíu og tveir
дөч хоёр
43
fjörutíu og þrír
дөч гурав
44
fjörutíu og fjórir
дөч дөрөв
45
fjörutíu og fimm
дөч тав
46
fjörutíu og sex
дөч зургаа
47
fjörutíu og sjö
дөч долоо
48
fjörutíu og átta
дөч найм
49
fjörutíu og níu
дөч ес
50
fimmtíu
тави
51
fimmtíu og einn
тави нэг
52
fimmtíu og tveir
тави хоёр
53
fimmtíu og þrír
тави гурав
54
fimmtíu og fjórir
тави дөрөв
55
fimmtíu og fimm
тави тав
56
fimmtíu og sex
тави зургаа
57
fimmtíu og sjö
тави долоо
58
fimmtíu og átta
тави найм
59
fimmtíu og níu
тави ес
60
sextíu
жар
61
sextíu og einn
жар нэг
62
sextíu og tveir
жар хоёр
63
sextíu og þrír
жар гурав
64
sextíu og fjórir
жар дөрөв
65
sextíu og fimm
жар тав
66
sextíu og sex
жар зургаа
67
sextíu og sjö
жар долоо
68
sextíu og átta
жар найм
69
sextíu og níu
жар ес
70
sjötíu
дал
71
sjötíu og einn
дал нэг
72
sjötíu og tveir
дал хоёр
73
sjötíu og þrír
дал гурав
74
sjötíu og fjórir
дал дөрөв
75
sjötíu og fimm
дал тав
76
sjötíu og sex
дал зургаа
77
sjötíu og sjö
дал долоо
78
sjötíu og átta
дал найм
79
sjötíu og níu
дал ес
80
áttatíu
ная
81
áttatíu og einn
ная нэг
82
áttatíu og tveir
ная хоёр
83
áttatíu og þrír
ная гурав
84
áttatíu og fjórir
ная дөрөв
85
áttatíu og fimm
ная тав
86
áttatíu og sex
ная зургаа
87
áttatíu og sjö
ная долоо
88
áttatíu og átta
ная найм
89
áttatíu og níu
ная ес
90
níutíu
ер
91
níutíu og einn
ер нэг
92
níutíu og tveir
ер хоёр
93
níutíu og þrír
ер гурав
94
níutíu og fjórir
ер дөрөв
95
níutíu og fimm
ер тав
96
níutíu og sex
ер зургаа
97
níutíu og sjö
ер долоо
98
níutíu og átta
ер найм
99
níutíu og níu
ер ес
100
hundrað
нэг зуу

Comments

Loading Comments